Tietosuojaseloste

Kuluttajaliitto ry:n tietosuojalauseke 

Kuluttajaliitto ry käsittelee pääasiassa Kuluttajaliiton jäsenyhdistysten (alueellisten ja valtakunnallisten kuluttajayhdistysten) jäsenten ja Kuluttajaliiton tilaisuuksiin osallistuvien henkilötietoja. Lisäksi Kuluttajaliitto käsittelee henkilötietoja kuluttajille suunnattujen kyselyiden yhteydessä. Näiden lisäksi Kuluttajaliitto käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja. Sisäisesti Kuluttajaliitolla on käytössä myös oman henkilöstön ja luottamushenkilöiden rekisteri. 

Kuluttajaliiton käsittelemiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja yhteystiedot (osoite ja sähköposti). 

Kuluttajaliitto käsittelee henkilötietoja alla listattujen selosteiden ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Kuluttajaliitossa saa kussakin selosteessa kerrotulta yhteyshenkilöltä. 

Kuluttajaliiton jäsenrekisteri

Organisaatio:  
Kuluttajaliitto ry (0896108-4) 
Ritarikatu 1 B, 00170 Helsinki 

Yhteyshenkilö:  
Minna Ulvila, minna.ulvila@kuluttajaliitto.fi, puh. 044 901 7495 

Rekisterinpitäjä:  
Kuluttajaliitto ry 

Viimeksi päivitetty: 
22.5.2023 

Miksi käsittelemme tietojasi 

Henkilötietojasi käsitellään jäsenyyden hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin sekä jäsenviestintään. Käsittelyperusteina ovat rekisteröidyn suostumus, lakisääteinen velvoite ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Kuka tietojasi käsittelee 

Kuluttajaliiton jäsenpalveluita ja viestintää hoitava henkilöstö. Yhteisrekisterinpitäjyyteen liittyvien tietojen osalta oman kuluttajayhdistyksesi jäsenasioista vastaavat henkilöt (ks. alla olevat yhteisrekisterinpitäjät). 

Keiden tietoja käsitellään 

Kuluttajaliitto ry:n kuluttajayhdistyksiin kuuluvat jäsenet ja Kuluttajaliitto ry:n henkilötukijäsenet. 

Tiedot, joita käsittelemme tämän rekisterin alla 

Henkilötiedot: 

 • Etu- ja sukunimi 
 • Osoitetiedot 
 • Sähköpostiosoite 

Muut tiedot: 

 • Kieli (suomi, ruotsi, englanti) 
 • Kuluttajayhdistyksen jäsenyyttä koskevat tiedot 
 • Kuluttaja-lehden ja Potilas- ja asiakaslehden tilaustiedot 
 • Yhteydenottotiedot 
 • Laskutustiedot 
 • Jäsenetupalveluna tarjottavasta MyFoods-palvelusta ei kerätä muita kuin käyttäjämäärätietoja tilastointia ja palvelun kehittämistä varten.  

Mistä saamme tiedot 

Keräämme tiedot ensisijaisesti sinulta itseltäsi joko Kuluttajaliiton internetsivujen kautta, puhelimitse tai paperisella lomakkeella jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä. Saamme tietoja myös esimerkiksi sähköpostiviesteistä tai puheluista, jos lähetät meille sähköpostia tai olet meihin yhteydessä puhelimitse. Osoitemuutoksista saadaan tietoa tiedonsiirtona Postista määräajoin. 

Kuka muu käsittelee tietojasi 

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esimerkiksi tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiinsa. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Mikäli olet tilannut jäsenetuna Kuluttaja-lehden, niin Kuluttajaliitto ry luovuttaa jäsentiedot Kuluttajamedia ry:lle Kuluttaja-lehden postitusta sekä mahdollista asiakkuuden hoitoa varten.  

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi 

Käsittelemme tietojasi niin kauan kuin olet jäsenemme. Lopetamme tietojen aktiivisen käsittelyn, kun se jäsenyyssuhde, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, päättyy. Joitain tietoja meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tämän jälkeenkin (esim. kirjanpitoon liittyen).  

Kuinka suojaamme tietosi 

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja hallinnollisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Henkilötietoja käsittelevät vain Kuluttajaliiton erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat joko Kuluttajaliiton palveluksessa tai toimivat paikallisissa kuluttajayhdistyksissä jäsenasioista vastaavina henkilöinä. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät Kuluttajaliiton toimeksiannosta palveluja ylläpitävät, tuottavat tai kehittävät kolmannet osapuolet. 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin henkilötietoja siirtävät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@kuluttajaliitto.fi

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta), kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä. 

Suoramarkkinointikielto 

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Saatamme hankkia verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi, eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta ”Verkkopalvelu ja sosiaalinen media”.

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). 

Yhteisrekisterinpitäjyys 

Alla olevat Kuluttajaliitto ry:n jäseninä olevat kuluttajayhdistykset toimivat yhteisrekisterinpitäjinä Kuluttajaliiton kanssa ja voivat myös käsitellä henkilötietojasi, jos olet kyseisen jäsenyhdistyksen jäsen. Yhteisrekisterinpitäjät käsittelevät tietojasi jäsenrekisterin ylläpitoa, edunvalvontaa, jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitoa, jäsentilaisuuksien järjestämistä, tutkimusten ja tilastojen laatimista sekä palvelujen kehittämistä ja liiton tai yhdistysten viestinnän toteuttamista varten. 

Varsinais-Suomen Kuluttajat ry 
v-skuluttajat@kuluttajaliitto.fi 

Savon Kuluttajat ry
savon.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi

Satakunnan Kuluttajat ry 
satakunnan.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi 

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 
paakaupunkiseudun.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi 

Päijät-Hämeen Kuluttajat ry
paijat-hameen.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi

Pohjois-Pohjanmaan Kuluttajat ry 
pohjois-pohjanmaan.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi 

Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry
pohjois-kymen.kuluttajayhdistys@kuluttajaliitto.fi

Pohjois-Karjalan Kuluttajat ry
pohjois-karjalan.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi

Pirkanmaan Kuluttajat ry
jouni.ovaska@gmail.com

Napapiirin Kuluttajayhdistys ry
napapiirin.kuluttajayhdistys@kuluttajaliitto.fi

Merenkurkun Kuluttajat ry – Kvarkens Konsumenter rf
merenkurkun.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi

Kuluttajat-Konsumenterna ry
kaisa.pannimaa.patsi@gmail.com

Keski-Uudenmaan Kuluttajat ry 
keski-uudenmaan.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi 

Keski-Suomen Kuluttajat ry 
keski-suomen.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi 

Kainuun Kuluttajat ry
kainuun.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi

Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry 
kaakonkulman.kuluttajayhdistys@kuluttajaliitto.fi 

Finlandssvenska Konsumenter rf
finlandssvenska.konsumenter@kuluttajaliitto.fi

Eteläkärjen Kuluttajat ry 
etelakarjen.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi 

Etelä-Karjalan Kuluttajat
Ota yhteyttä info@kuluttajaliitto.fi yhteystietojen saamiseksi

Espoon Valppaat Kuluttajat ry
espoon.valppaat.kuluttajat@kuluttajaliitto.fi

Takaisin sivun alkuun

Kuluttajaliiton tapahtuma- ja uutiskirjerekisteri

Organisaatio:  
Kuluttajaliitto ry (0896108-4) 
Ritarikatu 1 B, 00170 Helsinki 

Yhteyshenkilö:  
Minna Ulvila, minna.ulvila@kuluttajaliitto.fi, puh. 044 901 7495 

Rekisterinpitäjä:  
Kuluttajaliitto ry 

Viimeksi päivitetty: 
22.5.2023 

Miksi käsittelemme tietojasi 

Tietojen käsittely on välttämätöntä tapahtuman (esimerkiksi webinaari, koulutustilaisuus tai kokous) tai hankkeen organisoimisen vuoksi ja edellytys tapahtumaan osallistumiseksi. Lisäksi lähetämme uutiskirjeitä ja tietoja tapahtumista Kuluttajaliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenille, postituslistalle ilmoittautuneille sekä Kuluttajaliiton hankkeisiin osallistuville henkilöille. Käsittelyperusteina ovat rekisteröidyn suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Kuka tietojasi käsittelee 

Kuluttajaliiton tapahtumien ja hankkeiden järjestämiseen ja näihin liittyvään viestintään osallistuvat henkilöt. Lisäksi mikäli tapahtuma järjestetään yhteistyössä kutsussa ilmenevän tahon kanssa, myös tämän tahon tapahtuman järjestämiseen osallistuvat henkilöt voivat osallistua henkilötietojen käsittelyyn. 

