Artikkeli

Vastuullinen kuluttaminen: Ympäristö- ja energiamerkit

Vastuullinen kuluttaminen

Viralliset ympäristömerkit

Ympäristömerkinnän tarkoituksena on lisätä kuluttajien tuotetietoutta ja kertoa tuotteen ympäristövaikutuksista. Merkinnällä autetaan kuluttajaa valitsemaan tuotteita, jotka kuormittavat luontoa vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet.

Viranomaisten perustamia ympäristömerkkejä ovat Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, EU:n energiamerkki ja EU:n luomumerkki. Ympäristömerkkien lisäksi on eettisiä merkkejä, joilla halutaan kertoa siitä, miten tuotteen valmistus vaikuttaa valmistusmaiden sosiaalisiin ja ympäristöoloihin. Epävirallisia, yritysten itse kehittelemiä ympäristömerkkejä on paljon – niiden perusteella kuluttajan on kuitenkin vaikea tietää, onko tuote tai palvelu todella ympäristön kannalta kestävä.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden myöntäminen perustuu tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin. Merkit ovat vapaaehtoisia, määräaikaisia ja positiivisia, eli merkin saaneet tuotteet ovat omassa tuoteryhmässään ympäristön kannalta keskimääräistä parempia. EU:n energiamerkki on pakollinen määrätyissä kodinkoneissa ja se kertoo laitteen energiankulutustason. EU:n luomumerkki kertoo, että tuotetta valvoo suomalainen viranomainen ja se täyttää EU:n luomuasetuksen vaatimukset.

Kuluttajaliitto, Martat ja Ympäristömerkintä Suomi selvittivät kyselytutkimuksessa (Kantar 2022), miten kuluttajat suhtautuvat viherväittämiin ja kuinka hyvin he tunnistavat ympäristömerkkejä. Tutustu tutkimuksen tuloksiin ja katso viherpesua ehkäisevät suositukset kuluttajille, yrityksille ja päättäjille.

Miksi puolueettomia ympäristömerkkejä kannattaa suosia

 • Tuote kuluttaa vähemmän ympäristöä koko elinkaarensa aikana.
 • Tuotteen ympäristövaikutukset on arvioinut puolueeton taho.
 • Tuote on laadukas, koska se on täyttänyt myös toimivuus- ja kestävyysvaatimukset.
 • Ympäristömerkittyjä tuotteita löytyy kymmenistä eri tuoteryhmistä.
 • Ympäristömerkitty tuote ei ole sen kalliimpi kuin muutkaan tuotteet.
Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki.

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki perustettiin vuonna 1989 lisäämään objektiivista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Pohjoismainen ympäristömerkki on käytössä Suomen lisäksi Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa ympäristömerkin käyttöoikeuksia on noin 400, 41 tuoteryhmässä, yli 10 000 tuotteella ja palvelulla. Pohjoismaissa Joutsenmerkin käyttöoikeuksia on yli 2000.

Positiivisuus:

 • Vain ympäristön kannalta markkinoiden parhaat tuotteet voivat saada merkin.
 • Kriteerit laaditaan niin, että noin 30 % kunkin tuoteryhmän tuotteista voi saada merkin.

Vapaaehtoisuus:

 • Merkki ei ole pakollinen, vaan yritykset voivat hakea merkkiä tuotteille, jotka täyttävät kriteerit.

Puolueettomuus:

 • Kriteerit on laadittu asiantuntijoiden avustuksella ja kriteerit ovat julkisesti lausunnolla.
 • Merkki on määräaikainen ja kriteerejä uusitaan 3–5 vuoden välein.
 • Ympäristömerkintä Suomi vastaa merkistä ja valvoo sen käyttöä.
EU-ympäristömerkki.

EU-ympäristömerkki

Euroopan unionin ympäristömerkki on samalla tavalla puolueeton, vapaaehtoinen, määräaikainen ja positiivinen ympäristömerkki kuin Pohjoismainen ympäristömerkki. Suomessa EU-ympäristömerkki on käytössä mm. eräissä maaleissa, voiteluaineissa ja tekstiileissä. Motiva Services Oy:n Ympäristömerkintä-yksikkö vastaa merkistä Suomessa.

Esimerkki jääkaappien ja pakastimien energiamerkinnästä.

EU:n energiamerkki

Energiamerkki on pakollinen kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, astianpesukoneissa, sähköuuneissa, liesituulettimissa, lampuissa, pölynimureissa, televisioissa ja ilmanvaihtolaitteissa. Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiatehokkuutensa perusteella. Energiamerkinnässä laitteet jaetaan luokkiin A-G, joista, A-luokan tuotteet ovat energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet tehottomimpia. Merkissä on myös laitteen sähkön kulutus kilowattitunteina vuodessa ja paljon muita tuoteryhmäkohtaisia tietoja, joita on tarkoitus käyttää tuotteen valinnan apuvälineenä.

EU:n luomumerkki eli Eurolehti.

EU:n luomumerkki eli Eurolehti

EU:n luomumerkin eli Eurolehden käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa merkin käyttö on valinnaista. Eurolehti-tunnuksen käyttö edellyttää toimijan kuulumista luomuvalvontaan sekä tunnuksen käytöstä annettujen säännösten ja ohjeiden noudattamista. Tunnuksen käytölle ei tarvitse hakea lupaa.

Vinkki: Jos kaupassasi ei ole tarvitsemaasi ympäristömerkittyä tuotetta, pyydä kauppiasta tilaamaan sitä. Näin edistät ympäristön kannalta parempien tuotteiden leviämistä.

Muut ympäristö- ja energiamerkit

Energy Star -merkki.

Energy Star

EU:n ja USA:n yhteinen Energy Star -merkki on useissa tietokoneissa ja muissa toimistolaitteissa. Sillä merkityt laitteet edustavat tuoteryhmiensä parhaimmistoa energiankulutuksen suhteen.

EKOenergia-merkki.

EKOenergia-merkki

EKOenergia on kansainvälinen ympäristömerkki sähkölle. EKOenergia-ympäristömerkityltä sähköltä vaaditaan uusiutuvuutta sekä tiukkoja ympäristövaatimuksia. Osalla myyntivoittoja rahoitetaan uusiutuvan energian hankkeita. Suomessa EKOenergian ostaminen on helppoa: yli 10 suomalaista sähkömyyjää myy (tavallisen sähkön lisäksi) EKOenergiaa. Ympäristömerkkiä hallinnoiva EKOenergia-verkosto on voittoa tavoittelematon. Ympäristömerkkiä koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Puutuotteiden merkit

Kun ostat puu- tai paperituotteita, suosi sertifioituja tuotteita. Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää: PEFC ja FSC. Metsäsertifiointi edistää metsän ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia.

FSC-merkki.

FSC-merkki

FSC® (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen jäsenjärjestö, joka edistää vastuullista metsienhoitoa metsäsertifioinnin avulla. FSC-merkki puu- tai paperituotteessa kertoo kuluttajalle, että tuote on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. FSC on maailman käytetyin puun alkuperäketjun todentamisen väline. Suomen talousmetsistä FSC-sertifioituja on noin 10 prosenttia. Luonnonsuojelujärjestöt tukevat FSC:n toimintaa vastuullisen metsänhoidon todentajana.

PEFC-merkki.

PEFC-merkki

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. Suomen metsistä noin 95 % on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan. PEFC edistää metsien hyvää hoitoa ja vastuullista puunhankintaa. Puu- ja paperituotteissa oleva PEFC-merkki kertoo, että tuote sisältää sertifioidusta metsästä peräisin olevaa puuta. Suomessa PEFC:tä edustaa Suomen Metsäsertifiointi ry.

Epävirallisia ympäristömerkkejä on paljon

Yritykset käyttävät epävirallisia ympäristömerkkejä vihreän imagon luomiseen, ympäristöjärjestöt varainkeruuseen ja ympäristöä säästävien kulutustapojen edistämiseen. Myös kierrätysmerkit ovat yleistyneet pakkauksissa. Suomen markkinoilla näkee myös monia ulkomaisia ympäristömerkkejä.

Kuluttajaliiton, Marttaliiton ja Ympäristömerkintä Suomen teettämän kyselytutkimuksen (Kantar 2022) mukaan jopa 81 prosenttia kuluttajista pitää vaikeana arvioida tuotteen tai palvelun kestävyyttä ympäristön kannalta yritysten kertomien ympäristöväitteiden perusteella. Luottamus erityisesti yritysten itse kehittämiä ympäristömerkkejä kohtaan on alhaista: vain 23 % kuluttajista luottaa niihin.

Yritykset voivat omalla toiminnallaan parantaa kuluttajien luottamusta ja lisätä kiinnostusta ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Yksi hyvä keino lisätä kuluttajille ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa ympäristövaikutuksista on tukeutua virallisiin ympäristömerkkeihin.