Artikkeli

Vastuullisuus ruokaketjussa

Ruoka

Ruoan tuotannolla ja kulutuksella on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin sekä ihmisten talouteen ja terveyteen. Kuluttajan on kuitenkin monesti vaikeaa arvioida syömänsä ruoan tai esimerkiksi yksittäisen elintarvikkeen ja sen tuotannon eri vaiheiden vastuullisuutta. Ruoalla kun on usein pitkä matka kuluttajan ruokapöytään. Raaka-aineet kulkevat yleensä ensin tuottajalta teollisuuden käsittelyyn, varastointiin ja sen jälkeen kauppaan tai ravintolaan kuluttajien ostettaviksi. Lyhimmillään ruokaketju on silloin, kun kuluttaja tuottaa ruoan itse tai ostaa sen suoraan tuottajalta. Lyhyet ketjut ovat jäljitettäviä ja kuluttajilla on parempi mahdollisuus saada tietoa esimerkiksi elintarvikkeen alkuperästä ja tuotantotavoista.

Jotta ruokaketju olisi vastuullinen, sen jokaisen osan täytyy toimia vastuullisesti. Tuotetta ei voida pitää vastuullisena esimerkiksi silloin, kun se on hygieenisesti moitteeton, mutta eläinten tai sen valmistukseen osallistuvien työntekijöiden hyvinvointi on laiminlyöty. Siksi koko ruokaketjun vastuullisuuden edistäminen on tärkeää. Myös kuluttaja voi omilla teoillaan ja kulutusvalinnoillaan olla edistämässä vastuullisempaa ruokaketjua.

Ruokaketjun vastuullisuuden seitsemän ulottuvuutta

Ruokaketjun toimintaa on pyritty kehittämään avoimempaan ja jäljitettävämpään suuntaan. Syitä tähän ovat monenlaiset ruokakohut, huoli ympäristöstä, työntekijöiden oikeuksista ja taloudesta sekä kuluttajien kasvava kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan.

Luonnonvarakeskus Luke on koonnut ruokaketjun vastuullisuudelle seitsemän ulottuvuutta. Nämä ulottuvuudet ovat ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallinen hyvinvointi ja talous. Näitä ulottuvuuksia on avattu myös Ruokatiedon oppimateriaalissa.

Laatumerkeillä tietoa

Koko ruokaketjun toimien selvittäminen on kuluttajalle mahdoton tehtävä, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Ketjun tulisi itse kertoa avoimesti ja selkeästi, mistä ruoka on peräisin ja miten se on tuotettu. Tämä voi lisätä myös ruuan arvostusta.

Vastuullisuusmerkit ovat yksi keino avata ruokaketjua kuluttajille. Ruokapakkauksessa oleva merkki helpottaa valintoja. Pakkauksissa näkyviin merkkeihin kannattaa tutustua niiden verkkosivuilla, jossa myöntämiskriteereitä avataan. Kuluttajan on kuitenkin hyvä muistaa, ettei mikään merkki yksin huomioi kaikkia vastuullisuuden ulottuvuuksia.

Vaikuta ruokaketjun toimintaan

Myös kuluttajalla itsellään on monia tapoja vaikuttaa ruokaketjuun. Voit vaikuttaa ruokaketjun toimintaan ja kauppojen valikoimiin esimerkiksi

  1. lukemalla elintarvikepakkausten merkintöjä ja vertailemalla tuotteita.
  2. jos tuotepakkauksessa on puutteelliset tiedot, valitsemalla toinen tuote.
  3. tekemällä tietoisia valintoja: ostopäätös on viesti ruokaketjulle, että tämä tuote on ok.
  4. kysymällä lisätietoja tuotteesta ja sen alkuperästä kaupan henkilökunnalta.
  5. antamalla palautetta yrityksille. Kysy lisätietoja yrityksen tuotteista ja tuotantotavoista. Huomaa, että pelkkä boikotointi ei anna yritykselle tietoa, miksi tuote jäi sinulta valitsematta.
  6. tutustumalla yritysten nettisivuihin, joilta löytyy usein paljon enemmän tietoa kuin itse tuotepakkauksista.
  7. tutustumalla pientuottajien kautta ruoan tuotantoon.
  8. antamalla palautetta Kuluttajaliittoon.