Suositukset ja hyvät käytänteet kuluttajan ruokahävikin vähentämiseksi

Kuluttajaliiton koordinoima ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Hävikkifoorumi-hanke kartoitti uusia ratkaisuja kuluttajan hävikin taklaamiseksi. Osana hanketta koostettiin eri toimijoille suositukset kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi. Suositukset tarjoavat keinovalikoiman, jonka avulla eri toimijat voivat tukea kuluttajia haastavassa ruokahävikin vähentämisessä. Suositukset on osoitettu erityisesti päivittäistavarakaupalle, elintarviketeollisuudelle, pakkausteollisuudelle ja ruohonjuuritason toimijoille, kuten paikallisesti toimiville järjestöille.  

Hankkeen suositukset on luotu hankkeen selvityksen (Esteet ja ajurit kuluttajien ruokahävikin vähentämisessä) ja hankkeen työpajatoiminnan pohjalta. Työpajoihin osallistui monipuolinen asiantuntijajoukko yli 40:stä eri taustaorganisaatioista. Hankkeessa erilaisia hävikkiratkaisuja ja suosituksia pohdittaessa hyödynnettiin tietoa erilaisista kuluttajaryhmistä sekä käyttäytymistaloustieteen tuuppausmenetelmistä.   

Ruokahävikkiratkaisuja pohdittiin monipuolisesti tarkastellen erilaisia mahdollisuuksia, joita esimerkiksi tuotesijoittelu, informaatiovaikuttaminen, teknologiset tai sosiaaliset ratkaist tai rutiinien muuttaminen tarjoavat kuluttajien hävikin vähentämiseksi. 

Keskeiset nostot  

  • Keinovalikoima kuluttajien tukemiseen hävikkitalkoissa on runsas.
  • Pelkkä informaatio-ohjaus ei riitä.
  • Tarvitaan erilaisia kuluttajaryhmiä huomioivia hävikkiratkaisuja sekä monen eri ruokaketjun toimijan hienovaraista kuluttajien tuuppaamista kohti pienempää hävikkiä.
  • On hyvä tunnistaa, että ratkaisut, jotka tukevat kuluttajien hävikin vähentymistä ovat monin paikoin samoja ratkaisuja, jotka tuovat kuluttajan arkeen haluttua arjen optimointia, ajansäästöä ja helppoutta.
  • Kuluttajaryhmittäin tapahtuva toimien toteutus eli niin sanottu kuluttajasegmentointi on mahdollisuus tehdä vaikuttavampaa työtä kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi. Tarvitsemme kuitenkin vielä lisää tietoa kuluttajasegmentoinnin mahdollisuuksista ja rajoitteista käytännön toimijoiden hyödynnettäväksi.

Tutustu suosituksiin: