Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet rf

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet rf är konsumenternas intresseorganisation som ger konsumenterna råd och information. Konsumentförbundet är en oberoende och för alla öppen medborgarorganisation.

Konsumentförbundet arbetar tillsammans med dig för att främja dessa frågor. Vi erbjuder dig information för att du själv ska kunna göra bättre val. Vi driver dina intressen och rättigheter som konsument, vi ger dig råd och besvarar dina frågor.

Som medlem i Konsumentförbundet får du:

  • våra expert står till din tjänst i frågor om konsumtion
  • juridisk rådgivning på juristnivå i konsumtionsärenden på finska och engelska. Vi arbetar hårt för att kunna erbjuda rådgivning i framtiden också på svenska. För tillfället rekommenderar vi att man ringer till den statliga svenskspråkiga konsumentrådgivningen 029 553 6902 (vardagar kl. 9–15, lna/msa).
  • avgiftsfri medverkan eller medverkan till medlemsförmånspris i Konsumentakademins föreläsningar (på finska och vissa föreläsningar på svenska)
  • möjligheter att påverka konsumenternas ställning i samhället

Medlemsavgiften varierar från förening till förening och är i regel 15 €/år. Vi har också en helt svenskspråkig konsumentförening: Finlandsvenska Konsumenter Rf. Vissa konsumenföreningar arrangerar svenskspråkiga eller tvåspråkiga föreläsningar.

Kontaktinformation

Riddaregatan 1 B
00170 Helsingfors
info(at)kuluttajaliitto.fi