Artikkeli

Tunnistatko puutteelliset tiedot verkkokaupassa?

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Verkkokaupat tarjoavat helpon tavan tehdä ostoksia mukavasti kotisohvalta käsin. Verkko-ostaminen onkin vakiintunut osaksi suomalaisten ostotottumuksia: verkkokaupan kokonaisliikevaihto kasvoi Suomessa vuonna 2021 13,2 prosenttia.

Olemme tottuneita siihen, että verkkokaupat näyttävät tietynlaisilta, sisältävät tiettyjä tietoja ja toimivat tietyllä tavalla. Saatamme silmäillä verkkokauppaa niin rutiininomaisesti erityisesti kiireisinä tai väsyneinä, ettemme välttämättä huomaa, jos osa verkkokaupan tiedoista on annettu puutteellisesti tai eriskummallisesti. Kaikki puutteelliset tiedot eivät myöskään ole välttämättä sellaisia, että ne paistaisivat räikeästi virkeimmänkään kuluttajan silmiin.

Kuluttajaliitto on tehnyt kolme esimerkkikuvaa erilaisista verkkokaupoista. Kaikki kolme verkkokauppaa ovat kuvitteellisia. Mahdollinen yhtäläisyys todellisiin verkkokauppoihin tai yrityksiin on sattumanvaraista. Kuvien avulla voit testata, tunnistatko puutteelliset tai virheelliset tiedot verkkokaupassa.

Jokaisessa kuvassa on viisi virhettä, löydätkö ne kaikki?

Esimerkkikuva aikakausilehtiä myyvästä verkkokaupasta. Kuvassa näkyy Ideal Home -lehden myyntisivu. Sivulla kerrotaan tietoja lehdestä ja tilauksesta, kuten lehden hinta, tietoja tilauksen kestosta, tietoa peruuttamisoikeudesta, verkkokaupan yhteystiedot sekä asiakkaiden antamia arvosteluja.
Esimerkkikuva verkkokaupasta, joka myy elektroniikka. Kuvassa näkyy Ases-kannettavan tuotesivu. Sivulla ilmoitetaan tuotteen alennettu hinta, sekä kerrotaan tietoja tietokoneen teknisistä ominaisuuksista, ja takuusta. Verkkokaupan mukaan tuote on paras vaihtoehto kuluttajalle hänen tekemänsä haun perusteella.
Esimerkkikuva kosmetiikan verkkokaupasta.

Vastaukset:

Lehtikeisari Oy

Esimerkkikuva aikakausilehtiä myyvästä verkkokaupasta, jonka tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset.
 1. Verkkosivu kertoo tilauksen olevan määräaikainen, mutta määräaikaisuuden pituutta ei kerrota selkeästi.
 2. Verkkokaupan ainoa yhteystieto on katuosoite. Yhteystiedot ovat puutteelliset: niistä puuttuu puhelinnumero ja sähköposti.
 3. Myyjä ilmoittaa, että tilauksen saa perua vain perustellusta syystä. Peruuttamisoikeus ei saa edellyttää syytä.
 4. Myyjän ilmoittama 10 vuorokauden peruuttamisoikeus on liian lyhyt. Peruuttamisoikeuden pituuden tulisi olla 14 vuorokautta.
 5. Asiakas voi perehtyä tuotesivua selaillessaan muiden antamiin arvosteluihin. Arvostelut ovat epämääräisiä, sillä niistä ei käy ilmi, kuka arvostelun on antanut tai kuinka myyjä on varmistanut arvostelujen aitouden.

Maken Mikro Oy

Esimerkkikuva elektroniikkaa myyvästä verkkokaupasta, jonka tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset.
 1. Tuotesivulla on listattu tietoja muun muassa tuotteen teknisistä ominaisuuksista. Osa tiedoista on kirjoitettu niin pienellä fontilla, ettei tekstiä pysty lukemaan.
 2. Tuotteen tiedoissa lukee, että tuotteella on ainoastaan yhden vuoden takuu, jonka jälkeen myyjä ei vastaa tuotteen toimivuudesta. Takuun tulisi olla pidempi. Myyjä ei voi ehdoilla kaventaa omaa vastuutaan, kun kyse on virhevastuusta.
 3. Tuote on alennuksessa, mutta asiakkaalle ei kerrota tosiasiallisesti halvinta hintaa, jolla tuotetta on myyty 30 päivän sisällä. Näin tulisi tehdä.
 4. Myyjä väittää tuotteen olevan asiakkaalle paras vaihtoehto kaikista asiakkaan hakemista tuotteista. Tällaiset väitteet tulisi perustella totuudenmukaisesti.
 5. Myyjä väittää, ettei tuotteella ole peruuttamisoikeutta. Suurimmalla osalla verkkokaupasta ostettavista tuotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus. Lue lisää verkkokauppojen peruuttamisoikeudesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Oletupea.fi

Esimerkkikuva kosmetiikkaa myyvästä verkkokaupasta, jonka tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset.
 1. Tavassa, jolla myyjä ilmoittaa tuotteen hinnan on virhe. Tuotteen hinta on ilmoitettu niin, että siitä puuttuu arvolisävero. Myyjän on ilmoitettava hinnat niin, että ne sisältävät myös verot.
 2. Myyjä väittää, ettei tuotteella ole peruuttamisoikeutta.
 3. Myyjä ilmoittaa, ettei vastaa tuotteen hajuvirheistä. Myyjän virhevastuu velvoittaa myyjän kantamaan vastuun siitä, että tavara tai palvelu vastaa sovittua tai kuluttajan perusteltuja odotuksia.
 4. Myyjä väittää, ettei ole vastuussa myöskään postin hävittämästä tai hajottamasta pakkauksesta. Myyjällä on kuitenkin vastuu tuotteen lähettämisestä ja siten myös postin toimista.
 5. Osa verkkokaupan tiedoista on kirjoitettu vieraalla kielellä. Myyjä ei anna tietoa tuotteesta selkeästi ja ymmärrettävästi.

Puutteelliset tiedot voivat viestiä huijauksesta

Verkkokaupan antamiin tietoihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä puutteelliset tiedot voivat kertoa siitä, ettei verkkokauppa ole luotettava. Suomen lainsäädäntö velvoittaa yritykset antamaan kuluttajille tiettyjä ennakkotietoja ja velvoite pätee myös verkkokauppoihin. Voit lukea Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta lisää tiedoista, jotka tulisi löytyä verkkokaupan sivuilta.

Aina tietojen puuttuminen ei kuitenkaan kieli siitä, että verkkokauppa olisi epäluotettava valeverkkokauppa. Jos tilaaminen verkkokaupasta mietityttää tai huomaat verkkokaupan tietojen olevan puutteelliset, ota yhteyttä myyjään ja ilmoita hänelle huomaamistasi puutteista.

Lisää aiheesta Kuluttajaliiton sivuilla:

Julkaistu 6.10.2023
Päivitetty 14.11.2023