Tiedotteet

Uusia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi – Hävikkifoorumin suositukset julkaistu

4.7.2023 | Ruoka

Kuluttajaliiton koordinoima Hävikkifoorumi-hanke kartoitti uusia ratkaisuja kuluttajan ruokahävikin taklaamiseksi. Vastajulkaistut suositukset tarjoavat keinovalikoiman, jonka avulla eri toimijat voivat tukea kuluttajia haastavassa ruokahävikin vähentämisessä.

Yli 80 toimijan Hävikkifoorumi-hankkeessa ruokahävikkiratkaisuja pohdittiin tarkastellen monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia, joita esimerkiksi tuotesijoittelu, informaatiovaikuttaminen, teknologiset tai sosiaaliset ratkaisut tai rutiinien muuttaminen tarjoavat kuluttajien hävikin vähentämiseksi.

Kuluttajien ruokahävikkitietoisuuden ja -osaamisen lisäämisen lisäksi tarvitaan systeemitason muutoksia sekä monipuolisia keinoja, joiden avulla ruokaketjun eri toimijat voivat tukea kuluttajia hävikin vähentämisessä.

Esimerkiksi kauppa voi auttaa kuluttajia minimoimaan ruoan hukkaan heittämistä kehittämällä verkkokauppaa ja omia brändituotteitaan sekä niiden pakkauksia. Tuotevalikoimaa ja tuotesijoittelua kaupassa voi kehittää esimerkiksi sinkkutalouksia silmällä pitäen.

Keskeisiä havaintoja:

  • Keinovalikoima kuluttajien tukemiseen hävikkitalkoissa on runsas.
  • Pelkkä informaatio-ohjaus ei riitä.
  • Tarvitaan erilaisia kuluttajaryhmiä huomioivia hävikkiratkaisuja.
  • Tarvitaan ruokaketjun eri toimijoiden hienovaraista kuluttajien tuuppaamista kohti pienempää hävikkiä.
  • Ratkaisut, jotka tukevat kuluttajien hävikin vähentymistä ovat monin paikoin samoja ratkaisuja, jotka tuovat kuluttajan arkeen haluttua arjen optimointia, ajansäästöä ja helppoutta.
  • Kuluttajaryhmittäin tapahtuva toimien toteutus, eli niin sanottu kuluttajasegmentointi, on mahdollisuus tehdä vaikuttavampaa työtä kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi. Lisää tietoa kuluttajasegmentoinnin mahdollisuuksista ja rajoitteista käytännön toimijoiden hyödynnettäväksi kuitenkin tarvitaan lisää.

Lue suositukset kokonaisuudessaan

Keskeinen punainen lanka hankkeessa on ollut tuuppaamisen, eli kuluttajien hienovaraisen ohjaamisen hyödyntäminen hävikin vähentämiseksi. Hankkeen aikana kävi selväksi myös se, että eri kuluttajaryhmille tarvitaan räätälöityjä ruokahävikkiratkaisuja.

Nyt julkaistut suositukset on osoitettu erityisesti päivittäistavarakaupalle, elintarviketeollisuudelle, pakkausteollisuudelle ja ruohonjuuritason toimijoille, kuten paikallisesti toimiville järjestöille. Suositukset on luotu hankkeen selvityksen (Esteet ja ajurit kuluttajien ruokahävikin vähentämisessä) ja hankkeen työpajatoiminnan pohjalta. Työpajoihin osallistui monipuolinen asiantuntijajoukko yli 40:stä eri taustaorganisaatioista. Erilaisia hävikkiratkaisuja ja suosituksia pohdittaessa hyödynnettiin tietoa erilaisista kuluttajaryhmistä sekä käyttäytymistaloustieteen tuuppausmenetelmistä.

Kattavasti materiaalia ruokahävikkiviestintään

Hävikkifoorumi on tuottanut monipuolista viestintämateriaalia ruokahävikistä erilaisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisille kohderyhmille.  Hankkeessa on tehty muun muassa viestintämateriaalia sekä ohjeistuksia koulujen ja varhaiskasvatuksen ruokahävikkiviestintään sekä räätälöityä ruokahävikkivinkkejä ruoka-avun piirissä oleville sekä selkokielestä hyötyville. Hankemateriaaleihin voi tutustua Hävikkifoorumin sivuilla.

Hanke kokosi yhteen liki 80 toimijaa

Kuluttajaliitto on toteuttanut Hävikkifoorumi-hanketta yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen, Päivittäistavarakaupan ja Valintamuotoilijoiden kanssa. Myös suosittu valtakunnallinen Hävikkiviikko toteutettiin osana hanketta Kuluttaja-lehden järjestämänä vuosina 2021 ja 2022. Hävikkifoorumia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hankekumppaneiden lisäksi Hävikkifoorumi kokosi liki kolmen vuoden aikana noin 80 toimijaa yhteen viestimään ja vaikuttamaan kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi. Hävikkifoorumiin osallistui niin yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita, järjestöjä, median edustajia kuin ruohonjuuritason toimijoita ympäri Suomea.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama valtakunnallinen Hävikkifoorumi-hanke (2020–2023) päättyy heinäkuussa 2023. Kuluttajaliiton koordinoiman kehittämishankkeen tavoitteena on ollut löytää uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti pienempää hävikkiä. Hankkeessa hävikkiratkaisuja innovoitaessa hyödynnettiin kiinnostavasti tietoa erilaisista kuluttajaryhmistä sekä käyttäytymistaloustieteen tuuppausmenetelmistä.