Kuluttajien hävikkifoorumi -hanke

Kotitalouksien hävikkifoorumi uudistaa Suomessa tehtävää ruokahävikin vähentämistyötä

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen hävikkifoorumi (2020–2023) kutsuu kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, kansalaisjärjestöt sekä paikalliset ruohonjuuritason toimijat tekemään vaikuttavaa yhteistyötä kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyisiä hävikin vähentämistoimia ja yhteistyötä entistä vaikuttavammaksi sekä nostaa ruokahävikki entistä näkyvämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuluttajien tietoisuuteen.

Keskeinen osa hanketta on selvitys, jossa tutkitaan ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita. Kuluttajakäyttäytymistä tarkastellaan erityisesti kolmessa eri ympäristössä: kotiympäristöissä, ruokakaupoissa ja ruoan verkkokaupoissa.

Hankkeessa hyödynnetään soveltavaa käyttäytymistiedettä ja niin sanottua käyttäytymislähtöistä tuuppausajattelua. Ymmärtämällä paremmin hävikkiruokaan liittyvää kuluttajakäyttäytymistä voidaan innovoida hävikkiratkaisuja, kuten ympäristöjä, jotka tukevat hävikin vähentämistä, tai muotoilla viestejä, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteisiin ja motivaatioon. Tavoitteena on luoda työkaluja todellisen käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi.

Hankkeessa luodaan yhtenäinen tietopankki, joka sisältää kotitalouksien hävikkitietoutta saavutettavassa muodossa.

Foorumin työpajatoiminta toimii avoimena alustana hävikkiratkaisujen innovointiin, suunnitteluun ja testaamiseen. Foorumissa jaetaan hyviä käytäntöjä, fasilitoidaan yhteistyötä ja yhteistä viestintää sekä muita aloitteita hävikin vähentämiseksi.

Hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat kanssa.

Onko sinun organisaatiosi agendalla kotitalouksien ruokahävikin vähentäminen? Haluatko osallistua foorumin toimintaan viestimällä kuluttajille ruokahävikistä omissa kanavissasi? Haluatko osallistua työpajatoimintaan ja uusien hävikkiratkaisujen innovointiin? Ota yhteys hankekoordinaattoriin!

Hanke saa Ruokaviraston ruokaketjun kehittämishankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kolmivuotinen hanke käynnistyi marraskuun 2020 alussa.

Hankekoordinaattori

Jenni Vainioranta
etunimi.sukunimi@kuluttajaliitto.fi
p. 040 419 8962

Ongelmia asumisessa? Tuottaako taloyhtiösi päänvaivaa?

Kuluttajan lakineuvonta auttaa myös asumisen ongelmatilanteissa. Hanki itsellesi lakineuvontaa vain 15 eurolla vuodessa!

Lue lisää