Artikkeli

Vastuullisuus ruokaketjussa

Ruoka

Ruoan tuotannolla ja kulutuksella on isoja vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin sekä ihmisten talouteen ja terveyteen. Kuluttajan on kuitenkin monesti vaikeaa arvioida ruokaketjun toimintaa, sillä ketjun toimintatavat ovat usein kuluttajille näkymättömiä. Ruokaketjun toimintaa on pyritty kehittämään avoimempaan ja jäljitettävämpään suuntaan muun muassa määrittelemällä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Ruokaketjun vastuullisuus

Ruokaketjun vastuullisuus on hankala käsite, sillä jokainen meistä arvioi yleensä sitä omista lähtökohdistaan. Ruokaketjun jokainen osa vastaa omalta osaltaan vastuullisen ruuan tuotannosta ja voi omalla tavallaan pitää huolta ympäristöstä, elämistä, työntekijöistä ja turvallisuudesta. Jotta ketju olisi vastuullinen, sen jokaisen osan täytyy toimia vastuullisesti. Tuotetta ei voida pitää vastuullisena esimerkiksi silloin, kun se on hygieenisesti moitteeton, mutta eläinten hyvinvointi on laiminlyöty.

Ruokaketjun vastuullisuuden seitsemän ulottuvuutta

Ruokaketjun vastuullisuutta on pyritty määrittelemään ja kehittämään viime vuosina. Syitä tähän ovat monenlaiset ruokakohut, huoli ympäristöstä ja taloudesta sekä kuluttajien kasvava kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan.

Luonnonvarakeskus Luke on koonnut ruokaketjun vastuullisuudelle seitsemän ulottuvuutta. Nämä ulottuvuudet ovat ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallinen hyvinvointi ja talous. Näitä ulottuvuuksia on avattu myös Ruokatiedon oppimateriaalissa.

Laatumerkeillä tietoa

Koko ruokaketjun toimien selvittäminen on kuluttajalle mahdoton tehtävä, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Ketjun tulisi itse kertoa avoimesta ja selkeästi mistä ruoka on peräisin ja miten se on tuotettu. Tämä lisäisi myös ruuan arvostusta.

Vastuullisuusmerkit ovat yksi keino avata ruokaketjua kuluttajille. Ruokapakkauksessa oleva merkki helpottaa valintoja. Pakkauksissa näkyviin merkkeihin kannattaa tutustua niiden verkkosivuilla, jossa myöntämiskriteereitä avataan. Kuluttajan on kuitenkin hyvä muistaa, ettei mikään merkki yksi huomioi kaikkia vastuullisuuden ulottuvuuksia.