Kuluttajien hävikkifoorumi -hanke

Hävikkifoorumi kokosi laajan joukon puolittamaan kotitalouksien ruokahävikkiä

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi (2020–2023) kokosi liki kolmen vuoden aikana laajan joukon toimijoita yhteen viestimään ja vaikuttamaan kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi. Hävikkifoorumissa etsittiin myös uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti pienempää hävikkiä. Hankkeessa erilaisia hävikkiratkaisuja pohdittaessa hyödynnettiin kiinnostavasti tietoa erilaisista kuluttajaryhmistä sekä käyttäytymistaloustieteen tuuppausmenetelmistä. Hanke päättyi heinäkuussa 2023.

Kurkkaa mitä Hävikkifoorumissa tapahtuu!

Hävikkifoorumissa oli mukana liki 80 toimijaa, joiden kanssa tehtiin viestintää ja yhteistyötä kuluttajien ruokahävikin taklaamiseksi.

Biovaaka Oy

Dodo ry

Ekokumppanit Oy, Eteläkärjen Kuluttajat ry, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Fazer Group, Fiksu Ruoka Oy (Fiksuruoka.fi), Findus Finland Oy, Forum Virium Helsinki, From Waste to Taste ry,

HKScan Finland Oy, HSY, HSY:n Ilmastoinfo, Horizon 2020 – CITIES2030 -hanke (Lahti Living Lab), Hukka AI

InnaGrow

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Järvenpään kaupunki, Jätekukko Oy

Kaviaarista arkeen, Karjaan Sos. Dem. ry, Keru-yhteisöjääkaappi ry, Keski-Uudenmaan Kuluttajat ry, Kesko, Kestävä Ruokakasvatus ja Ruokahävikkihanke (Itä-Suomen yliopisto), Kiertokaari Oy, Kiertokapula Oy, Kitsain, KomeroFood OY, Kotien Puolesta Keskusliitto ry, Kymenlaakson Jäte Oy

Lakeuden Etappi, LivsVinn, Lidl Suomi

Merenkurkun Kuluttajat ry – Kvarkens Konsumenter rf, Minna Mustonen, Mutti S.P.A

Naiset puhuu rahasta, Nuorisoasuntoliitto ry, Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hanke (Mikkelin nuorisopalvelut), Nurmon yläaste

One4all Finland

Package Testing and Research Oy, Paulig Oy, Pidä Lappi Siistinä ry, Pieniä ekologisia tekoja, Päijät-Hämeen Kuluttajat ry, @paiviil (vaikuttaja Instagramissa)

ResQ Club Oy, Ruohonjuuri, Ruokasektorin koordinaatiohanke (Turun yliopiston Brahea-keskus), Ruoka-apu.fi (Kirkkopalvelut ry), Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry, Ruokatieto Yhdistys ry

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Stadin safka, Stadin asukastalo Oulunkylän seurahuone, Suomen Punainen Risti, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nestlé, Suomen Pakkausyhdistys ry, Stormossen

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Troa NY, Turun yliopiston ylioppilaskunta

Vaasan Oy, Vaasan yliopisto, Vantaan Yhteinen pöytä, Varsinais-Suomen Kuluttajat ry

Wastebusters Finland tutkimusryhmä (Tampereen yliopisto), Wacky Mind Oy, WeFood

Yrttiaitta Saarento, Ylikylän peruskoulu

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi Hävikkifoorumi-hankkeen suojelijana vuosina 2021–2023.

Hankkeen keskiössä oli Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijat -yrityksen toteuttama Esteet ja ajurit kuluttajien ruokahävikin vähentämisessä -kirjallisuusselvitys, jossa tutkitaan ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita.  

Tavoitteena oli löytää parhaat työkalut todellisen käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi.  

Selvityksessä tutkitaan: 

 • Ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita jakaen ne kahteen osaan: A) ihmisten asenteet ja motivaatio sekä B) toimintaympäristö ja tilannetekijät. 
 • Parhaita käytänteitä kuluttajien asenteiden ja motivaation muuttamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja ruoan arvostuksen nostamiseksi.  
 • Parhaita käytänteitä kuluttajien arjen toimintaympäristön muokkaamiseksi (arjen muotoilu) ja kestävän kuluttajakäyttäytymisen tukemiseksi.  

