Kuluttajien hävikkifoorumi -hanke

Hävikkifoorumi kokoaa laajan joukon puolittamaan kotitalouksien ruokahävikin

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi (2020–2023) pyrkii olemaan Suomen suurin ruokahävikkihanke kokoamalla kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään vaikuttavaa yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin puolittamiseksi. Hanke käynnistyi marraskuussa 2020.

Mukana jo laaja kumppanijoukko – mutta kaikkia tarvitaan

Kurkkaa mitä Hävikkifoorumissa tapahtuu!

Hankkeen keskiössä on Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijat -yrityksen toteuttama selvitys, jossa tutkitaan ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita.  

Tavoitteena on löytää parhaat työkalut todellisen käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi.  

Selvityksessä tutkitaan: 

  • Ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita jakaen ne kahteen osaan: A) ihmisten asenteet ja motivaatio sekä B) toimintaympäristö ja tilannetekijät. 
  • Parhaita käytänteitä kuluttajien asenteiden ja motivaation muuttamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja ruoan arvostuksen nostamiseksi.  
  • Parhaita käytänteitä kuluttajien arjen toimintaympäristön muokkaamiseksi (arjen muotoilu) ja kestävän kuluttajakäyttäytymisen tukemiseksi.  

Selvityksessä tarkastellaan kuluttajakäyttäytymistä erityisesti kolmessa eri ympäristössä: kotiympäristöissä, ruokakaupoissa ja ruoan verkkokaupoissa.  

Luonnonvarakeskus toimii selvityksen päätoteuttajana yhdessä  Valintamuotoilijat -yrityksen kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijoiden kanssa.

Selvitys valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

Hankkeen selvityksen tulosten pohjalta toteutetaan työpajatoimintaa, jonka tavoitteena on luoda konkreettisia ratkaisuja ja keinoja kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi.  Työpajojen teemat määrittyvät Hävikkifoorumin selvityksen valmistuttua, mutta ne rajautuvat todennäköisesti selvityksen mukaisesti erityisesti kolmeen eri ympäristöön: kodin ympäristöön, ruokakauppaan ja ruoan verkkokauppaan.  

Hävikkifoorumin työpajoissa innovoidaan uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti hävikin vähentämistä esimerkiksi elintarvike- tai pakkaussuunnittelulla, toimintaympäristöjä muokkaamalla tai esimerkiksi erilaisia digitaalisia hävikkiratkaisuja kehittämällä. 

Hankkeen selvityksen ja työpajoista saadun aineiston pohjalta luodaan myös konkreettisia suosituksia merkittävimmistä keinoista, joiden avulla voidaan ohjata kuluttajia kohti todellista kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja ruokahävikin vähentämistä. 

Työpajatoiminta alkaa kesäkuussa 2021.

Saa syödä! -sivustosta uudenlainen verkkopalvelu

Hankkeessa kehitetään Motivan ylläpitämästä Saa syödä -sivustosta entistä kattavampi ja ruokahävikkitietoutta kokoava verkkopalvelu. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä sivustosta entistä kattavampi verkkopalvelu, joka tarjoaa kotitalouksille konkreettista tietoa ja välineitä, kuten erilaisia digitaalisia palveluita hävikin vähentämiseksi. 

Ruokahävikkiaiheinen mobiilipeli

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry toteuttaa Hävikkifoorumissa erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun ruokahävikkiaiheisen mobiilipelin, joka sisältää ruokahävikkitietoa ja antaa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen. Peli tuotetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa. Mobiilipeli kehitetään työkaluksi, jota opettajat ja muut lasten ja nuorten kanssa toimivat voivat käyttää ruokahävikkiaiheen esille ottamiseen ja käsittelyyn. 

Digilive-neuvontaa hävikin vähentämiseksi

Marttaliiton kehittämistoimet kohdistetaan digilive-neuvonnan ja hävikkinäyttelykonseptien kehittämiseen ja jalkauttamiseen.  

Haluamme levittää ilosanomaa ruokahävikin vähentämistoimista eri puolilla Suomea. Onko organisaatiosi kehittänyt hävikkiratkaisuja tai käynnistänyt hankkeita kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi? Ehdota meille blogikirjoitusta julkaistavaksi Kuluttajaliiton sivuilla ja kanavissa! Ota yhteyttä hankekoordinaattori Jenni Vainiorantaan.

Seuraa hanketta somessa

Yhteistyössä

Kuluttajaliitto toteuttaa kolmevuotisen kehittämishankkeen yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat kanssa. Myös suosittu valtakunnallinen Hävikkiviikko toteutetaan osana hanketta Kuluttaja-lehden järjestämänä. Hävikkifoorumia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Ota yhteyttä

Jenni Vainioranta

Hankekoordinaattori

Lue lisää hankkeesta Kuluttajaliiton blogista