Artikkeli

Oikeus puhelin- ja laajakaistaliittymään

Digi | Verkko ja mobiili

Toimivat puhelin- ja internetyhteydet alkavat olla arkipäivää jokaiselle kuluttajalle. Tästä syytä onkin hyvä, että nykyisin nämä palvelut luetaan yleispalveluihin eli sellaisiin palveluihin, joihin jokaisella kuluttajalla ja yrityksellä on oikeus. 

Viestintäpalvelut ovat nykyisin välttämättömyyspalveluita ja kaikilla ihmisillä on oikeus saada puhelin- ja internetyhteydet vakituiseen kotiinsa. Tämän vuoksi EU:ssa on säädetty yleispalveluvelvollisuudesta. Suomen omassa lainsäädännössä on pidemmälle meneviä velvollisuuksissa erityisesti internet-yhteyden osalta. 

Yleispalveluvelvollisuus on teknologianeutraali eli yhteys voi olla toteutettu langallisella tai langattomalla tekniikalla. Teleyrityksellä on siis oikeus päättää itse, millä tekniikalla se tarjoaa yleispalvelua. 

Puhelinliittymä

Yleispalveluna tarjottavalla puhelinliittymällä pitää olla mahdollista

  • soittaa ja vastaanottaa koti- ja ulkomaanpuheluja
  • soittaa ja vastaanottaa hätäpuheluja
  • käyttää tavanomaisia puhelinpalveluja.

Jos yleispalvelu toteutetaan matkapuhelinliittymällä, liittymästä soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden on kuuluttava rakennuksen sisällä. Prepaid-liittymä ei ole riittävä yleispalveluliittymäksi. 

Internet-yhteys

Internetin osalta laajakaista kuuluu yleispalveluun. Tällä hetkellä yleispalveluun kuuluvan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudeksi on määritelty 2 Mbit/s. Nopeudelle sallitaan hieman vaihtelua, kunhan keskimääräinen vähimmäisnopeus on:

  • 1,5 Mbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 
  • 1 Mbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana. 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on yleispalvelupäätöksissä määrännyt nimetyt teleyritykset tarjoamaan yleispalveluja yleispalvelualueilla. Yleispalveluvelvollista teleyritystä ei ole määrätty kaikkiin Suomen kuntiin. Traficomin verkkosivuilta voi tarkistaa, onko paikkakunnalle nimetty puhelin- tai internet-palveluja tarjoava yleispalveluyritys. 

Yleispalveluna tarjottavan puhelin- tai internet-yhteyden on oltava hinnaltaan kohtuullinen. Liittymien hinnat voivat kuitenkin vaihdella maan eri osissa ja hinnoissa voidaan huomioida palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Yleispalveluyritys saa kieltäytyä tekemästä asiakkaan kanssa liittymäsopimusta vain laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä. 

Jos asiakkaan asia koskee liittymän hankintaa, laatua tai hintaa, hänen tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntarjoajaan eli siihen telealan yritykseen, jota asia koskee. Traficom valvoo yleispalvelujen saatavuutta ja yleispalveluyritysten velvoitteiden toteutumista. Asiakkaan kannattaa olla yhteydessä Traficomiin vasta silloin, jos hän ei pääse asiassa sovintoon teleyrityksen kanssa tai ei saa liittymää alueella, jolle ei ole nimetty yleispalveluyritystä.