Artikkeli

Lentomatkustajan oikeudet: Lennon peruuntuminen

Matkailu

Joskus matkasuunnitelmat voivat muuttua lentojen peruuntuessa. Matkustajalla on lennon peruuntuessa oikeus valita joko uudelleenreititys tai peruuttaa lento kokonaan. Lentoyhtiöllä on puolestaan velvollisuus huolehtia matkustajasta sekä velvollisuus maksaa hänelle korvausta.

Matkustajalla voi olla oikeus saada korvausta 250–600 euroa lennon pituudesta riippuen. Korvauksen suuruus riippuu lentomatkan pituudesta sekä siitä, onko kyseessä EU:n sisäinen lento vai lento EU-lentokentältä EU:n ulkopuolella sijaitsevalle lentokentälle. Lisätietoja EU:n turvaamista oikeuksista löydät esimerkiksi Sinun Eurooppasi -verkkosivulta.

Lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta maksaa korvausta, jos

  • peruutuksesta on ilmoitettu vähintään 2 viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa
  • peruutuksesta on ilmoitettu 7–14 vuorokautta ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja tarjottu uudelleenreititystä siten, että lähtöaika on korkeintaan kaksi tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja saapumisaika enintään neljä tuntia aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen
  • peruutuksesta on ilmoitettu alle 7 vuorokautta ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja tarjottu uudelleenreititystä siten, että lähtöaika on korkeintaan kaksi tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja saapumisaika enintään kaksi tuntia aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen
  • viivästys johtuu poikkeuksellisista olosuhteista eikä peruutusta olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu (esim. erityiset sääolosuhteet tai lentoyhtiön ulkopuolinen lakko).

Korkein oikeus on katsonut, että säilyttääkseen oikeutensa korvaukseen lentomatkustajan on lähtökohtaisesti vedottava lennon peruuntumiseen ja viivästymiseen tai esitettävä korvausvaatimuksensa lentoyhtiölle kohtuullisessa ajassa. Jos lentoyhtiö on laiminlyönyt lentomatkustajan korvausoikeutta koskevan tiedonantovelvollisuutensa, lentomatkustaja ei kuitenkaan menetä oikeuttaan vaatia korvausta vaikka ei vaatisikaan sitä kohtuullisessa ajassa. Kuluttajariitalautakunta on katsonut, että vielä viiden kuukauden kuluessa tehty reklamaatio on kohtuullisessa ajassa tehty ja tapauskohtaisesti aika voi olla pidempikin.

Jos lento on osa valmismatkaa, matkustajalla on oikeus vaatia lennon suorittaneelta lentoyhtiöltä hyvitystä lennon peruuntumistilanteessa samalla tavalla kuin omatoimisesti varatuilla reittilennoilla. Lisäksi hänellä on valmismatkalain ja -ehtojen antama suoja suhteessa matkanjärjestäjään.