Artikkeli

Sähkösopimus

Asuminen

Jokaisella kuluttajalla on oikeus sähkösopimukseen, sillä sähkö kuuluu peruspalveluihin. Kun muutat, muista tehdä sähkösopimus uuteen asuntoosi samalla kun irtisanot vanhan sopimuksen. Vanhaa sopimusta ei voi automaattisesti siirtää uuteen asuntoon, vaan se tulee tarkistaa asuntoon sopivaksi.

Sähkölle on säädetty toimitusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään yhden sähkönmyyjän on toimitettava kuluttajan asuinalueella sähköä kohtuullisilla hinnoilla ja ehdoilla. Sähkösopimuksen vähimmäissisältö on määritelty laissa.

Sähkösopimus tuo mukanaan sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Jos sähkön toimituksessa tapahtuu virhe, asiakkaalla on oikeus korvaukseen. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa laskunsa ajoissa, sillä jos sähkölaskun maksu viivästyy merkittävästi, sähkön toimitus voidaan katkaista.

Sähkösopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen irtisanomisaika on kuluttajalle 14 vuorokautta.

Määräaikainen sähkösopimus päättyy määräajan umpeutuessa. Sopimuksen voi kuitenkin irtisanoa esimerkiksi muuton vuoksi, jos ei ole sovittu toisin. Jos määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden pituus on yli kaksi vuotta, sopimus on irtisanottavissa kahden vuoden kuluttua kuten toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus.

Määräaikaisessa sopimuksessa sähkön hintaa ei voida muuttaa kesken sopimuskauden lukuun ottamatta verojen ja muiden julkisten maksujen muutoksia. Sopimus voi kuitenkin olla sidottu indeksiin, jolloin hinnat muuttuvat indeksin mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa hintoja voidaan muuttaa sähkömarkkinalain ja sopimusehtojen puitteissa.

Sähköntoimituksen keskeyttäminen

Lain mukaan sähköntoimitus voidaan keskeyttää, jos sähkönkäyttäjä (asiakas) on olennaisesti lyönyt laimin vähittäismyyjälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevat maksut. Ennen keskeyttämistä asiakkaalle on lähetettävä kirjallinen huomautus. Lisäksi hänelle on lähetettävä erillinen katkaisuvaroitus aikaisintaan kahden viikon kuluttua huomautuksen lähettämisestä. Sähköntoimituksen saa katkaista aikaisintaan viiden viikon kuluttua maksun erääntymisestä.

Jos maksujen laiminlyönnin perusteena on henkilön sairaus, työttömyys tai muu erityinen syy, saa sähköt katkaista vasta kolmen kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä. Esteestä tulee ilmoittaa verkonhaltijalle ja myyjälle niin pian kuin mahdollista. Sähköntoimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

Sähköntoimituksen virhe

Jos sähköntoimitus on virheellinen, asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu sähköntoimituksen keskeytykseen, hinnanalennus on vähintään kahden viikon osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Asiakas on oikeutettu vakiokorvaukseen, mikäli sähkökatkos kestänyt yli 12 tuntia eikä jakeluverkonhaltija pysty osoittamaan, että katkos johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. Vakiokorvauksen määrä on riippuvainen keskeytyksen kestosta ja sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Lisäksi asiakas voi vaatia korvausta vahingosta, jonka hän kärsii sähköntoimituksen virheeksi katsottavan sähkökatkoksen vuoksi, esimerkiksi pakasteiden sulamisesta tai sähkölaitteiden rikkoutumisesta.

Sähkön kilpailutus

Sähkön hintaa kannattaa seurata, sillä sähkösopimuksen kilpailutus saattaa säästää rahaa. Lisätietoja sähkösopimusten kilpailuttamisesta saat esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä Sähkön hintavertailu -sivustolta.