Kuluttajien hävikkifoorumi -hanke

Hävikkifoorumi uudistaa Suomessa tehtävää ruokahävikin vähentämistyötä

Vaikuttavaa yhteistyötä ja viestintää

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi (2020–2023) pyrkii olemaan Suomen suurin ruokahävikkihanke kokoamalla kaikki keskeiset toimijat tekemään vaikuttavaa yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi.

Hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat kanssa. Hankkeessa on mukana myös Kuluttaja-lehti, joka järjestää valtakunnallisen Hävikkiviikon osana hanketta.

Mukana jo laaja kumppanijoukko – mutta kaikkia tarvitaan

Hävikkifoorumi kutsuu kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt sekä paikalliset ruohonjuuritason toimijat yhteistyöhön. Tavoitteena on kehittää nykyisiä hävikin vähentämistoimia ja yhteistyötä entistä vaikuttavammaksi sekä nostaa ruokahävikki entistä näkyvämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuluttajien tietoisuuteen.

Lisää ymmärrystä ruokahävikkiin liittyvästä kuluttajakäyttäytymisestä

Keskeinen osa hanketta on selvitys, jossa tutkitaan ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita. Luonnonvarakeskus toimii selvityksen päätoteuttajana. Lisäksi selvityksen toteutukseen osallistuvat kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijat, Valintamuotoilijat.Kuluttajakäyttäytymistä tarkastellaan erityisesti kolmessa eri ympäristössä: kotiympäristöissä, ruokakaupoissa ja ruoan verkkokaupoissa.

Hankkeessa hyödynnetään soveltavaa käyttäytymistiedettä ja niin sanottua käyttäytymislähtöistä tuuppausajattelua. Ymmärtämällä paremmin hävikkiruokaan liittyvää kuluttajakäyttäytymistä voidaan innovoida hävikkiratkaisuja, kuten ympäristöjä, jotka tukevat hävikin vähentämistä, tai muotoilla viestejä, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteisiin ja motivaatioon. Tavoitteena on luoda työkaluja todellisen käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi.

Yhteistä innovointia uusien hävikkiratkaisujen luomiseksi

Selvityksen tulosten pohjalta toteutetaan työpajatoimintaa, johon myös foorumin jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan. Työpajojen tarkoituksena on toimia avoimena alustana hävikkiratkaisujen innovointiin, suunnitteluun ja testaamiseen.

Saa syödä -sivustosta uudenlainen verkkopalvelu

Hankkeessa kehitetään Motivan ylläpitämästä Saa syödä -sivustosta entistä kattavampi ja ruokahävikkitietoutta kokoava verkkopalvelu. Tavoitteena on kehittää sivustosta verkkopalvelu, joka tarjoaa kotitalouksille konkreettisia välineitä, kuten erilaisia digitaalisia palveluita hävikin vähentämiseksi.

Onko sinun organisaatiosi agendalla kotitalouksien ruokahävikin vähentäminen? Haluatko osallistua foorumin toimintaan viestimällä kuluttajille ruokahävikistä omissa kanavissasi tai olla mukana innovoimassa uusia hävikkiratkaisuja? Oletko ruohonjuuritason toimija, joka haluaa olla mukana hävikin vähentämistalkoissa? Ota yhteys hankekoordinaattoriin tai ilmoittaudu lomakkeen kautta!

Hanke saa Ruokaviraston ruokaketjun kehittämishankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kolmivuotinen hanke käynnistyi marraskuussa 2020.

Seuraa hanketta somessa

Ota yhteyttä

Jenni Vainioranta

Hankekoordinaattori

040 419 8962

Lue lisää hankkeesta Kuluttajaliiton blogista

Ongelmia asumisessa? Tuottaako taloyhtiösi päänvaivaa?

Kuluttajan lakineuvonta auttaa myös asumisen ongelmatilanteissa. Hanki itsellesi lakineuvontaa vain 15 eurolla vuodessa!

Lue lisää Kuluttajaliiton jäsenyydestä