Mitä hävikistä ajatellaan?

Kuluttajaliiton koordinoimassa Hävikkifoorumi-hankkeessa selvitettiin ensi kertaa valtakunnallisesti kattavalla kuluttajakyselyllä kuluttajien arvoja, asenteita ja aikomuksia ruokahävikkiin liittyen. Kuluttajakyselyn toteutti toukokuussa 2022 Kuluttajaliiton koordinoiman ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Hävikkifoorumi-hankkeen toimeksiannosta Kantar Public (n = 2176). Tutkimustulokset julkaistiin 14.9.2022.

TIEDOTE: Kyselytutkimuksen tulokset julki: enemmistö suomalaisista kertoo onnistuneensa vähentämään ruokahävikkiä

Kyselytutkimuksen tulokset

Lataa alta kyselytutkimuksen tulokset (PowerPoint-tiedosto):

Keskeisiä tuloksia:

  • Pääosin asenteet ruokahävikin vähentämistä kohtaan ovat kuluttajien keskuudessa myönteisiä ja ruokahävikin vähentäminen koetaan tärkeäksi.
  • Suomi on varsin yhtenäinen yhteiskunta mitä tulee hävikkiin liittyviin arvoihin, asenteisiin ja aikomuksiin.
  • Maakuntakohtaiset erot eivät korostu merkittävästi minkään kysymyksen kohdalla. Se kertoo että Suomi on hyvässä mielessä yhtenäiskulttuuri mitä tulee ruokahävikkiin.
  • Toisaalta tulosten mukaan hävikki näyttää olevan erityinen haaste nuorille aikuisille: Nuoret aikuiset kokivat vähemmän onnistumista hävikin hallinnassa ja toisaalta eivät ole myöskään niin innokkaita hävikin vähentämisessä nyt tai tulevaisuudessa kuin heitä vanhemmat ikäpolvet.