Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2021

Toimivassa kunnassa palvelut ovat saavutettavia ja saatavilla kohtuuhintaan. Kuntalaisia kuunnellaan ja osallistetaan päätöksenteossa. Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan ja kokea olevansa osa toimivaa yhteisöä.

Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet ovat askel kohti toimivaa ja oikeudenmukaista kuntaa, jossa kuluttajan ja sote-palveluiden käyttäjän asema huomioidaan ympäristöä unohtamatta.

Katso Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2021