Selvityksessä tarkastellaan kuluttajakäyttäytymistä erityisesti kolmessa eri ympäristössä: kotiympäristöissä, ruokakaupoissa ja ruoan verkkokaupoissa.  

Luonnonvarakeskus toimi selvityksen päätoteuttajana yhdessä  Valintamuotoilijat -yrityksen kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijoiden kanssa.

Esteet ja ajurit kuluttajien ruokahävikin vähentämisessä -kirjallisuusselvitys julkaistiin keskeisiltä osin 2021 Hävikkiviikolla ja kokonaisuudessaan marraskuussa 2021. Lue selvitys Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-321-3.

Hävikkifoorumi-hankkeessa innovoitiin hävikkiratkaisuja kiinnostavasti hyödyntäen tietoa erilaisista kuluttajaryhmistä sekä käyttäytymistaloustieteen tuuppausmenetelmistä.  Ruokahävikkiratkaisuja pohdittiin monipuolisesti tarkastellen erilaisia mahdollisuuksia, joita esimerkiksi tuotesijoittelu, informaatiovaikuttaminen, teknologiset tai sosiaaliset ratkaisut tai rutiinien muuttaminen tarjoavat kuluttajien hävikin vähentämiseksi. Ruokahävikkiratkaisuja pohdittiin Hävikkifoorumi-hankkeen työpajoissa, joihin osallistui monipuolinen asiantuntijajoukko yli 40:stä eri taustaorganisaatioista.

Hävikkifoorumissa luotiin myös suositukset, jotka tarjoavat eri toimijoille keinovalikoimaa kuluttajien tukemiseen haastavassa ruokahävikin vähentämisessä. Suositukset perustuvat hankkeen selvitykseen sekä työpajatoimintaan. Suositukset on osoitettu erityisesti päivittäistavarakaupalle, elintarviketeollisuudelle, pakkausteollisuudelle ja ruohonjuuritason toimijoille, kuten paikallisesti toimiville järjestöille.

Pääset tutustumaan työpajatoiminnassa koottuihin hävikkiratkaisuihin ja suosituksiin Kuluttajaliiton sivuilla.

Kuluttajaliitto selvitti ensi kertaa valtakunnallisesti kattavalla kuluttajakyselyllä kuluttajien arvoja, asenteita ja aikomuksia ruokahävikkiin liittyen. Kuluttajakyselyn toteutti toukokuussa 2022 Kuluttajaliiton ja Hävikkifoorumi-hankkeen toimeksiannosta Kantar Public (n = 2176).

Tulokset kertovat, että pääosin asenteet ruokahävikin vähentämistä kohtaan ovat kuluttajien keskuudessa myönteisiä ja ruokahävikin vähentäminen koetaan tärkeäksi. Maakuntakohtaiset erot eivät korostu merkittävästi minkään kysymyksen kohdalla. Se kertoo että Suomi on hyvässä mielessä yhtenäiskulttuuri, mitä tulee ruokahävikkiin liittyviin asenteisiin ja aikomuksiin. Kyselytulosten mukaan ruokahävikki näyttää kuitenkin olevan erityinen haaste nuorille aikuisille (18–30-vuotiaat). Nuoret aikuiset hukkaavat selvästi useammin syömäkelpoista ruokaa kuin muut ikäryhmät. Nuoret aikuiset myös kokevat vähemmän onnistumista hävikin hallinnassa. Toisaalta he eivät ole myöskään niin innokkaita hävikin vähentämisessä nyt tai tulevaisuudessa kuin heitä vanhemmat ikäpolvet.

Tutustu tuloksiin tarkemmin Kuluttajaliiton sivuilla.

Uudistettu Saa syödä! -sivusto

Hankkeessa kehitettiin Motivan ylläpitämästä Saa syödä -sivustosta entistä kattavampi ja ruokahävikkitietoutta kokoava verkkopalvelu. Palvellakseen kuluttajia paremmin, sivustosta on kehitetty enemmän ruoanlaittoon ja oikeaoppiseen säilyttämiseen keskittyväksi palveluksi, oppilaitosten ja median tietotarpeita unohtamatta.

