Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyöllä valvotaan kuluttajien etua ja ennakoidaan tulevaa

Vaikuttaminen on liiton perustyötä. Liiton toiminnan ydin on kuluttajien etujen edistäminen. Vaikuttamistyössä vaaditaan sekä ennakointia, että nopeaa reagointia yhteiskunnallisiin muutoksiin ja lisäksi pitkäjänteistä työtä ennalta määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Vaikuttamistyössä keskitytään erityisesti poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen kuluttajan edun mukaisesti. Pohjatyötä tehdään jatkuvasti lukuisissa eri työryhmissä ja neuvottelukunnissa ministeriöissä, virastoissa ja keskeisten sidosryhmien parissa.

Kuluttajaliiton vaikuttamistyön kärkitavoitteet

Kuluttajaliiton kansainväliset yhteistyökumppanit ja -projektit

Kuluttajaliitto on BEUC:n (The European Consumer Organisation, https://www.beuc.eu/) jäsen ja on aktiivisesti mukana sen toiminnassa osallistumalla työryhmiin, vastaamalla erilaisiin kyselyihin ja kannanmuodostukseen. Vuosikokous kokoontuu pääsääntöisesti kahdesti vuodessa.

Lisäksi osallistumme BEUC:n organisoimaan Euroopan komission rahoittamaan Consumer PRO -hankkeeseen, jossa asiantuntijamme toimii kansallisena kouluttajana. Hankkeen tavoitteena on parantaa kuluttajien tietoisuutta oikeuksistaan digitaalisessa maailmassa.

Kuluttajaliitto on myös ANEC:n (The European consumer voice in standardization, https://anec.eu/) jäsen. ANEC edustaa kuluttajia standardisointiprosesseissa. Asiantuntijamme osallistuvat ANEC:n työskentelyyn työryhmien kautta ja kommentoimalla kannanmuodostusta. Vuosikokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Kuluttajaliitto on jäsenenä Consumers Internationalissa, joka edustaa yli 200 kuluttajajärjestöä yli 100 maassa ympäri maailmaa. CI:n kautta saamme hyödyllistä tietoa siitä, miten kuluttajien oikeuksia edistetään eri puolilla maapalloa.

Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö on jäsenenä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa komitean toimikaudella 2020–2025. Komitea on unionin neuvoa-antava elin, jossa on 329 jäsentä. Sen lausunto vaaditaan pakollisissa kuulemisissa perussopimuksissa määrätyillä aloilla ja lisäksi komissio, neuvosto ja parlamentti voivat kuulla sitä vapaaehtoisesti. Se voi myös antaa lausuntoja omasta aloitteestaan.