Artikkeli

Valokuituliittymä ja sopimukset kuluttajan kannalta

Digi

Kuluttajan on syytä olla tarkkana hankkiessaan valokuituliittymää. Valokuitumarkkinoilla on havaittavissa kuumentumista ja kuluttajille markkinoidaan sopimuksia nyt monenlaisin ehdoin. Esimerkiksi määräaikaisesta sopimuksesta voi olla vaikea irrottautua ilman sopimussakkoa, eikä sopimuksen tekohetkellä ole aina tarkkaa tietoa siitä, toteutuuko rakennusurakka ylipäätään ja millä aikataululla.

Mikä valokuitu?

Valokuitu rakentuu kahdesta osasta. Kokonaisuuteen tarvitaan valokuituliittymä eli kaapeli-infra, jossa kuluttajan kotiin rakennetaan kaapeliyhteys. Infran lisäksi kuluttaja tarvitsee verkossa toimivan internetpalvelun, eli varsinaisen laajakaistan.

Kuluttajille tarjottavissa sopimuksissa on eroja sen suhteen, voiko kuluttaja kilpailuttaa internetpalvelun eli varsinaisen laajakaistan tarjoajan vaiko ei. Joissain kokonaisuuksissa on tarjolla vain yksi palveluntarjoaja, joka usein on sama yritys joka rakentaa kaapeliyhteyden. Toisissa taas kuluttajalla on mahdollisuus valita useamman tarjoajan väliltä, mutta määrää on useimmiten kuitenkin rajoitettu siten, että vain tietyt kaapeliyhteyden tarjoajan yhteistyökumppanit ovat mahdollisia liittymän tarjoajia.

Tarkkana sopimusta tehdessä

Hinnoittelussa on suuria eroja ja kuluttajan kannattaa olla todella tarkkana tutustuessaan sopimukseen ja siihen, mitä tarjottu hinta pitää sisällään. Useimmiten hintakokonaisuudesta voi erottaa kaapeliliittymän hinnan ja varsinaisen internetpalvelun hinnan. Valokuitukaapelien liittymien hinnat vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta tuhansiin euroihin. Hinta määräytyy paikan, maaperän, rakennusten etäisyyksien ja mukaan tulevien asiakkaiden määrän mukaan. Jos liittymää markkinoidaan siten, että rakentamiskustannukset ovat 0 euroa, on kuluttaja usein sidottu useamman vuoden määräaikaiseen sopimukseen, jolla rakentamiskustannuksia myöhemmin katetaan. Kannattaa muistaa, ettei ilmaista liittymää ole olemassakaan, kulut katetaan aina tavalla tai toisella.

Vinkit valokuituliittymän ostajalle

1.) Älä tee päätöstä kiireessä

  • Tutustu rauhassa sopimusehtoihin.
  • Kiinnitä erityisesti huomiota rakentamisaikatauluun ja siihen, missä vaiheessa kuluttajana tulet sidotuksi sopimukseen.
  • Varmista aina, missä vaiheessa yritys lupaa tehdä lopullisen rakentamispäätöksen.
  • Muista, että määräaikaisesta sopimuksesta voi olla vaikea päästä irti. Tarkista, liittyykö sopimukseen sopimussakko irtautumistilanteisiin.

2.) Varmista, mitä sopimus pitää sisällään

  • Huomioi, että kyseessä on kokonaisuus, jossa sekä liittymällä (infralla) että varsinaisella laajakaistapalvelulla on oma merkityksensä ja hintansa. On tärkeää perehtyä molempia osia koskeviin ehtoihin.
  • Valokuituliittymissä on eroja sen suhteen, miten laajakaistapalvelun tarjoajaa voi kilpailuttaa. Joissakin liittymissä on (usein kuitenkin rajoitettu) mahdollisuus kilpailuttaa, joissakin on vain yksi palveluntarjoaja eli käytännössä liittymän rakentaja. Mieti, haluatko sitoutua tarjolla oleviin palveluntarjoajiin.