Artikkeli

Matkapaketin matkustajan oikeus peruuttaa matka

Matkailu

Matkapaketilla tarkoitetaan tilannetta, jossa samaa matkaa varten ostetaan kaksi tai useampi matkapalvelu. Tämä voi olla esimerkiksi ostos, johon sisältyy lentomatka ja hotellivaraus. Muita mahdollisia palveluita voi olla esimerkiksi muut kuljetukset, retket, auton vuokraus, tapahtuma tai vastaava.

Lähtökohta on, että matkustajalla on aina oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tähän ei vaadita perusteltua syytä eikä peruuttamista tarvitse perustella matkanjärjestäjälle.  

Tässä tilanteessa matkanjärjestäjä saa kuitenkin periä matkustajalta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun. Asiallisessa ja perustellussa peruutusmaksussa otetaan huomioon seuraavat seikat:  

  • Peruutusmaksu ei saa olla aiheutuneita todellisia kuluja suurempi. 
  • Peruutusmaksu saa olla enintään matkapaketin hinta, josta vähennetään peruutuksen vuoksi säästyneet kulut sekä huomioidaan matkanjärjestäjän saama tulo, jos matkanjärjestäjä on pystynyt muuten hyödyntämään matkaa esimerkiksi toiselle matkustajalle myyden.  

Matkan ehdoissa voidaan myös sopia vakiohintaisesta peruutusmaksusta, mutta tämän maksun on oltava kohtuullinen ja perustuttava sopimuksen peruuttamisajankohtaan sekä ennakoituihin kustannussäästöihin ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavissa oleviin tuloihin. Matkanjärjestäjän on matkustajan pyynnöstä esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle. 

Matkustajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa peruutusmaksua, mikäli matkan peruuttaminen johtuu jostakin seuraavista syistä:  

  • matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevista väistämättömistä ja poikkeuksellista olosuhteista, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. 
  • matkustajalla muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe. 
  • matkanjärjestäjä tekee merkittäviä muutoksia matkapakettisopimukseen tai korottaa matkapaketin kokonaishintaa yli 8 prosenttia ennen matkan alkua. 

Kun matkustaja peruuttaa matkan, on rahat palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua perumisesta.