Keiden tietoja käsitellään 

Tämän rekisterin alla rekisteröityneitä ovat Kuluttajaliiton jäsenyhdistysten jäsenet, Kuluttajaliiton järjestämiin tapahtumiin tai postituslistalle ilmoittautuneet sekä hankkeissa mukana olevien tahojen yhteyshenkilöt ja mahdollisesti näissä yhteyksissä markkinointiluvan antaneet yksityishenkilöt. 

Tiedot, joita käsittelemme tämän rekisterin alla 

Henkilötiedot: 

 • Nimi 
 • Postiosoite 
 • Sähköpostiosoite 
 • Puhelinnumero 

Muut tiedot: 

 • Organisaatio 
 • Jäsenyyttä ja asiakkuutta koskevat tiedot 
 • Työtehtävät / rooli 
 • Suoramarkkinointilupa 
 • Muut henkilön itsensä mahdollisesti ilmoittamat tiedot, jotka ovat olennaisia tapahtuman järjestämiseksi, kuten mahdolliset ruoka-allergiat. 
 • Uutiskirjeiden vastaanottajilta kerätään lisäksi uutiskirjeiden seurannalle tyypillistä tietoa, eli tietoa viestin ja sen linkkien avaamisesta sekä käytössä olevan päätelaitteen tyypistä (mobiililaite vai tietokone). 

Mistä saamme tiedot 

Tämän rekisterin alaiset tiedot saamme sinulta itseltäsi sen mukaisesti, mitä haluat ilmoittaa tapahtumaan, hankkeeseen tai postituslistalle ilmoittautumisen yhteydessä tai rekisteröityessäsi Kuluttajaliiton kuluttajayhdistyksen jäseneksi.  

Kuka muu käsittelee tietojasi 

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esimerkiksi tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiinsa. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi 

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseksi ja näihin mahdollisesti liittyvien jälkitoimien toteuttamiseksi. Tapahtumien osallistujalistoja säilytetään lähtökohtaisesti enintään kuusi (6) kuukautta.  

Uutiskirjeet ja tapahtumakutsut voit peruuttaa viestien yhteydessä olevasta linkistä, jolloin tietosi poistetaan uutiskirjeen postituslistalta.  

Kuinka suojaamme tietosi 

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja hallinnollisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin henkilötietoja siirtävät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@kuluttajaliitto.fi

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä. 

Suoramarkkinointikielto 

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Saatamme hankkia verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta ”Verkkopalvelu ja sosiaalinen media”

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). 

Takaisin sivun alkuun

Henkilötietojen käsittely Kuluttajaliiton puhelin- ja chat-neuvonnassa

Puhelimitse ja chatilla tapahtuvan asioinnin yhteydessä käsiteltävät tiedot 

Jäsenpalvelut 

Kuluttajaliiton jäsenpalveluiden neuvontanumero neuvoo jäsenyys- ja laskutusasioissa. Jäsenneuvontaan saapuvista puheluista tallennetaan soittoaika, soittajan numero sekä puhelun kesto. Jos soittaja haluaa liittyä Kuluttajaliiton jäseneksi, niin puhelun aikana tallennetaan Kuluttajaliiton jäsenrekisteriin etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, kieli (suomi, ruotsi, englanti), kuluttajayhdistyksen jäsenyyttä koskevat tiedot, Kuluttaja-lehden ja Potilas- ja asiakaslehden tilaustiedot.  

Kuluttajaliiton jäsenneuvontaa hoitaa Kuluttajaliiton toimiston henkilökunta. Puhelinvaihteen teknisen toteutuksen toteuttaa DNA Oyj. 

Jäsenneuvonnan puheluja ei nauhoiteta. 

Puhelinneuvonta 

Kuluttajaliiton puhelinneuvonta antaa yleistä lakineuvontaa Kuluttajaliiton jäsenille. Lisäksi annetaan kaikille avointa lakineuvontaa asumisasioissa sekä potilasoikeuksien neuvontaa. Puhelinneuvontaan saapuvista puheluista tallennetaan soittoaika, soittajan numero sekä puhelun kesto. Mikäli puhelun aikana sovitaan soittajan kanssa selvitettävästä asiasta, niin tällöin kerättäviä henkilötietoja ovat soittajan nimi ja puhelinnumero sekä tarvittaessa muut asian selvittämisen kannalta välttämättömät tiedot.  

Kuluttajaliiton puhelinneuvontaa hoitaa Kuluttajaliiton toimiston henkilökunta. Puhelinvaihteen teknisen toteutuksen toteuttaa DNA Oyj. 

