Artikkeli

Vastuullinen kuluttaminen: Ympäristö- ja energiamerkit

Vastuullinen kuluttaminen

Viralliset ympäristömerkit

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki perustettiin vuonna 1989 lisäämään objektiivista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Pohjoismainen ympäristömerkki on käytössä Suomen lisäksi Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa ympäristömerkin käyttöoikeuksia on noin 400, 41 tuoteryhmässä. Pohjoismaissa Joutsenmerkin käyttöoikeuksia on yli 2000.

Positiivisuus:

 • Vain ympäristön kannalta markkinoiden parhaat tuotteet voivat saada merkin.
 • Kriteerit laaditaan niin, että noin 30 % kunkin tuoteryhmän tuotteista voi saada merkin.

Vapaaehtoisuus:

 • Merkki ei ole pakollinen, vaan yritykset voivat hakea merkkiä tuotteille, jotka täyttävät kriteerit.

Puolueettomuus:

 • Kriteerit on laadittu asiantuntijoiden avustuksella ja kriteerit ovat julkisesti lausunnolla.
 • Merkki on määräaikainen ja kriteerejä uusitaan 3 – 5 vuoden välein.
 • Motiva Services Oy:n Ympäristömerkintä-yksikkö vastaa merkistä Suomessa ja valvoo niiden käyttöä.

Ympäristömerkinnän tarkoituksena on lisätä kuluttajien tuotetietoutta ja kertoa tuotteen ympäristövaikutuksista. Merkinnällä autetaan kuluttajaa valitsemaan tuotteita, jotka kuormittavat luontoa vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet. Viranomaisten perustamia ympäristömerkkejä ovat Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, EU:n energiamerkki ja luomumerkki. Epävirallisia ympäristömerkkejä on paljon. Ympäristömerkkien lisäksi on eettisisiä merkkejä, joilla halutaan kertoa siitä, miten tuotteen valmistus vaikuttaa valmistusmaiden sosiaalisiin ja ympäristöoloihin.

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden myöntäminen perustuu tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin. Merkit ovat vapaaehtoisia, määräaikaisia ja positiivisia, eli merkin saaneet tuotteet ovat omassa tuoteryhmässään ympäristön kannalta keskimääräistä parempia. EU:n energiamerkki on pakollinen määrätyissä kodinkoneissa ja se kertoo laitteen energiankulutustason. Luomumerkki kertoo, että tuotetta valvoo suomalainen viranomainen ja se täyttää EU:n luomuasetuksen vaatimukset.

EU-ympäristömerkki

Euroopan Unionin ympäristömerkki on samalla tavalla puolueeton, vapaaehtoinen, määräaikainen ja positiivinen ympäristömerkki kuin Pohjoismainen ympäristömerkki. Suomessa EU-ympäristömerkki on käytössä mm. eräissä maaleissa, voiteluaineissa ja tekstiileissä. Motiva Services Oy:n Ympäristömerkintä-yksikkö vastaa merkistä Suomessa.

Miksi puolueettomia ympäristömerkkejä kannattaa suosia

 • Tuote kuluttaa vähemmän ympäristöä koko elinkaarensa aikana.
 • Tuotteen ympäristövaikutukset on arvioinut puolueeton taho.
 • Tuote on laadukas, koska se on täyttänyt myös toimivuus- ja kestävyysvaatimukset.
 • Ympäristömerkittyjä tuotteita löytyy kymmenistä eri tuoteryhmistä.
 • Ympäristömerkitty tuote ei ole sen kalliimpi kuin muutkaan tuotteet.

Energiamerkin avulla on helppo löytää pihit kodinkoneet

Energiamerkki on pakollinen kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, astianpesukoneissa, sähköuuneissa, liesituulettimissa, lampuissa, pölynimureissa, televisioissa ja ilmanvaihtolaitteissa.
Useimmissa tuoteryhmissä laitteiden minimitaso tulee olla vähintään A+ joten käytössä on vain energialuokat siitä ylöspäin.
Merkissä on myös laitteen sähkön kulutus kilowattitunteina vuodessa ja paljon muita tuoteryhmäkohtaisia tietoja, joita on tarkoitus käyttää tuotteen valinnan apuvälineenä.

Epävirallisia ympäristömerkkejä on paljon

Yritykset käyttävät niitä vihreän imagon luomiseen, ympäristöjärjestöt varainkeruuseen ja ympäristöä säästävien kulutustapojen edistämiseen. Myös kierrätysmerkit ovat yleistyneet pakkauksissa. Suomen markkinoilla näkee myös monia ulkomaisia ympäristömerkkejä.

Myös Energy Star on energiansäästömerkki

EU:n ja USA:n yhteinen Energy Star -merkki on useissa tietokoneissa ja muissa toimistolaitteissa. Sillä merkityt laitteet edustavat tuoteryhmiensä parhaimmistoa energiankulutuksen suhteen.

Ekoenergiamerkki

EKOenergia on kansainvälinen ympäristömerkki sähkölle. EKOenergia-ympäristömerkityltä sähköltä vaaditaan uusiutuvuutta sekä tiukkoja ympäristövaatimuksia. Osalla myyntivoittoja rahoitetaan uusiutuvan energian hankkeita. Suomessa EKOenergian ostaminen on helppoa: yli 10 suomalaista sähkömyyjää myy (tavallisen sähkön lisäksi myös) EKOenergiaa. Ympäristömerkkiä hallinnoiva EKOenergia-verkosto on voittoa tavoittelematon. Ympäristömerkkiä koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Puutuotteiden merkit

Kun ostat puu- tai paperituotteita, suosi sertifioituja tuotteita. Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää PEFC ja FSC. Metsäsertifiointi edistää metsän, ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia.

FSC-merkki

FSC® (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen jäsenjärjestö, joka edistää vastuullista metsienhoitoa metsäsertifioinnin avulla. FSC-merkki puu- tai paperituotteessa kertoo kuluttajalle, että tuote on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. FSC on maailman käytetyin puun alkuperäketjun todentamisen väline. Suomen talousmetsistä FSC-sertifioituja on noin 6 prosenttia. Luonnonsuojelujärjestöt tukevat FSC:n toimintaa vastuullisen metsänhoidon todentajana.

PEFC-merkki

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. Suomen metsistä noin 95 % on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan. PEFC edistää metsien hyvää hoitoa ja vastuullista puunhankintaa. Puu- ja paperituotteissa oleva PEFC-merkki kertoo, että tuote sisältää sertifioidusta metsästä peräisin olevaa puuta. Suomessa PEFC:tä edustaa Suomen Metsäsertifiointi ry.

Vinkki: Jos kaupassasi ei ole tarvitsemaasi ympäristömerkittyä tuotetta, pyydä kauppiasta tilaamaan sitä. Näin edistät ympäristön kannalta parempien tuotteiden leviämistä.