Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö.


rss Ajankohtaista

7.10.2014 Eduskuntapuolueet: Verkkoesteettömyydestä säädettävä lailla

Eduskuntapuolueet kannattavat yksimielisesti Kuluttajaparlamentin vaatimusta säätää laki verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Puolueet tukivat myös Kuluttajaparlamentin vaatimusta kovempien keinojen käyttöönotosta lapsille ja nuorille haitallisen markkinoinnin kuriin saamiseksi. Sitä vastoin vaatimus subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisestä jakoi puolueita.

Lue lisää

7.10.2014 Järjestöt vaativat rotia lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan markkinointiin

Varsinkin internetissä vallitsee villi pelikenttä, jossa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa markkinointia on vaikea valvoa. Kuluttajaparlamentti esittää lääkkeeksi tiedon lisäämistä ja kovempia seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta.

Lue lisää

7.10.2014 Järjestöt: varhaiskasvatuslakia valmistellaan terveiden lasten ehdoilla – päivähoito-oikeutta ei saa rajata

Kuluttajaparlamentti vaatii päättäjiä ottamaan erityistarpeiset lapset paremmin huomioon varhaiskasvatuslakia säädettäessä. Lakia ei saa kirjoittaa vain pedagogisista näkökohdista vaan lähtökohtana on pidettävä lapsen hyvinvoinnin turvaamista.

Lue lisää


Oletko käyttänyt Kuluttajaliiton neuvontapalveluita?

 

Jos olet, vastaa kyselyymme. Haluamme kuulla, mitä mieltä olet Kuluttajaliiton antamasta neuvonnasta!

 

Kysely on osa liiton toiminnan ja vaikuttavuuden arviointia.

 

Kyselyyn

 


Television antenniverkossa siirrytään uuteen lähetystekniikkaan vuonna 2013: hakupalvelu avuksi kuluttajien laitehankintoihin

Kaikkitelevisiosta 150x120Television antenniverkossa siirrytään laajemmin uudempaan lähetystekniikkaan. Uusi DVB-T2-tekniikka kasvattaa televisiokanavien määrää ja laajentaa teräväpiirtolähetysten tarjontaa. Siirtymä tapahtuu vaiheittain ja se alkaa vuonna 2017 ja se kestää useita vuosia. Kuluttajalta siirtyminen edellyttää viimeistään siirtymävaiheen rinnakkaislähetysten loppuessa televisiovastaanottimen vaihtamista tai uuden digiboksin hankkimista, mikäli hänellä ei vielä siinä vaiheessa ole käytössään uutta tekniikkaa tukevaa vastaanotinta tai digiboksia.


Viranomaiset ja alan toimijat – Kuluttajaliitto mukaan lukien – ovat tehneet hakupalvelun, joka auttaa kuluttajaa itselleen sopivan laitteen valinnassa. Hakupalvelu löytyy osoitteessa www.kaikkitelevisiosta.fi.


UUSIMMAT LAUSUNNOT


2.9.2014

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle HE 94/2014 Euroopan Unionin ympäristömerkistä

Ympäristömerkki 2014 (pdf) (110.2 KB)


5.9.2014

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Joukkoliikennelaki 2014 (pdf) (103.5 KB)


4.9.2014

HE 83/2014 vp laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Velkajärjestely - Tav (pdf) (114.9 KB)

Facebook-kuulumiset


KULUTTAJA 614 Tutustu

kuluttajaliitto120x240

Kuluttajaparlamentti.logo

Hankkeitamme


image001

Ostospuntari

Havikkiviikko logo 2014 vihreä

BEUC LOGO RGB POS

1000px-Consumers International logo

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä