Artikkeli

Vastuullinen kuluttaminen: Veneily

Vastuullinen kuluttaminen

Saaristo- ja järviluonto ovat herkkiä ja haavoittuvia. Veneilijöiden tekemät ratkaisut vesiympäristön suojelemiseksi ovat tärkeitä: ei ole yhdentekevää, minne käymäläjätteet ja muut jätteet päätyvät, miten veneen huollot suoritetaan ja miten vesillä liikutaan. Liikutaan siis luonnossa sen omilla ehdoilla ja vältetään vesistöjen turhaa kuormittamista!

Jokainen veneilijä voi tehdä oman osansa, jotta veneilystä jäisi luontoon mahdollisimman vähän jälkiä. Huviveneilyn ympäristövaikutukset ovat marginaalisia, kun niitä verrataan teollisuuden, maatalouden tai yhdyskuntien vaikutuksiin. Veneily keskittyy kuitenkin ajallisesti muutamiin viikkoihin ja paikallisesti valmiille väylille ja satamiin, jolloin erityisesti pistevaikutukset voivat olla merkittäviä.

Vastuullisen veneilijän muistilista

 1. Vältä rantautuessa puiden ja pensaiden vahingoittumista köysikiinnittymisissä.
 2. Älä kerää luonnosta kasvavia puita nuotioihin.
 3. Vältä kertakäyttöastioita ja tarpeettomia muovipakkauksia.
 4. Pidä koirat ehdottomasti kiinni.
 5. Vältä liikkumista pesimäalueilla.
 6. Varo häiritsemästä hautovia vesilintuja.
 7. Älä jätä siimoja ja verkkoja luontoon.
 8. Käytä olemassa olevia polkuja ja kulkureittejä kasvuston säästämiseksi.
 9. Estä öljyn ja likaisen pilssiveden pääsy vesistöön.
 10. Tyhjennä käymäläjäte sitä varten varattuihin keräilypisteisiin.
 11. Noudata ”vie mennessäsi mitä toit tullessasi ” -periaatetta.
 12. Lajittele roskat aina kun mahdollista kierrätystä varten.
 13. Kerää talteen rantaan ajautuneita roskia.

Haluatko tietää lisää mm. Veneilyn vastuullisuusohjelmasta? Tutustu Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n materiaaleihin.