Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. 


rss Ajankohtaista

16.3.2015 Kuluttajaliitto kannattaa itsehoitolääkkeiden myyntiä päivittäistavarakaupoissa

Päivittäistavarakauppa ry julkisti lauantaina itsehoitolääkkeiden turvallista myyntiä kaupoissa koskevan selvityksensä. Asiaa käsittelevässä tiedotteessa PTY toteaa, että on oikea hetki avata keskustelu ja lähteä aidosti selvittämään apteekin ulkopuolella olevan itsehoitolääkkeiden valikoiman laajentamista Suomessakin. Kuluttajaliitto on jo pitkään kannattanut itsehoitolääkkeiden tuomista päivittäistavarakauppoihin ja PTY:n selvitys vahvistaa tätä Kuluttajaliiton näkemystä.

Lue lisää

13.3.2015 Elintarvikemarkkinointi kuluttajien oikeuksien päivän teemana

Sunnuntaina 15.3. vietetään Kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry osallistuu Consumers’ Internationalin maailmanlaajuiseen kampanjaan, jonka teema tänä vuonna on kuluttajien oikeus ja mahdollisuudet terveellisiin ruokavalintoihin. Kuluttajaliitto keskittyy lapsiin kohdistuvaan elintarvikemarkkinointiin julkaisemalla aihetta käsittelevän videon ja järjestämällä seuraavan kahden viikon aikana useita aihetta käsitteleviä tapahtumia eri puolella Suomea.

Lue lisää

6.3.2015 AJ-tuotteiden markkinointi lainvastaista

AJ-tuotteet Oy viime päivinä markkinoinut tuotteitaan näyttävästi eri tiedotusvälineissä (esimerkiksi televisiomainoksissa ja Helsingin Sanomien etusivulla). Markkinointi on selkeästi lainvastaista sekä julkisuudessa esiintyneissä mainoksissa että yhtiön verkkosivuilla.

Lue lisäärssBlogissa

20.2.2015 9.29Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski Leena Simonen

OP ja Danske Bank tarjoavat asuntolainoihin vuoden lyhennysvapaata ilman neuvotteluja, lisäkuluja ja marginaalin nostoa asiakkailleen, jotka ovat hoitaneet lainansa ja lyhennyksensä moitteettomasti. Nordea ilmoittaa tämän olleen mahdollista aikaisemminkin ilman näkyvää markkinointia. Mahdollisuus ei koske kiinteitä korkoja ja asp-lainoja.


Lähtökohtaisesti lainanlyhennyksen lykkäykseen voidaan suhtautua myönteisesti, kun valinnan mahdollisuuden käyttäminen jää asiakkaille. Lainojen siirretyistä lyhennyksistä osa voidaan käyttää kulutukseen hyvinkin tarpeellisiin kohteisiin ja mahdollisesti muiden korkeakorkoisempien lainojen lyhennyksiin. Sitä kuinka paljon tämä elvyttää kysyntää kotimaassa, ei tarkasti voida laskea ja jälkeenpäinkin luvut ovat vain arvioita.


Kotitalouksien velkojen, asunto- ja muiden lainojen yhteenlasketut euromäärät ovat kahden vuosikymmenen aikana nelinkertaistuneet, tulot ja talletukset vain kaksinkertaistuneet. Nyt lainasumman kasvu on lähes pysähtynyt. Uusia lainoja otetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Lyhennysten lykkääminen korvaisi uusien lainojen vähentymistä. Suuret lainasummat kasautuvat osalle kotitalouksia ja merkitsevät suuria riskejä elämäntilanteiden muuttuessa ja korkojen mahdollisesti noustessa, jolta toistaiseksi on vältytty. Näistä syistä velkojen kasvun taittuminen on toivottavaa. Velan keventämisen on oltava mahdollista asiakkaalle sopivalla hetkellä. Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski, jos korot laina-aikana lähtevät nousuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia


UUSIMMAT LAUSUNNOT


6.3.2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennevakuutuslaiksi
LiVa (pdf) (122.1 KB)


24.2.2014

E 160/2014 vp komission työohjelmasta 2015; peruutettaviksi tai uudelleen tarkasteltaviksi ehdotetut säädösehdotukset

E160 2014 (pdf) (92.7 KB)

14.1.2015

HE 334/2014 vp eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

MRL 2014 TaV (pdf) (90.2 KB)


Facebook-kuulumiset


Kuluttajaparlamentti.logo

Hankkeitamme


KULUTTAJA 1 15 Tutustu

image001

Ostospuntari

Havikkiviikko logo 2014 vihreä

BEUC LOGO RGB POS

1000px-Consumers International logo

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä