Artikkeli

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Ruoka

Tuotantoeläinten hyvinvointi kiinnostaa kuluttajien lisäksi koko ruokaketjua. Julkisuuteen nousseiden kohujen myötä kiinnostus ja halu tietää enemmän tuotantomenetelmistä ovat lisääntyneet. Eläintuotantoa säädellään monella tasolla, mutta tehokkuusvaatimusten kasvaessa eläinten hyvinvointi saattaa jäädä toiseksi.

Tuotantoeläimellä tarkoitetaan eläintä, jota pidetään ruoan, nahan, villan, turkisten tai jonkun muun halutun ominaisuuden tuotannon vuoksi. Tuotantoeläinten pitoa, kuljetusta ja teurastusta säädellään monilla kansallisilla ja EU-tasoisilla lailla, asetuksilla ja ohjeilla.

Viime vuosikymmeninä kotieläintuotanto on muuttunut yhä laajamittaisemmaksi ja pidettyjen eläinten määrä on kasvanut valtavasti. Etenkin erilaisten proteiininlähteiden kysyntä on noussut, ja tulee nousemaan erityisesti kehittyvissä maissa. Tästä syystä tarve suuremmalle tuotantoeläinten määrälle on suuri ja paineet tehokkaampaan tuotantoon kasvavat.

Luomueläintuotanto usein astetta parempi valinta

Luomueläintuotannossa on tiettyjä eläinten hyvinvointiin liittyviä eroja tavanomaiseen eläintuotantoon verrattuna. Tuotannossa tulee huomioida eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Luomueläintuotannossa hoitokäytäntöjen, kuten eläinten laajempien ulkoilumahdollisuuksien lisäksi keskeistä on eläinten luonnonmukaiseen rehuun perustuva, lajityypillinen ruokinta. Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta.

Kuluttajille tietoa vastuullisten valintojen tueksi

Kuluttajille suunnatuissa kyselyissä nousee usein esille kuluttajien huoli eläinten hyvinvoinnista, mutta kuluttajan keinot saada luotettavaa tietoa eläinten tuotanto-olosuhteista yksittäisten tuotteiden kohdalla vaihtelevat. Kasvatustilan nimeäminen tuotepakkauksessa ei vielä kerro eläinten olosuhteista, mutta on toki askel parempaan suuntaan. Kyseessä on kuitenkin pitkälti imagon kohottaminen ja tuotannon inhimillistäminen kertomalla tuotantoa harjoittavien ihmisten tarinoita. Eläinten tarinat jäävät edelleen kertomatta.

Kuluttajat arvostavat oikeaa ja monipuolista tietoa, mutta myös helppoja ratkaisuja ja vaivattomuutta. Tiedon on löydyttävä ostotilanteessa, sen on oltava ymmärrettävää ja siihen on voitava luottaa. Riittävät ja helpot tiedonsaantimahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä kuluttajien vastuullisten valintojen edistämiseksi.