Puhelinjärjestelmässä on tilastointiominaisuus. Sitä kautta kerätään puhelujen määriä ja kestoja koskevia tietoja.  

Puhelinneuvonnan puheluja ei nauhoiteta. 

Chat-neuvonta 

Kuluttajaliitto antaa kaikille avointa lakineuvontaa chat-palvelun kautta. Chatin kautta tulleista yhteydenotoista tallennetaan yhteydenottajan IP-osoite. Kuluttajaliiton chat-neuvontaa hoitaa Kuluttajaliiton toimiston henkilökunta. Chat-neuvonnan teknisen toteutuksen toteuttaa Somia Reality Oy/Ninchat. 

Chat-palvelussa on tilastointiominaisuus. Sitä kautta kerätään yhteydenottojen määriä ja kestoja koskevia tietoja.  

Miksi käsittelemme tietojasi 

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle jäsen- ja lakineuvontaa. Henkilötietojen käsittelyperusteena on sekä suostumus että oikeutettu etu. 

Mistä saamme tiedot 

Saamme tietosi sinulta itseltäsi, kun soitat jäsenpalveluihin tai puhelinneuvontaan tai kun olet yhteydessä meihin chat-neuvonnan kautta.  

Kuka muu käsittelee tietojasi 

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esimerkiksi tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiinsa. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi 

Puhelutiedot säilyvät puhelinvaihdejärjestelmässä 90 päivää. Tänä aikana käsittelemme puhelutietoja (puheluiden lukumäärät, kestot, jonotusajat) tilastointia varten. 

Chat-neuvonnan yhteydenotot säilyvät yhden kuukauden. Tänä aikana käsittelemme yhteydenottoja (chat-neuvonnan lukumäärät, kestot, jonotusajat) tilastointia varten. 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietojasi voidaan käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella silloin, kun palveluntarjoajallamme on toimintaa myös näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@kuluttajaliitto.fi

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä. 

Suoramarkkinointikielto 

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Saatamme hankkia verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta ”Verkkopalvelu ja sosiaalinen media”

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). 

Takaisin sivun alkuun

Verkkopalvelu ja sosiaalinen media 

Seuranta Kuluttajaliiton sivuilla 

Kuluttajaliitto käyttää verkkopalvelussaan kuluttajaliitto.fi ja sen domain-ohjatuilla alasivuilla evästeitä ja muita palveluiden kannalta välttämättömiä tekniikoita sivuston käytön mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi sekä tilastolliseen analysointiin.  

Evästeet 

Osa seurannassa käytettävistä evästeistä on istuntokohtaisia, eli ne vanhentuvat, kun suljet selaimen. Osa evästeistä on pysyviä, jotka säilyvät laitteellasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. 

Miten evästeet toimivat 

Käydessäsi sivustollamme lähetämme päätelaitteellesi evästeen. Eväste on pieni passiivinen tekstitiedosto eikä se vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. 

Eväste auttaa meitä esimerkiksi tunnistamaan usein vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sekä laatimaan yhdistelmätietoa kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palvelujamme ja esimerkiksi tarjoamaan asiakkaillemme yksilöityjä palveluja. 

Lisäksi evästeet auttavat meitä näyttämään sinulle sopivimpia ja mielenkiintoisimpia mainoksia. Ne myös estävät samojen mainosten näyttämisen. 

Evästeiden avulla voimme saada seuraavanlaista tietoa 

 • käyttäjän IP-osoite 
 • kellonaika 
 • käytetyt sivut 
 • selaintyyppi 
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle 
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle 
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle. 

Voit halutessasi estää evästeiden käytön 

Internet-selaimet hyväksyvät evästeet yleensä automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa esimerkiksi 1) kieltää uusien evästeiden asettamisen ja 2) poistaa tietokoneellesi jo asetetut evästeet. 

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices -sivustolta

Huomaathan kuitenkin, että sivustomme ei välttämättä näy sinulle oikein tai sen käyttö saattaa hankaloitua, mikäli poistat evästeet käytöstä. 

Muu seuranta 

Käytämme Google Analyticsia sivuston kävijämäärien ja sivuston käyttötapojen tilastoitiin. Sen avulla näemme esimerkiksi (täysin anonyymisti), minkälaisesta sisällöstä käyttäjämme pitävät ja voimme näin tuottaa entistä enemmän hyödyllistä sisältöä. 

