Kuluttajien hävikkifoorumi -hanke

Hävikkifoorumi kokoaa laajan joukon puolittamaan kotitalouksien ruokahävikin

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi (2020–2023) pyrkii olemaan Suomen suurin ruokahävikkihanke kokoamalla kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään vaikuttavaa yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin puolittamiseksi. Hanke käynnistyi marraskuussa 2020.

Kurkkaa mitä Hävikkifoorumissa tapahtuu!

Hävikkifoorumissa on mukana jo yli 50 toimijaa! Meitä kaikkia tarvitaan ruokahävikin vastaiseen kamppailuun – lähtekää tekin mukaan!

HKScan Finland Oy, HSY, HSY:n Ilmastoinfo

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Järvenpään kaupunki, Jätekukko Oy

Kaviaarista arkeen, Keski-Uudenmaan Kuluttajat ry, Kesko, Kestävä Ruokakasvatus ja Ruokahävikkihanke (Itä-Suomen yliopisto), Kiertokaari Oy, Kiertokapula Oy, Kitsain, KomeroFood OY, Kotien Puolesta Keskusliitto ry

LivsVinn

Makery Oy, Merenkurkun Kuluttajat ry – Kvarkens Konsumenter rf, Minna Mustonen

Naiset puhuu rahasta, Nuorisoasuntoliitto ry, Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hanke (Mikkelin nuorisopalvelut), Nurmon yläaste

Paulig, Pidä Lappi Siistinä ry, Pieniä ekologisia tekoja, Päijät-Hämeen Kuluttajat ry, @paiviil (vaikuttaja Instagramissa)

ResQ Club Oy, Ruohonjuuri, Ruokasektorin koordinaatiohanke (Turun yliopiston Brahea-keskus), Ruokatieto Yhdistys ry

Stadin safka, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nestlé, Suomen Pakkausyhdistys ry

Vaasan Oy, Vaasan yliopisto

Wastebusters Finland tutkimusryhmä (Tampereen yliopisto), Wacky Mind Oy, WeFood

Yrttiaitta Saarento

Hankkeen keskiössä on Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijat -yrityksen toteuttama selvitys, jossa tutkitaan ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita.  

Tavoitteena on löytää parhaat työkalut todellisen käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi.  

Selvityksessä tutkitaan: 

  • Ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita jakaen ne kahteen osaan: A) ihmisten asenteet ja motivaatio sekä B) toimintaympäristö ja tilannetekijät. 
  • Parhaita käytänteitä kuluttajien asenteiden ja motivaation muuttamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja ruoan arvostuksen nostamiseksi.  
  • Parhaita käytänteitä kuluttajien arjen toimintaympäristön muokkaamiseksi (arjen muotoilu) ja kestävän kuluttajakäyttäytymisen tukemiseksi.  

Selvityksessä tarkastellaan kuluttajakäyttäytymistä erityisesti kolmessa eri ympäristössä: kotiympäristöissä, ruokakaupoissa ja ruoan verkkokaupoissa.  

Luonnonvarakeskus toimii selvityksen päätoteuttajana yhdessä  Valintamuotoilijat -yrityksen kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijoiden kanssa.

Selvityksen valmistuminen on siirtynyt Hävikkiviikolle 37, jolloin kuullaan selvityksen keskeiset tulokset.

Hankkeen selvityksen tulosten pohjalta toteutetaan työpajatoimintaa, jonka tavoitteena on luoda konkreettisia ratkaisuja ja keinoja kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi.  Työpajojen teemat määrittyvät Hävikkifoorumin selvityksen valmistuttua, mutta ne rajautuvat todennäköisesti selvityksen mukaisesti erityisesti kolmeen eri ympäristöön: kodin ympäristöön, ruokakauppaan ja ruoan verkkokauppaan.  

Hävikkifoorumin työpajoissa innovoidaan uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti hävikin vähentämistä esimerkiksi elintarvike- tai pakkaussuunnittelulla, toimintaympäristöjä muokkaamalla tai esimerkiksi erilaisia digitaalisia hävikkiratkaisuja kehittämällä. 

Hankkeen selvityksen ja työpajoista saadun aineiston pohjalta luodaan myös konkreettisia suosituksia merkittävimmistä keinoista, joiden avulla voidaan ohjata kuluttajia kohti todellista kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja ruokahävikin vähentämistä. 

Työpajatoiminta alkaa loka-marraskuussa 2021 päivitetyn aikataulun mukaan. Lisätietoa luvassa kun työ etenee!

Saa syödä! -sivustosta uudenlainen verkkopalvelu

Hankkeessa kehitetään Motivan ylläpitämästä Saa syödä -sivustosta entistä kattavampi ja ruokahävikkitietoutta kokoava verkkopalvelu. Palvellakseen kuluttajia paremmin, sivustosta on kehitetty enemmän ruoanlaittoon ja oikeaoppiseen säilyttämiseen keskittyväksi palveluksi, oppilaitosten ja median tietotarpeita unohtamatta.

Uudistetulta sivustolta löytyy kattavasti tietoa eri elintarvikkeiden säilyttämisestä, reseptejä, hävikkivinkkejä sekä vanhoja tuttuja palveluita, kuten reseptihaku ja annoslaskuri. Suuri osa resepteistä tuodaan rajapinnan kautta suoraan Marttaliiton sivuilta. Faktaosiot on päivitetty vastaamaan Luonnonvarakeskuksen tuoreimpia tutkimuksia ja hävikkilukuja.

Ruokahävikkiaiheinen mobiilipeli

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry toteuttaa Hävikkifoorumissa erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun ruokahävikkiaiheisen mobiilipelin, joka sisältää ruokahävikkitietoa ja antaa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen. Peli tuotetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa. Mobiilipeli kehitetään työkaluksi, jota opettajat ja muut lasten ja nuorten kanssa toimivat voivat käyttää ruokahävikkiaiheen esille ottamiseen ja käsittelyyn. 

Digilive-neuvontaa hävikin vähentämiseksi

Marttaliiton kehittämistoimet kohdistetaan digilive-neuvonnan ja hävikkinäyttelykonseptien kehittämiseen ja jalkauttamiseen.  

Haluamme levittää ilosanomaa ruokahävikin vähentämistoimista eri puolilla Suomea. Onko organisaatiosi kehittänyt hävikkiratkaisuja tai käynnistänyt hankkeita kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi? Ehdota meille blogikirjoitusta julkaistavaksi Kuluttajaliiton sivuilla ja kanavissa! Ota yhteyttä hankekoordinaattori Jenni Vainiorantaan.

Seuraa hanketta somessa

Yhteistyössä

Kuluttajaliitto toteuttaa kolmevuotisen kehittämishankkeen yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat kanssa. Myös suosittu valtakunnallinen Hävikkiviikko toteutetaan osana hanketta Kuluttaja-lehden järjestämänä. Hävikkifoorumia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Ota yhteyttä

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu Hävikkifoorumiin tällä lomakkeella tai ota yhteyttä, niin jutellaan lisää:

Jenni Vainioranta

Hankekoordinaattori

Lue lisää hankkeesta Kuluttajaliiton blogista