Blogit

Viherpesuviidakossa kuluttaja eksyy helposti 

14.2.2023 | Vastuullinen kuluttaminen

Kulutuksessa on siirryttävä kohti nykyistä kestävämpiä valintoja. Tämän tosiasian tunnustaa suurin osa kuluttajista. Vaan tämä onkin helpommin sanottu kuin tehty. Kuluttajien on äärimmäisen vaikeaa vertailla tuotteita ja niiden ominaisuuksia vastuullisuuden ja kestävän kulutuksen näkökulmasta. 

Kuluttajaliiton selvityksen mukaan jopa 81 % kuluttajista piti erittäin tai melko vaikeana tunnistaa, mikä tuote on aidosti vastuullinen. Vastuullisuusmerkintöjen ja -väitteiden tekemiselle ei ole olemassa yhdenmukaisia vaatimuksia, joita myös kuluttajien olisi helppo ymmärtää. Monenkirjavat väitteet ja merkinnät vähentävät kuluttajien luottamusta. Ne voivat pahimmillaan johtaa kuluttajia harhaan sekä tekemään ostopäätöksiä väärin perustein. Peräti 57 % selvityksen vastaajista arvioi, että yritysten esittämiin ympäristöväitteisiin ei voi luottaa. 

Yritysten itse kehittämät ympäristömerkit eivät herätä sen enempää luottamusta: jopa 65 % vastaajista pitää niitä epäluotettavina. Ja aivan syystäkin. Myös kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset osoittavat, että iso osa vastuullisuusmerkinnöistä ja -väitteistä on perusteettomia.  

Vastuullisuusväitteiden tekemiselle ei ole olemassa yhdenmukaisia vaatimuksia, joita kuluttajien olisi helppo ymmärtää.

Viherpesu on murrosvaiheen ilmiö. Yritysmaailma on napannut kiinni kuluttajien toiveesta saada vastuullisempia tuotteita. Kysyntä on luonut tarjontaa. Ongelmana on se, että tarjontaa on luotu markkinointi edellä, jolloin väitteiden tieteellinen perusta on voinut jäädä varmistamatta. Markkinointiväite ei itsessään tee tuotteesta vastuullisempaa. Aito vastuullisuus vaatii pitkäjänteistä työtä läpi koko tuotantoketjun. Se vaatii tieteellistä laskentaa ja oikeita tekoja. 

Kuluttajat ansaitsevat oikeaa ja luotettavaa tietoa kestävämpien valintojen tueksi. Harhaanjohtaville vastuullisuusväitteille tulee saada stoppi. Kuluttajaliitto on jo pitkään peräänkuuluttanut selkeitä pelisääntöjä viherväitteiden taustalle, avoimuutta tuotantoketjuihin ja aitoa yritysvastuuta. Lisää voit lukea muun muassa hallitusohjelmatavoitteistamme sekä osoitteessa viherpesuviisari.fi 

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Tiina Vyyryläinen

Vaikuttamistyön päällikkö

Lue lisää