Kuluttajien hävikkifoorumi -hanke

Hävikkifoorumi kokoaa laajan joukon puolittamaan kotitalouksien ruokahävikin

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi (2020–2023) pyrkii olemaan Suomen suurin ruokahävikkihanke kokoamalla kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään vaikuttavaa yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin puolittamiseksi. Hanke käynnistyi marraskuussa 2020.

Kurkkaa mitä Hävikkifoorumissa tapahtuu!

Hävikkifoorumissa on mukana jo liki 80 toimijaa! Meitä kaikkia tarvitaan ruokahävikin vastaiseen kamppailuun – lähtekää tekin mukaan!

Biovaaka Oy

Ekokumppanit Oy

HKScan Finland Oy, HSY, HSY:n Ilmastoinfo, Horizon 2020 – CITIES2030 -hanke (Lahti Living Lab), Hukka AI

InnaGrow

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Järvenpään kaupunki, Jätekukko Oy

Kaviaarista arkeen, Karjaan Sos. Dem. ry, Keru-yhteisöjääkaappi ry, Keski-Uudenmaan Kuluttajat ry, Kesko, Kestävä Ruokakasvatus ja Ruokahävikkihanke (Itä-Suomen yliopisto), Kiertokaari Oy, Kiertokapula Oy, Kitsain, KomeroFood OY, Kotien Puolesta Keskusliitto ry, Kymenlaakson Jäte Oy

Lakeuden Etappi, LivsVinn, Lidl Suomi

Merenkurkun Kuluttajat ry – Kvarkens Konsumenter rf, Minna Mustonen, Mutti S.P.A

Naiset puhuu rahasta, Nuorisoasuntoliitto ry, Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hanke (Mikkelin nuorisopalvelut), Nurmon yläaste

One4all Finland

Package Testing and Research Oy, Paulig Oy, Pidä Lappi Siistinä ry, Pieniä ekologisia tekoja, Päijät-Hämeen Kuluttajat ry, @paiviil (vaikuttaja Instagramissa)

ResQ Club Oy, Ruohonjuuri, Ruokasektorin koordinaatiohanke (Turun yliopiston Brahea-keskus), Ruoka-apu.fi (Kirkkopalvelut ry), Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry, Ruokatieto Yhdistys ry

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Stadin safka, Stadin asukastalo Oulunkylän seurahuone, Suomen Punainen Risti, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nestlé, Suomen Pakkausyhdistys ry, Stormossen

Troa NY, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä

Vaasan Oy, Vaasan yliopisto, Vantaan Yhteinen pöytä, Varsinais-Suomen Kuluttajat ry

Wastebusters Finland tutkimusryhmä (Tampereen yliopisto), Wacky Mind Oy, WeFood

Yrttiaitta Saarento, Ylikylän peruskoulu

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut toimimaan Hävikkifoorumi-hankkeen suojelijana vuosina 2021–2023.

Hankkeen keskiössä on Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijat -yrityksen toteuttama Esteet ja ajurit kuluttajien ruokahävikin vähentämisessä -kirjallisuusselvitys, jossa tutkitaan ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita.  

Tavoitteena on löytää parhaat työkalut todellisen käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi.  

Selvityksessä tutkitaan: 

  • Ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita jakaen ne kahteen osaan: A) ihmisten asenteet ja motivaatio sekä B) toimintaympäristö ja tilannetekijät. 
  • Parhaita käytänteitä kuluttajien asenteiden ja motivaation muuttamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja ruoan arvostuksen nostamiseksi.  
  • Parhaita käytänteitä kuluttajien arjen toimintaympäristön muokkaamiseksi (arjen muotoilu) ja kestävän kuluttajakäyttäytymisen tukemiseksi.  

Selvityksessä tarkastellaan kuluttajakäyttäytymistä erityisesti kolmessa eri ympäristössä: kotiympäristöissä, ruokakaupoissa ja ruoan verkkokaupoissa.  

Luonnonvarakeskus toimii selvityksen päätoteuttajana yhdessä  Valintamuotoilijat -yrityksen kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijoiden kanssa.

Esteet ja ajurit kuluttajien ruokahävikin vähentämisessä -kirjallisuusselvitys julkaistiin keskeisiltä osin 2021 Hävikkiviikolla ja kokonaisuudessaan marraskuussa 2021. Lue selvitys Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-321-3.

Hankkeen selvityksen tulosten pohjalta toteutetaan työpajatoimintaa, jonka tavoitteena on luoda konkreettisia ratkaisuja ja keinoja kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi.  Työpajoissa innovoidaan hävikkiratkaisuja erityisesti kodin, ruokakaupan ja ruoan verkkokaupan ympäristöihin.  

Hävikkifoorumin työpajoissa innovoidaan uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti hävikin vähentämistä esimerkiksi elintarvike- tai pakkaussuunnittelulla, kodin, kaupan ja ruoan verkkokaupan toimintaympäristöjä muokkaamalla tai esimerkiksi erilaisia digitaalisia hävikkiratkaisuja kehittämällä. 

