Artikkeli

Rautatiematkustajan oikeudet: Matkan myöhästyminen

Matkailu

Matkustajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen, jos juna viivästyy tai se perutaan. Korvausta voi vaatia sekä kaukoliikenteen että pääkaupunkiseudun lähiliikenteen matkoista. Korvausta voi vaatia esimerkiksi ylimääräisistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet jatkoyhteyden menettämisestä.

Rautatiematkustajien oikeuksia säädellään EU-asetuksella. Asetusta ei sovelleta Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Rautatiekuljetuslaissa määritellään korvaukset muun muassa tilanteissa, joissa juna myöhästyy tai matkatavarat katoavat.

Oikeus matkan peruuttamiseen tai uudelleenreititykseen

Jos on syytä olettaa, että juna saapuu määräpaikkaansa yli 60 minuuttia myöhässä, matkustajalla on valintansa mukaan oikeus

a) saada lipusta maksettu hinta takaisin (myös jo tehdyiltä matkan osilta, jos ne ovat tarpeettomia ja tarvittaessa kuljetus lähtöasemalle) tai
b) matkan jatkamiseen ja tarvittaessa uudelleenreititykseen joko välittömästi tai myöhemmin hänelle sopivana ajankohtana.

Oikeus korvaukseen

Junan saapuessa määräasemalle myöhässä, matkustajalla on oikeus saada korvausta

a) 25 % matkalipun hinnasta vähintään 1 tunnin ja
b) 50 % vähintään 2 tunnin myöhästymisestä.

Matkustajalla ei oikeutta korvaukseen jos hän on saanut matkalipun hinnan takaisin tai jos korvaus olisi alle neljä euroa. Paikallis- ja lähiliikennettä koskevat korvaukset osoitetaan myöhästymisen syystä ja lipputyypistä riippuen joko VR:lle tai Helsingin seudun liikenteelle (HSL).

Korvaus on maksettava kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen tekemisestä. Edellä mainittu korvaus ei vähennä matkustajan oikeutta saada korvausta taloudellisista vahingoista rautatiekuljetuslain perusteella (esim. taksikulut).

Rautatieyritys on velvollinen korvaamaan matkustajalle taloudellisen vahingon, joka aiheutuu junan myöhästymisestä, peruuntumisesta tai siitä, että juna ei pysähdy aikatauluun merkityllä asemalla. Korvauksen määrä on enintään 5 000 euroa. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos matkustajan olisi pitänyt varautua myöhästymiseen esimerkiksi sääolosuhteiden tai vaihtoon tarvittavan ajan vuoksi. Rautatieyritys vapautuu junavuoron viivästykseen perustuvasta korvausvelvollisuudesta, jos se osoittaa ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

Kun juna on vähintään tunnin myöhässä, liikennöitsijällä on avunantovelvollisuus.