Artikkeli

Matkapaketin järjestäjän oikeus peruuttaa matka

Matkailu

Matkapaketilla tarkoitetaan tilannetta, jossa samaa matkaa varten ostetaan kaksi tai useampi matkapalvelu. Tämä voi olla esimerkiksi ostos, johon sisältyy lentomatka ja hotellivaraus. Muita mahdollisia palveluita voi olla esimerkiksi muut kuljetukset, retket, auton vuokraus, tapahtuma tai vastaava.

Matkan peruuttaminen osallistujamäärän vuoksi 

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos ilmoittautuneiden osallistujien määrä on sopimusehdoissa mainittua vähimmäismäärää pienempi. On tärkeää tarkistaa matkaa varatessa, mitä mahdollisesta peruutuksesta sanotaan matkan ehdoissa.  

Ehdoista on myös hyvä tarkistaa, missä ajassa on ilmoitettava matkan peruuttamisesta. Lain mukaan peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle sopimuksessa mainitun määräajan kuluessa ja kuitenkin viimeistään: 

  1. 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää; 
  2. 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään; 
  3. 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. 

Tämä tarkoittaa, että matkan ehdoissa voi olla lakia pidempi ilmoitusaika, mutta laissa esitettyjä ilmoitusaikoja ei voi lyhentää.  

Matkan peruuttaminen väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi 

Osallistujien vähyyden lisäksi matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla. Tällaisen syyn täytyy olla matkanjärjestäjästä riippumaton. Syynä voisi esimerkiksi olla:  

  • Jos matkaa ei voi toteuttaa vaarantamatta henkeä tai terveyttä; esimerkiksi matkakohteessa odottamatta ilmennyt vakava tarttuva tauti tai vakavat levottomuudet. 
  • Matkakohteessa ilmenneet sotatoimet tai luonnonmullistus. 
  • Lakko tai vastaava, jos se olennaisesti vaikeuttaa matkan järjestämistä. 
  • Keskeisten palveluiden, kuten sähkön tai veden toimituksen keskeytyminen matkakohteessa. 

Tilanteen arvioimisessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi viranomaisten (esimerkiksi ulkoministeriön matkustamissuositukset) antamat suositukset liittyen matkakohteeseen.  

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.  

Kun matkanjärjestäjä peruuttaa matkan, on rahat palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua perumisesta.