Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. 


rss Ajankohtaista

16.4.2015 Kuluttajariitojen ratkaisemista nopeutettava ja tehostettava

Oikeusministeriön työryhmä on jättänyt mietintönsä kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan ADR-direktiivin implementoinnista. Puolet työryhmän jäsenistä oli sitä mieltä, että vakuutusasioiden käsittely tulisi keskittää FINEn Vakuutuslautakuntaan. Työryhmä ei kuitenkaan esitä kahden lautakunnan päällekkäisestä toimivallasta luopumista, vaikka se selkeyttäisi ja tehostaisi riidanratkaisua.

Lue lisäärssBlogissa

20.2.2015 9.29Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski Leena Simonen

OP ja Danske Bank tarjoavat asuntolainoihin vuoden lyhennysvapaata ilman neuvotteluja, lisäkuluja ja marginaalin nostoa asiakkailleen, jotka ovat hoitaneet lainansa ja lyhennyksensä moitteettomasti. Nordea ilmoittaa tämän olleen mahdollista aikaisemminkin ilman näkyvää markkinointia. Mahdollisuus ei koske kiinteitä korkoja ja asp-lainoja.


Lähtökohtaisesti lainanlyhennyksen lykkäykseen voidaan suhtautua myönteisesti, kun valinnan mahdollisuuden käyttäminen jää asiakkaille. Lainojen siirretyistä lyhennyksistä osa voidaan käyttää kulutukseen hyvinkin tarpeellisiin kohteisiin ja mahdollisesti muiden korkeakorkoisempien lainojen lyhennyksiin. Sitä kuinka paljon tämä elvyttää kysyntää kotimaassa, ei tarkasti voida laskea ja jälkeenpäinkin luvut ovat vain arvioita.


Kotitalouksien velkojen, asunto- ja muiden lainojen yhteenlasketut euromäärät ovat kahden vuosikymmenen aikana nelinkertaistuneet, tulot ja talletukset vain kaksinkertaistuneet. Nyt lainasumman kasvu on lähes pysähtynyt. Uusia lainoja otetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Lyhennysten lykkääminen korvaisi uusien lainojen vähentymistä. Suuret lainasummat kasautuvat osalle kotitalouksia ja merkitsevät suuria riskejä elämäntilanteiden muuttuessa ja korkojen mahdollisesti noustessa, jolta toistaiseksi on vältytty. Näistä syistä velkojen kasvun taittuminen on toivottavaa. Velan keventämisen on oltava mahdollista asiakkaalle sopivalla hetkellä. Lainan lyhennyksen lykkäämisestä voi tulla lisäriski, jos korot laina-aikana lähtevät nousuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Motivan kysely rakennuksen elinkaaren aikaisesta huollosta ja neuvonnasta

motivalogoKyselyn tarkoituksena on selvittää omakotitalojen sekä kerros-­ ja rivitaloasuntojen huoltoa ja ylläpitoa koskevaa tietämystä sekä neuvonnan tarvetta. Näitä tietoja käytetään apuna talon omistajille ja asukkaille suunnatun neuvonnan ja viestinnän kehittämisessä.

Tässä tarvitaan sinun apuasi - vastauksesi on tärkeä!

Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä, eikä yksittäisiä henkilöitä voi tunnistaa aineistosta.

Voit halutessasi osallistua elokuvalippupakettien arvontaan jättämällä yhteystietosi kyselyn lopuksi.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.Kyselyyn pääset TÄSTÄ.

UUSIMMAT LAUSUNNOT


1.4.2015

Lausuntopyyntö tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Tietoyhteiskuntakaari 2015-1 (pdf) (85.1 KB)


31.3.2015

Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeudesta yleispalvelussa muuttamisesta
Yleispalvelunopeus 2015 (pdf) (110.8 KB)


6.3.2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennevakuutuslaiksi
LiVa (pdf) (122.1 KB)

Facebook-kuulumiset


Kuluttajaparlamentti.logo

Hankkeitamme


KULUTTAJA 1 15 Tutustu

image001

Ostospuntari

Havikkiviikko logo 2014 vihreä

BEUC LOGO RGB POS

1000px-Consumers International logo

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä