Artikkeli

Lentomatkustajan oikeudet: Vahingonkorvaus

Matkailu

Monet lentomatkustajat tyytyvät kohtaloonsa silloinkin, kun heillä olisi lain mukaan oikeus korvauksiin. Matkustaja voi kuitenkin saada korvausta esimerkiksi lennon viivästymisestä tai myöhästyneistä matkatavaroista. Joissain tapauksissa matkustaja on oikeutettu korvauksiin jopa silloin, kun hänen lentolippunsa jää käyttämättä.

Silloin kun matkustajalla on oikeus korvaukseen, korvauksen määrä on

  • 250 € alle 1 500 km:n lennolla
  • 400 € yli 1 500 km:n EU:n sisäisellä ja 1 500–3 500 km:n EU:n ulkopuolisella lennolla ja
  • 600 € muulla lennolla.

Jos matkustaja valitsee uudelleenreitityksen, korvaus on

  • 125 € viivästyksen ollessa korkeintaan 2 tuntia alle 1500 km:n lennoilla
  • 250 € viivästyksen ollessa yli 2 tuntia alle 1500 km:n lennoilla
  • 200 € viivästyksen ollessa korkeintaan 3 tuntia yli 1 500 km:n EU:n sisäisellä ja 1 500–3 500 km:n EU:n ulkopuolisella lennolla
  • 400 € viivästyksen ollessa yli 3 tuntia yli 1 500 km:n EU:n sisäisellä ja 1 500–3 500 km:n EU:n ulkopuolisella lennolla
  • 300 € viivästyksen ollessa korkeintaan 4 tuntia muulla lennolla ja
  • 600 € viivästyksen ollessa yli 4 tuntia muulla lennolla.

Lentoyhtiön on Montrealin sopimuksen mukaan korvattava viivästymisen aiheuttama taloudellinen vahinko. Korvauksen yläraja 4 150 erityisnosto-oikeutta (n. 5 400 €) matkustajaa kohti. Korvaus voidaan vähentää EU:n ylivarausasetuksen mukaisesta korvauksesta.

Jos matkustaja myöhästyy lennoltaan tai hän ei muusta syystä käytä lippuaan, lentolipun hinnasta voi saada takaisin esimerkiksi turvatarkastusmaksun sekä lipun hintaan sisältyvät verot. Useat lentoyhtiöt pyrkivät veloittamaan takaisinmaksusta toimistokuluja, vaikka Kuluttajariitalautakunnan päätösten mukaan takaisinmaksusta ei saa periä toimistokuluja.