Tietosuojaseloste

Huolehdimme tietoturvastasi ja otamme tietoturva-asiat vakavasti. Jäsentemme ja tapahtumissamme vierailevien henkilöiden sekä hankkeissa mukana olevien yhteistyökumppanien tietojen suojaaminen ja luottamuksellinen käyttö on meille tärkeää.

Tietosuojaselosteistamme voit lukea esimerkiksi minkälaisia henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu rauhassa ja ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

Tutustu tietosuojaselosteisiimme:

Tietosuojaseloste, asiakas- ja markkinointirekisteri
Tietosuojaseloste, tapahtumat ja hankkeet


Tietosuojaseloste, asiakas- ja markkinointirekisteri

Organisaatio:
Kuluttajaliitto ry (0896108-4)
Ritarikatu 1 B, 00170 Helsinki
Yhteyshenkilö:
Minna Ulvila, minna.ulvila@kuluttajaliitto.fi, puh. 044 901 7495
Rekisterinpitäjä:
Kuluttajaliitto ry
Viimeksi päivitetty:
21.5.2021

Kuka tietojasi käsittelee

Kuluttajaliiton jäsenpalveluita ja viestintää hoitava henkilöstö.

Keiden tietoja käsitellään

 • Jäsenet ja muut asiakkaat
 • Potentiaaliset jäsenet ja muut asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät

Tiedot, joita käsittelemme tämän rekisterin alla

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Organisaatio
 • Titteli/rooli
 • Syntymäaika
 • Henkilötunnus
 • Tilinumero ja pankkiyhteys
 • Jäsenyyttä ja asiakkuutta koskevat tiedot
 • Käyttäjätunnus ja/tai salasana
 • Tilaustiedot (jos asiakas)
 • Suoramarkkinointilupa/-kielto
 • IP-osoite
 • Muistiinpanot ja asiakkaan itse antamat vapaat tiedot
 • Uutiskirjeiden vastaanottajilta kerätään lisäksi uutiskirjeiden seurannalle tyypillistä tietoa, eli tietoa viestin ja sen linkkien avaamisesta sekä käytössä olevan päätelaitteen tyypistä (mobiililaite vai tietokone)

Miksi käsittelemme tietojasi

Yhteyshenkilöt (asiakasorganisaatiot): Jäsenpalvelu sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, yhdistystoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen, asiakasviestintä ja markkinointi. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät: Toiminnan kehittäminen ja analysointi sekä markkinointi. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Mistä saamme tiedot

Asiakkaaseen ja jäseneen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta/jäseneltä itseltään rekisteröitymisen ja kirjautumisen, tuotetilauksen, tarjouspyynnön, koekäyttöpyynnön sekä kilpailuihin ja asiakaskyselyihin osallistumisen yhteydessä. Saamme tietoja myös esimerkiksi sähköpostiviesteistä, jos lähetät meille sähköpostia. Verkkosivustomme käyttäjistä meille tallentuvat lokitiedot.

Kuka muu käsittelee tietojasi

Henkilötietojasi käsittelee lisäksemme muutama muukin taho (henkilötietojen käsittelijä). Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietojasi käsittelevät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Palveluntarjoajamme

 • Infrastruktuuri: Sigmatic Oy, Microsoft
 • Järjestelmänhallinta: MPY Yrityspalvelut Oyj
 • Asiakkuuden / jäsenyyden hallinta ja viestintä: Avoine Oy
 • Chat-neuvonta: Somia Reality Oy / Ninchat
 • Maksunvälitys ja laskutus: Visma Netvisor, Maksuturva
 • Sähköposti- ja tekstiviestipalvelut: Creamailer Oy, viestiseinä.fi ja tavoittaja.fi (Prospectum Oy)
 • Kuluttajamedia ry/Kuluttaja-lehti (jäsenetujen tarkistaminen)
 • DNA Oyj
 • Telia Oyj
 • Google

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Käsittelemme tietojasi niin kauan kuin olet jäsenemme. Lopetamme tietojen aktiivisen käsittelyn, kun se asiakassuhde, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, päättyy. Joitain tietoja meillä saattaa säilyä tämän jälkeenkin (esim. kirjanpitoon liittyen), mutta lopetamme kaiken asiakkuuksiin liittyvien tietojen säilyttämisen viimeistään 6 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen poistamme tiedot.

Kuinka suojaamme tietosi

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme suojanneet tietosi mm. seuraavin menetelmin:

 • Tietojasi ei pääse tarkastelemaan kukaan, jolle se ei ole hänen työtehtäviensä puolesta välttämätöntä. Tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilökuntamme ja palveluntarjoajamme (ks. kohta ”Kuka muu käsittelee tietojasi” tässä dokumentissa) ovat sitoutuneet tietojesi salassapitoon.
 • Käytämme keskitetysti valvottua ja hallittua virustorjuntaa sekä keskitettyä päivitystenhallintaa.
 • Käytössämme on palomuuri ja salaamme tiedonsiirtoyhteydet.
 • Pilvipalvelumme on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella ja niiden tiedot ovat vahvasti salattuja.
 • Säilytämme tietoja palvelimilla, jotka on suojattu vahvasti sekä teknisiltä että fyysisiltä tunkeutumisyrityksiltä, sekä myös luonnonkatastrofeja vastaan.
 • Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@kuluttajaliitto.fi:

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Saatamme hankkia verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta ”evästeet” tässä dokumentissa.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käyttämämme palveluntarjoaja (Microsoft) saattaa siirtää tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin henkilötietoja siirtävät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Takaisin sivun alkuun


Tietosuojaseloste, tapahtumat ja hankkeet

Organisaatio:
Kuluttajaliitto ry (0896108-4)
Ritarikatu 1 B, 00170 Helsinki
Yhteyshenkilö:
Minna Ulvila, minna.ulvila@kuluttajaliitto.fi, puh. 044 901 7495
Rekisterinpitäjä:
Kuluttajaliitto ry
Viimeksi päivitetty:
22.2.2021

Kuka tietojasi käsittelee

Kuluttajaliiton tapahtumien ja hankkeiden järjestämiseen ja näihin liittyvään viestintään osallistuvat henkilöt. Lisäksi mikäli tapahtuma järjestetään yhteistyössä kutsussa ilmenevän tahon kanssa, myös tämän tahon tapahtuman järjestämiseen osallistuvat henkilöt voivat osallistua henkilötietojen käsittelyyn.

Keiden tietoja käsitellään

Tämän rekisterin alla rekisteröityneitä ovat Kuluttajaliiton järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneet sekä hankkeissa mukana olevien tahojen yhteyshenkilöt ja mahdollisesti näissä yhteyksissä markkinointiluvan antaneet yksityishenkilöt.

Tiedot, joita käsittelemme tämän rekisterin alla

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio
 • Jäsenyyttä ja asiakkuutta koskevat tiedot
 • Työtehtävät / rooli
 • Postiosoite
 • Suoramarkkinointilupa
 • Muut henkilön itsensä mahdollisesti ilmoittamat tiedot, jotka ovat olennaisia tapahtuman järjestämiseksi, kuten mahdolliset ruoka-allergiat.
 • Uutiskirjeiden vastaanottajilta kerätään lisäksi uutiskirjeiden seurannalle tyypillistä tietoa, eli tietoa viestin ja sen linkkien avaamisesta sekä käytössä olevan päätelaitteen tyypistä (mobiililaite vai tietokone)

Miksi käsittelemme tietojasi

Tietojen käsittely on välttämätöntä tapahtuman tai hankkeen organisoimisen vuoksi ja edellytys tapahtumaan osallistumiseksi. Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin vain silloin kun henkilö nimenomaisesti antaa tähän luvan tapahtumaan tai hankkeeseen ilmoittautumisen tai tapahtumassa täytettävän lomakkeen yhteydessä. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Mistä saamme tiedot

Tämän rekisterin alaiset tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sen mukaisesti, mitä henkilö ilmoittaa tapahtumaan tai hankkeeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kuka muu käsittelee tietojasi

