Konsumentförbundet rf

Vårt svenskspråkiga material

Vem är vi?

Konsumentförbundet rf är konsumenternas intresseorganisation som ger konsumenterna råd och information. Konsumentförbundet är en oberoende och för alla öppen medborgarorganisation.

Konsumentförbundet arbetar tillsammans med dig för att främja dessa frågor. Vi erbjuder dig information för att du själv ska kunna göra bättre val. Vi driver dina intressen och rättigheter som konsument, vi ger dig råd och besvarar dina frågor.

Som medlem i Konsumentförbundet får du:

  • våra expert står till din tjänst i frågor om konsumtion
  • konsumentrådgivning på svenska
  • avgiftsfri medverkan eller medverkan till medlemsförmånspris i Konsumentakademins föreläsningar (på finska och vissa föreläsningar på svenska)
  • möjligheter att påverka konsumenternas ställning i samhället

Medlemsavgiften varierar från förening till förening och är i regel 15 €/år. Vi har också en helt svenskspråkig konsumentförening, Finlandsvenska Konsumenter rf. Vissa konsumenföreningar arrangerar svenskspråkiga eller tvåspråkiga föreläsningar.

Kontaktinformation

Konsumentförbundet rf
Riddaregatan 1 B
00170 Helsingfors
info(at)kuluttajaliitto.fi