Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö.
muutto


Kuluttajaliiton puheenjohtaja Leena Simonen Kuluttaja-lehden haastattelussa: Työttömyyden kasvu huolettaa

Kuluttajaliiton tavoitteet hallituksen ohjelmaan


Hallitusohjelmatavoitteet 2015a (pdf) (129.5 KB)


rssBlogissa

30.9.2015 15.33Das Auto – kiukkua ja hämmennystä Kuluttajaliitossa Timo Niemi, Kuluttajaliiton lakimies


Yksi maailman viimepäivien puhutuimmista uutisista on ollut Volkswagenin päästöhuijaus. Yhdysvalloissa paljastui, että osassa Volkswagenin dieselautoissa on tietokoneohjelma, joka tunnistaa auton olevan päästönmittauksessa ja muuttaa moottorin säädöt sellaiksi, että päästörajat alitetaan. Todellisten päästöjen on kerrottu olleen jopa 40-kertaiset mitattuihin verrattuna. Myöhemmin on paljastunut, että sama tietokoneohjelma on myös Euroopassa myydyissä Volkswagenin autoissa. Suomeen kyseisiä autoja arvellaan myydyn jopa kymmeniä tuhansia.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.8.2015 10.00Kuluttajat neuvottelupöytään Leena Simonen & Juha Beurling


Yhä useammin tuotteiden ja palveluiden juuret johtavat maamme rajojen ulkopuolelle.


Päätoimittaja Mikael Pentikäinen esitti (MT 7.8.) ajatuksen siitä, että muun muassa kuluttajien tulisi olla mukana yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Kannatamme lämpimästi tätä ajatusta.


Uskomme, että aito kiinnostus kansalaisten arkea kohtaan, avoin ja rehellinen keskustelu sekä kuluttajien mukaan ottaminen päätöksentekoon edistäisivät sosiaalisia innovaatioita ja saisivat kansalaiset paremmin puhaltamaan yhteen hiileen.


Mediassa on viimeaikoina keskusteltu vilkkaasti yhteiskuntasopimuksesta. Monissa keskusteluissa on painotettu työn lisäämistä Suomessa ja Suomen kilpailukyvyn parantamista. Paljon paineita on asetettu myös suomalaisten kuluttajien harteille. Vähemmälle huomiolle ovat kuitenkin jääneet esimerkiksi kansalaisten muuttuneet kulutustottumukset.


Yhä useammin Suomessa myytävien tuotteiden ja palveluiden juuret johtavat maamme rajojen ulkopuolelle. Globalisaatio, yhteiskunnan digitalisoituminen ja jakamistalouden yleistyminen ovatkin muuttaneet kuluttajien käyttäytymistä jo nyt pysyvästi tehden esimerkiksi erilaisista internetin myynti- ja vaihtopaikoista yhä arkipäiväisempiä.


Koska verkko ei tunne maantieteellisiä rajoja, monelle suomalaiselle maamme on nykyisin enemmänkin eurooppalainen tai globaalin maailman lähiö kuin eristäytynyt, omavarainen saari.


Tästä syystä yhteiskuntasopimuksen puitteissa tulisikin tehdä sellaisia arvovalintoja ja päätöksiä, jotka kannustaisivat kuluttajia toimimaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi yhteiskuntamme ja yhteisen kilpailukykymme parhaaksi – ekologista kestävyyttä unohtamatta.


Lisäksi yhteiskuntasopimuksesta neuvoteltaessa voitaisiin pohtia kuluttajansuojalle eli kuluttajien luottamukselle ja sitä kautta kaupankäynnille merkittäviä tekijöitä, kuten ryhmäkannelainsäädännön kehittämistä.


Mutta niin kauan kuin kuluttajien arkeen liittyviä päätöksiä valmistellaan kabineteissa, joissa kuluttajia ei kuulla, vaarana on kuluttajien arjen unohtaminen ja sitä kauttakilpailukyvyn heikkeneminen.


Tästä syystä kannatamme lämpimästi ajatusta siitä, että myös kuluttajien edustajat tulisi ottaa yhteiskuntasopimusneuvotteluihin mukaan.


Leena Simonen

puheenjohtaja

Kuluttajaliitto


Juha Beurling

pääsihteeri

Kuluttajaliitto


Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 12.8.2015

Lue lisää | 0 Kommenttia

20.2.2015 9.29Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski Leena Simonen

OP ja Danske Bank tarjoavat asuntolainoihin vuoden lyhennysvapaata ilman neuvotteluja, lisäkuluja ja marginaalin nostoa asiakkailleen, jotka ovat hoitaneet lainansa ja lyhennyksensä moitteettomasti. Nordea ilmoittaa tämän olleen mahdollista aikaisemminkin ilman näkyvää markkinointia. Mahdollisuus ei koske kiinteitä korkoja ja asp-lainoja.


Lähtökohtaisesti lainanlyhennyksen lykkäykseen voidaan suhtautua myönteisesti, kun valinnan mahdollisuuden käyttäminen jää asiakkaille. Lainojen siirretyistä lyhennyksistä osa voidaan käyttää kulutukseen hyvinkin tarpeellisiin kohteisiin ja mahdollisesti muiden korkeakorkoisempien lainojen lyhennyksiin. Sitä kuinka paljon tämä elvyttää kysyntää kotimaassa, ei tarkasti voida laskea ja jälkeenpäinkin luvut ovat vain arvioita.


Kotitalouksien velkojen, asunto- ja muiden lainojen yhteenlasketut euromäärät ovat kahden vuosikymmenen aikana nelinkertaistuneet, tulot ja talletukset vain kaksinkertaistuneet. Nyt lainasumman kasvu on lähes pysähtynyt. Uusia lainoja otetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Lyhennysten lykkääminen korvaisi uusien lainojen vähentymistä. Suuret lainasummat kasautuvat osalle kotitalouksia ja merkitsevät suuria riskejä elämäntilanteiden muuttuessa ja korkojen mahdollisesti noustessa, jolta toistaiseksi on vältytty. Näistä syistä velkojen kasvun taittuminen on toivottavaa. Velan keventämisen on oltava mahdollista asiakkaalle sopivalla hetkellä. Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski, jos korot laina-aikana lähtevät nousuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia


UUSIMMAT LAUSUNNOT

11.12.2015

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhdistyslain muuttamisesta (toimimattomien yhdistysten poistaminen yhdistysrekisteristä)

Yhdistyslain muuttaminen 2015-1 (pdf) (127.2 KB)

18.12.2015

E 78/2015 vp komission tiedonanto: Sisämarkkinoiden päivitys - enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille

Sisämarkkinoiden päivitys - TaV (pdf) (105.4 KB)


18.11.2015

Eduskunnan talousvaliokunnalle

HE 115/2015 vp laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Maksulaitoslaki ym - TaV (pdf) (100.6 KB)


Facebook-kuulumiset


Kuluttajaparlamentti.logo

Hankkeitamme


kysely2

image001

Ostospuntari

Havikkiviikko logo 2014 vihreä

BEUC LOGO RGB POS

1000px-Consumers International logo

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä