Artikkeli

Laivamatkustajan oikeudet: Matkan myöhästyminen

Matkailu

Laivamatkat ovat suosittuja suomalaisten keskuudessa. Jos matkasi viivästyy tai peruuntuu, sinulla on oikeus korvauksiin. Nämä oikeudet ovat voimassa sekä merillä että sisävesillä.

EU on antanut asetuksen meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksia. Asetuksessa on määritellään muun muassa matkustajan oikeudet silloin, kun laivavuoron myöhästyy tai peruuntuu.

Merilain mukaan matkustajan viivästymisestä aiheutunut enimmäiskorvaus on 4 150 erityisnosto-oikeutta (n. 5 350 €).

Lähdön peruuntuminen tai viivästyminen

Jos lähtö satamasta viivästyy enemmän kuin 90 minuuttia tai peruuntuu, matkustajalla on oikeus vaatia uutta matkareittiä lopulliseen määränpäähän mahdollisimman pian ilman lisämaksuja. Vaihtoehtoisesti matkustaja voi perua matkan ja saada lipun hinnan takaisin seitsemässä päivässä. Palautusta voi vaatia kultakin peruuntuvalta matkan osalta ja jo tehdyltä matkalta, jos se on alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyödytön. Matkustajalle pitää myös järjestää viivytyksettä maksuton paluumatka matkalipun mukaiseen lähtöpaikkaan.

Laivan saapuminen myöhään satamaan

Laivan saapuessa myöhässä määränpäähänsä matkustajalla on oikeus korvaukseen. Korvaus on 25 prosenttia lipun hinnasta, jos laiva on myöhässä vähintään

  • 1 tunnin, jos aikataulun mukainen kesto on enintään 4 tuntia
  • 2 tuntia, jos aikataulun mukainen kesto on yli 4 tuntia mutta enintään 8 tuntia
  • 3 tuntia, jos aikataulun mukainen kesto on yli 8 tuntia mutta enintään 24 tuntia
  • 6 tuntia, jos aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia.

Korvaus on 50 prosenttia lipun hinnasta, jos viivästyksen kesto on kaksinkertainen. Meno-paluulipuissa korvaus lasketaan puolesta lipun hinnasta, jos viivästys koskee vain jompaakumpaa suuntaa.

Korvaushakemus on tehtävä laivayhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viivästys tai peruutus tapahtui.

Korvausoikeus ei koske aluksia, jotka saavat kuljettaa enintään 12 matkustajaa tai joiden miehistö on alle kolme henkeä. Asetusta ei myöskään sovelleta alle 500 m yhdensuuntaisilla matkoilla tai laivalla tehtävillä retkillä tai kiertoajeluilla.

Laivayhtiön huolenpitovelvollisuus

Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä yli 90 minuuttia, laivayhtiöllä on velvollisuus tarjota maksutta välipaloja, aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan. Jos majoittuminen on välttämätöntä, matkustajalle on tarjottava majoitus aluksella tai maissa, kun se on mahdollista. Majoituskustannukset maissa voidaan rajoittaa 80 euroon yöltä ja enintään kolmeen yöhön matkustajaa kohti. Lisäksi matkustajalle on järjestettävä sataman ja majoituspaikan välinen kuljetus.