Sosiaalisen median palvelut 

Kuluttajaliiton sivuilla on lisäksi käytössä mm. Facebookin, LinkedInin ja Twitterin jaa-painikkeet, joiden avulla voit jakaa sisältöjämme sosiaalisessa mediassa. Voit tutustua näiden palveluiden tietojen keräämisen tarkoituksiin ja käyttöön Facebookin, LinkedInin ja Twitterin omilla sivuilla. 

Lisäksi joillakin sivuilla on käytössä Facebook-pikseli, joka kerää tietoa sivujen käyntimääristä ja jonka avulla on mahdollista kohdentaa Facebook-mainontaa. 

Takaisin sivun alkuun

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely Kuluttajaliitossa

Organisaatio:  
Kuluttajaliitto ry (0896108-4) 
Ritarikatu 1 B, 00170 Helsinki 

Yhteyshenkilö:  
Minna Ulvila, minna.ulvila@kuluttajaliitto.fi, puh. 044 901 7495 

Rekisterinpitäjä:  
Kuluttajaliitto ry 

Viimeksi päivitetty: 
10.5.2023 

Miksi käsittelemme henkilötietoja 

Henkilötietoja käsitellään Kuluttajaliiton rekrytointien hoitamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin henkilötietojen käsittelyperusteisiin: 

 • Työnhakijan suostumus,  
 • Kuluttajaliiton ja työnhakijan välinen sopimus tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, ja 
 • Kuluttajaliiton oikeutettu etu, joka perustuu tarpeeseen käsitellä työnhakijoiden henkilötietoja Kuluttajaliiton rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. 

Keiden tietoja käsitellään 

Kuluttajaliitto ry:n avoimiin työtehtäviin tai harjoittelupaikkoihin hakemuksensa jättäneiden tietoja.  

Kuka tietoja käsittelee 

Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille henkilöille, joiden on työtehtäviensä vuoksi välttämätöntä saada pääsy käsiteltyihin tietoihin. 

Tiedot, joita käsittelemme tämän rekisterin alla 

Työelämän tietosuojalain (ts. laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004) mukaiseen tarpeellisuusvaatimukseen perustuen Kuluttajaliitto ei voi käsitellä muita kuin rekrytointiprosessin kannalta välittömästi tarpeellisia työnhakijan henkilötietoja, eikä tarpeellisuusvaatimuksesta voida poiketa edes työnhakijoiden suostumuksella. 

Kuluttajaliitto käsittelee seuraavia työnhakijoiden työnhaun kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötietoja. Nämä henkilötiedot voidaan ryhmitellä seuraavasti:  

Perustiedot, kuten  

 • etu- ja sukunimet  
 • kotiosoite  
 • sähköpostiosoite  
 • puhelinnumerot  

Työnhakuun liittyvät perustiedot, kuten  

 • työhakemus ja ansioluettelo  
 • suosittelijoiden nimet, asema ja yhteystiedot sekä suosittelijoiden lausunnot 
 • työnhakuprosessiin ja haettuun työtehtävään liittyvät muut tiedot  

Työhön soveltuvuuteen liittyvät tiedot, kuten  

 • koulutus-, kokemus- ja pätevyystiedot sekä muut osaamiseen liittyvät tiedot  

Mistä saamme tiedot 

Keräämme tiedot ensisijaisesti työnhakijalta itseltään ja jos tietoja on tarpeen kerätä muista lähteistä, pyydetään tietojen keräämiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla työnhakijan suostumus. Työnhakijan suostumuksella työnhakijan mahdollisen työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötietoja voidaan kerätä esimerkiksi työnhakijan ilmoittamalta suosittelijalta. 

Kuka muu käsittelee tietoja 

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esimerkiksi tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

Kuinka kauan käsittelemme tietoja 

Työnhakijoiden henkilötietojen säilyttäminen on pääsääntöisesti tarpeen ainakin rekrytointiprosessin ajan. Mahdollisia rekrytointiprosessin jälkeen esitettyjä tiedusteluita ja vaatimuksia varten työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään yksi vuosi rekrytointipäätöksen tekemisestä.  

Kuinka suojaamme tietosi 

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja hallinnollisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin henkilötietoja siirtävät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@kuluttajaliitto.fi

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä. 

Suoramarkkinointikielto 

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Saatamme hankkia verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta ”Verkkopalvelu ja sosiaalinen media”

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). 

Takaisin sivun alkuun