Uudistetulta sivustolta löytyy kattavasti tietoa eri elintarvikkeiden säilyttämisestä, reseptejä, hävikkivinkkejä sekä vanhoja tuttuja palveluita, kuten reseptihaku ja annoslaskuri. Suuri osa resepteistä tuodaan rajapinnan kautta suoraan Marttaliiton sivuilta. Faktaosiot on päivitetty vastaamaan Luonnonvarakeskuksen tuoreimpia tutkimuksia ja hävikkilukuja.

Ruokahävikkiaiheisia videoita

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry tuotti osana Hävikkifoorumia neljä nuorille aikuisille suunnattua videoita yhteistyössä somevaikuttaja Mikirotan (Mikael Sundberg) kanssa. Videoilla Mikael jakaa hä­vikkivinkkejä ja valmistaa niin banaanilettuja, tortillapizzoja, kasvissosekeittoa kuin kruton­kejakin hävikkiraaka-aineista.

Mikirotan video: Onks se mahollista..?!

Mikirotan video: Koira keittiössä

Mikirotan video: Näin teet TORTILLAPIZZAA

Mikirotan video: Mitä tehdä jo melkein kokonaan tummuneille banaaneille?

Lue Maa- ja kotitalousnaisten blogiteksti vaikuttavasta hävikkikasvatuksesta!

Digilive-neuvontaa hävikin vähentämiseksi

Marttaliitto kehitti osana Hävikkifoorumi-hanketta valtakunnallista hävikkineuvontaa erityisesti digitaalisesti sekä tuotti monipuolisesti tietoa ja vinkkejä ruokahävikkiin liittyen.

Lue hävikkiaiheinen blogiteksti Hävikkifoorumin sivuilta: Martat puolittavat ruokahävikin! sekä Marttojen Kestävä arki -blogista: Martat-sovellus helpottaa ruokahävikin vähentämistä.

Kuuntele Kestävästi arjessa -podcastissa, minkälaisia vinkkejä, ajatuksia ja pohdintoja ruokahävikki ja sen vähentäminen herättää. Jaksoissa 3, 6, 15 ja 18 on teemana ruokahävikki.

Lue marttojen vinkkejä ruokahävikin vähentämiseksi Hävikistä herkkua -sivulta.

Pian voit myös suorittaa Martta-Akatemiassa kaikille avoimen hävikkikurssin!

Hankkeessa on tuotettu monipuolisesti erilaisia viestintämateriaaleja kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi, muun muassa:

 • Selkokielinen Älä heitä ruokaa roskiin -opas ruokahävikistä
 • Taklataan yhdessä ruokahävikki! -opas ruoka-avun piirissä olevien kuluttajien tueksi
 • Chef Ylojärven 7 helppoa hävikkiruokareseptiä -reseptivihkonen
 • Tietopaketti kotitalouksien ruokahävikistä
 • Infograafi kotitalouksien ruokahävikikistä tuoteryhmittäin (suomeksi ja ruotsiksi)
 • Infograafi ruokahävikin jakaumasta ruokaketjussa (suomeksi ja ruotsiksi)
 • Hävikin vähentäjän muistilista (suomeksi ja ruotsiksi)
 • Taklaa hävikki! -vinkkilista (suomeksi ja ruotsiksi)

Yllä listatut materiaalit on ladattu kaikkien saataville Dropbox-kansioon. Pääset latamaan materiaalit tästä linkistä.

Seuraa hanketta somessa

Yhteistyössä

Kuluttajaliitto on toteuttanut kolmevuotisen kehittämishankkeen yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat kanssa. Myös suosittu valtakunnallinen Hävikkiviikko toteutettiin osana hanketta Kuluttaja-lehden järjestämänä vuosina 2021 ja 2022. Hävikkifoorumia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Ota yhteyttä

Jenni Vainioranta

Hankekoordinaattori

Lue lisää hankkeesta ja ruokahävikistä Kuluttajaliiton blogista