Artikkeli

Linja-automatkustajan oikeudet

Matkailu

EU on antanut asetuksen linja-automatkustajan oikeuksista. Asetuksessa on säädökset matkustajan oikeuksista vuoron myöhästyessä tai peruuntuessa ja sitä sovelletaan pääsääntöisesti yli 250 kilometrin matkoihin. Linja-automatkustajien oikeuksista ei ole kotimaista erityislainsäädäntöä

EU:n antaman asetuksen mukaan, jos linja-autossa ei ole matkustajalle paikkaa ylibuukkauksen takia tai jos aikataulun mukainen lähtö peruuntuu tai viivästyy yli kaksi tuntia, matkustajalla on oikeus valintansa mukaan matkan jatkamiseen tai uudelleenreititykseen taikka lipun hinnan palauttamiseen. Jos matkustajalle ei tarjota tätä mahdollisuutta, pitää hänelle maksaa korvauksena 50 prosenttia lipun hinnasta.

Matkustajilla on oikeus riittävään apuun, jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävä matka peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia. Riittävällä avulla tarkoitetaan muun muassa välipaloja, aterioita sekä virvokkeita. Matkustajalla on myös tarvittaessa oikeus hotellimajoitukseen enintään kahdeksi yöksi (max. 80 €/yö). Lisäksi bussiyhtiöillä ja terminaalinpitäjillä on velvollisuus avustaa vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia.

Asetuksessa säädetään myös tiedottamisesta matkan peruuntuessa tai viivästyessä.

Koska linja-automatkustajien oikeuksista ei ole kotimaista erityislainsäädäntöä, asiaan joudutaan soveltamaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Lisäksi on olemassa jonkin verran Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöä. Niiden perusteella matkustajalla on oikeus saada korvausta muun muassa myöhästymisen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta.