Artikkeli

Rautatiematkustajan oikeudet: Matkatavarat

Matkailu

Junamatkat eivät aina suju suunnitelmien mukaan. Jos matkatavarasi katoavat, vahingoittuvat tai niiden toimitus viivästyy, sinulla on oikeus vahingonkorvaukseen.

Matkatavara jaetaan laissa käsimatkatavaraan ja varsinaiseen matkatavaraan. Varsinaisella matkatavaralla tarkoitetaan matkatavaraa, joka on annettu erikseen rautatieyhtiön kuljetettavaksi todistusta vastaan.

Matkustajalla on oikeus saada korvausta varsinaisen matkatavaran katoamisesta, vahingoittumisesta ja sen luovutuksen viivästymisestä. Tavaran vahingoittumisesta maksettava korvaus on lain mukaan enintään 1 700 euroa kollilta tai jos on kyseessä moottoriajoneuvo enintään 10 000 euroa. Viivästymisestä maksettava korvaus on enintään 170 euroa.

Käsimatkatavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta maksetaan korvausta raideliikennevastuulain perusteella.

Jos sinulla on matkatavaravakuutus tai matkatavarat sisältyvät kotivakuutukseesi, voit joissain tapauksissa hakea korvausta myös vakuutusyhtiöltäsi. Lisätietoja vakuutuksista saat esimerkiksi vakuutus- ja rahoitusneuvonnan verkkosivuilta.