Henkilötietojasi käsittelee lisäksemme muutama muukin taho (henkilötietojen käsittelijä). Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietojasi käsittelevät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Palveluntarjoajamme:

 • Infrastruktuuri: Sigmatic Oy, Microsoft
 • Järjestelmänhallinta: MPY Yrityspalvelut Oyj
 • Asiakkuuden / jäsenyyden hallinta ja viestintä: Avoine Oy
 • Maksunvälitys ja laskutus: Visma Netvisor
 • Sähköpostipalvelut: Creamailer Oy

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseksi ja näihin mahdollisesti liittyvien jälkitoimien toteuttamiseksi. Tapahtumien osallistujalistoja säilytetään lähtökohtaisesti enintään kuusi (6) kuukautta. Markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti enintään kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen poistamme tiedot, ellei asiakas anna tänä aikana uutta markkinointilupaa.

Kuinka suojaamme tietosi

Suojaamme internetyhteyden (https) ja käytämme palomuuria. Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat. Sitoutamme henkilökunnan salassapitoon työsopimuksilla. Käytämme keskitettyä virustorjuntaa ja päivitystenhallintaa.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@kuluttajaliitto.fi:

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Saatamme hankkia verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta ”evästeet” tässä dokumentissa.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käyttämämme palveluntarjoaja (Microsoft) saattaa siirtää tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin henkilötietoja siirtävät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme suojanneet tietosi mm. seuraavin menetelmin:

 • Tietojasi ei pääse tarkastelemaan kukaan, jolle se ei ole hänen työtehtäviensä puolesta välttämätöntä. Tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilökuntamme ja palveluntarjoajamme (ks. kohta ”Kuka muu käsittelee tietojasi” tässä dokumentissa) ovat sitoutuneet tietojesi salassapitoon.
 • Käytämme keskitetysti valvottua ja hallittua virustorjuntaa sekä keskitettyä päivitystenhallintaa.
 • Käytössämme on palomuuri ja salaamme tiedonsiirtoyhteydet.
 • Pilvipalvelumme on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella ja niiden tiedot ovat vahvasti salattuja.
 • Säilytämme tietoja palvelimilla, jotka on suojattu vahvasti sekä teknisiltä että fyysisiltä tunkeutumisyrityksiltä, sekä myös luonnonkatastrofeja vastaan.
 • Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Evästeet

Käyttäessäsi nettisivujamme selaimesi lähettää meille tietoja mm. käyttämästäsi selaimesta, vierailusi ajankohdasta sekä verkko-osoitteesta, josta tulit sivuillemme. Lisäksi käytämme tuotteissamme ja palveluissamme evästeitä. Käsittelemme evästeiden avulla saatuja tietoja Asiakas- ja markkinointirekisterin alla. Lisätietoja tästä rekisteristä löydät verkkosivuiltamme: Tietosuojaseloste, asiakas- ja markkinointirekisteri.

Miten evästeet toimivat

Käydessäsi sivustollamme lähetämme päätelaitteellesi evästeen. Eväste on pieni passiivinen tekstitiedosto eikä se vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.

Eväste auttaa meitä esimerkiksi tunnistamaan usein vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sekä laatimaan yhdistelmätietoa kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palvelujamme ja esimerkiksi tarjoamaan asiakkaillemme yksilöityjä palveluja.

Lisäksi evästeet auttavat meitä näyttämään sinulle sopivimpia ja mielenkiintoisimpia mainoksia. Ne myös estävät samojen mainosten näyttämisen.

Evästeiden avulla voimme saada seuraavanlaista tietoa

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Emme siis koskaan saa sellaista tietoa, josta voisimme tunnistaa sinut.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön

Internet-selaimet hyväksyvät evästeet yleensä automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa esimerkiksi 1) kieltää uusien evästeiden asettamisen ja 2) poistaa tietokoneellesi jo asetetut evästeet.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices -sivustolta.

Huomaathan kuitenkin, että sivustomme ei välttämättä näy sinulle oikein tai sen käyttö saattaa hankaloitua, mikäli poistat evästeet käytöstä.

Takaisin sivun alkuun