Hankkeen selvityksen ja työpajoista saadun aineiston pohjalta luodaan konkreettisia suosituksia merkittävimmistä keinoista, joiden avulla voidaan ohjata kuluttajia kohti todellista kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja ruokahävikin vähentämistä. 

Työpajatoiminta on pääosin toteutettu ja sen pohjalta on alettu työstämään hankkeen omia suosituksia ja hyviä käytänteitä hävikin vähentämiseksi. Mikäli haluat kuulla tuloksista, ota yhteys koordinaattori Jenni Vainiorantaan (jenni.vainioranta@kuluttajaliitto.fi)

Kuluttajaliitto selvitti ensi kertaa valtakunnallisesti kattavalla kuluttajakyselyllä kuluttajien arvoja, asenteita ja aikomuksia ruokahävikkiin liittyen. Kuluttajakyselyn toteutti toukokuussa 2022 Kuluttajaliiton ja Hävikkifoorumi-hankkeen toimeksiannosta Kantar Public (n = 2176).

Tulokset kertovat, että pääosin asenteet ruokahävikin vähentämistä kohtaan ovat kuluttajien keskuudessa myönteisiä ja ruokahävikin vähentäminen koetaan tärkeäksi. Maakuntakohtaiset erot eivät korostu merkittävästi minkään kysymyksen kohdalla. Se kertoo että Suomi on hyvässä mielessä yhtenäiskulttuuri, mitä tulee ruokahävikkiin liittyviin asenteisiin ja aikomuksiin. Kyselytulosten mukaan ruokahävikki näyttää kuitenkin olevan erityinen haaste nuorille aikuisille (18–30-vuotiaat). Nuoret aikuiset hukkaavat selvästi useammin syömäkelpoista ruokaa kuin muut ikäryhmät. Nuoret aikuiset myös kokevat vähemmän onnistumista hävikin hallinnassa. Toisaalta he eivät ole myöskään niin innokkaita hävikin vähentämisessä nyt tai tulevaisuudessa kuin heitä vanhemmat ikäpolvet.

Tutustu tuloksiin tarkemmin Kuluttajaliiton sivuilla.

Saa syödä! -sivustosta uudenlainen verkkopalvelu

Hankkeessa kehitetään Motivan ylläpitämästä Saa syödä -sivustosta entistä kattavampi ja ruokahävikkitietoutta kokoava verkkopalvelu. Palvellakseen kuluttajia paremmin, sivustosta on kehitetty enemmän ruoanlaittoon ja oikeaoppiseen säilyttämiseen keskittyväksi palveluksi, oppilaitosten ja median tietotarpeita unohtamatta.

Uudistetulta sivustolta löytyy kattavasti tietoa eri elintarvikkeiden säilyttämisestä, reseptejä, hävikkivinkkejä sekä vanhoja tuttuja palveluita, kuten reseptihaku ja annoslaskuri. Suuri osa resepteistä tuodaan rajapinnan kautta suoraan Marttaliiton sivuilta. Faktaosiot on päivitetty vastaamaan Luonnonvarakeskuksen tuoreimpia tutkimuksia ja hävikkilukuja.

Ruokahävikkiaiheisia videoita

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry toteuttaa Hävikkifoorumissa erityisesti nuorille suunnattuja lyhyitä videoita, jotka opastavat ruokahävikin vähentämiseen ja neuvovat ylijäämäruokien käytössä.

Digilive-neuvontaa hävikin vähentämiseksi

Marttaliiton kehittämistoimet kohdistetaan digilive-neuvonnan ja hävikkinäyttelykonseptien kehittämiseen ja jalkauttamiseen.  

Lataa maksuton tietopaketti kotitalouksien ruokahävikistä tästä linkistä.

Kaipaatko lisää maksutonta ja ajan tasalla olevaa viestintämateriaalia kotitalouksien ruokahävikistä? Ota yhteyttä hankekoordinaattori Jenniin sähköpostitse jenni.vainioranta@kuluttajaliitto.fi. Kerro sähköpostissa hieman oman organisaatiosi toiminnasta sekä viestintämateriaalien käyttötarpeestanne sopiaksemme tarkemmin materiaalien käytöstä.

Haluamme levittää ilosanomaa ruokahävikin vähentämistoimista eri puolilla Suomea. Onko organisaatiosi kehittänyt hävikkiratkaisuja tai käynnistänyt hankkeita kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi? Ehdota meille blogikirjoitusta julkaistavaksi Kuluttajaliiton sivuilla ja kanavissa! Ota yhteyttä hankekoordinaattori Jenni Vainiorantaan.

Seuraa hanketta somessa

Yhteistyössä

Kuluttajaliitto toteuttaa kolmevuotisen kehittämishankkeen yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat kanssa. Myös suosittu valtakunnallinen Hävikkiviikko toteutetaan osana hanketta Kuluttaja-lehden järjestämänä. Hävikkifoorumia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Ota yhteyttä

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu Hävikkifoorumiin tällä lomakkeella tai ota yhteyttä, niin jutellaan lisää:

Jenni Vainioranta

Hankekoordinaattori

Lue lisää hankkeesta ja ruokahävikistä Kuluttajaliiton blogista