Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö.rss Ajankohtaista

25.8.2015 Hävikkiviikkoa vietetään jälleen syyskuussa

7.–13.9. järjestetään valtakunnallinen Hävikkiviikko. Kuluttajaliiton organisoimaa Hävikkiviikkoa vietetään tänä vuonna kolmannen kerran.

Lue lisää


Kuluttajaliiton tavoitteet hallituksen ohjelmaan


Hallitusohjelmatavoitteet 2015a (pdf) (129.5 KB)


rssBlogissa

12.8.2015 10.00Kuluttajat neuvottelupöytään Leena Simonen & Juha Beurling


Yhä useammin tuotteiden ja palveluiden juuret johtavat maamme rajojen ulkopuolelle.


Päätoimittaja Mikael Pentikäinen esitti (MT 7.8.) ajatuksen siitä, että muun muassa kuluttajien tulisi olla mukana yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Kannatamme lämpimästi tätä ajatusta.


Uskomme, että aito kiinnostus kansalaisten arkea kohtaan, avoin ja rehellinen keskustelu sekä kuluttajien mukaan ottaminen päätöksentekoon edistäisivät sosiaalisia innovaatioita ja saisivat kansalaiset paremmin puhaltamaan yhteen hiileen.


Mediassa on viimeaikoina keskusteltu vilkkaasti yhteiskuntasopimuksesta. Monissa keskusteluissa on painotettu työn lisäämistä Suomessa ja Suomen kilpailukyvyn parantamista. Paljon paineita on asetettu myös suomalaisten kuluttajien harteille. Vähemmälle huomiolle ovat kuitenkin jääneet esimerkiksi kansalaisten muuttuneet kulutustottumukset.


Yhä useammin Suomessa myytävien tuotteiden ja palveluiden juuret johtavat maamme rajojen ulkopuolelle. Globalisaatio, yhteiskunnan digitalisoituminen ja jakamistalouden yleistyminen ovatkin muuttaneet kuluttajien käyttäytymistä jo nyt pysyvästi tehden esimerkiksi erilaisista internetin myynti- ja vaihtopaikoista yhä arkipäiväisempiä.


Koska verkko ei tunne maantieteellisiä rajoja, monelle suomalaiselle maamme on nykyisin enemmänkin eurooppalainen tai globaalin maailman lähiö kuin eristäytynyt, omavarainen saari.


Tästä syystä yhteiskuntasopimuksen puitteissa tulisikin tehdä sellaisia arvovalintoja ja päätöksiä, jotka kannustaisivat kuluttajia toimimaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi yhteiskuntamme ja yhteisen kilpailukykymme parhaaksi – ekologista kestävyyttä unohtamatta.


Lisäksi yhteiskuntasopimuksesta neuvoteltaessa voitaisiin pohtia kuluttajansuojalle eli kuluttajien luottamukselle ja sitä kautta kaupankäynnille merkittäviä tekijöitä, kuten ryhmäkannelainsäädännön kehittämistä.


Mutta niin kauan kuin kuluttajien arkeen liittyviä päätöksiä valmistellaan kabineteissa, joissa kuluttajia ei kuulla, vaarana on kuluttajien arjen unohtaminen ja sitä kauttakilpailukyvyn heikkeneminen.


Tästä syystä kannatamme lämpimästi ajatusta siitä, että myös kuluttajien edustajat tulisi ottaa yhteiskuntasopimusneuvotteluihin mukaan.


Leena Simonen

puheenjohtaja

Kuluttajaliitto


Juha Beurling

pääsihteeri

Kuluttajaliitto


Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 12.8.2015

Lue lisää | 0 Kommenttia

20.2.2015 9.29Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski Leena Simonen

OP ja Danske Bank tarjoavat asuntolainoihin vuoden lyhennysvapaata ilman neuvotteluja, lisäkuluja ja marginaalin nostoa asiakkailleen, jotka ovat hoitaneet lainansa ja lyhennyksensä moitteettomasti. Nordea ilmoittaa tämän olleen mahdollista aikaisemminkin ilman näkyvää markkinointia. Mahdollisuus ei koske kiinteitä korkoja ja asp-lainoja.


Lähtökohtaisesti lainanlyhennyksen lykkäykseen voidaan suhtautua myönteisesti, kun valinnan mahdollisuuden käyttäminen jää asiakkaille. Lainojen siirretyistä lyhennyksistä osa voidaan käyttää kulutukseen hyvinkin tarpeellisiin kohteisiin ja mahdollisesti muiden korkeakorkoisempien lainojen lyhennyksiin. Sitä kuinka paljon tämä elvyttää kysyntää kotimaassa, ei tarkasti voida laskea ja jälkeenpäinkin luvut ovat vain arvioita.


Kotitalouksien velkojen, asunto- ja muiden lainojen yhteenlasketut euromäärät ovat kahden vuosikymmenen aikana nelinkertaistuneet, tulot ja talletukset vain kaksinkertaistuneet. Nyt lainasumman kasvu on lähes pysähtynyt. Uusia lainoja otetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Lyhennysten lykkääminen korvaisi uusien lainojen vähentymistä. Suuret lainasummat kasautuvat osalle kotitalouksia ja merkitsevät suuria riskejä elämäntilanteiden muuttuessa ja korkojen mahdollisesti noustessa, jolta toistaiseksi on vältytty. Näistä syistä velkojen kasvun taittuminen on toivottavaa. Velan keventämisen on oltava mahdollista asiakkaalle sopivalla hetkellä. Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski, jos korot laina-aikana lähtevät nousuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia


UUSIMMAT LAUSUNNOT

28.8.2015

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
Autovero 2015 (pdf) (102.2 KB)


11.8.2015

Lausuntopyyntö yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaista

Yhteiskäyttörakentaminen (pdf) (112.5 KB)


22.5.2015

Lausuntopyyntö päätösluonnoksesta koskien yhteystietopalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yleispalveluyritykseksi

Yhteystietopalveluyleispalvelu (pdf) (99.7 KB)


Facebook-kuulumiset


Kuluttajaparlamentti.logo

Hankkeitamme


KULUTTAJA 1 15 Tutustu

kysely2

image001

Ostospuntari

Havikkiviikko logo 2014 vihreä

BEUC LOGO RGB POS

1000px-Consumers International logo

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä