Artikkeli

Kuluttajaliitto ottaa kantaa: puhelin- ja kotimyynnille tiukemmat pelisäännöt

Vaikuttamistyö

Puhelin- ja kotimyynti on jo vuosikausia aiheuttanut kuluttajille ongelmia, joita ei voi enää sivuuttaa. Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut kesällä 2021 valmiiksi puhelin- ja kotimyyntiä koskevan mietintönsä. Kuluttajaliitto varoittaa, että mietintö ei sisällä ensisijaisia toimenpiteitä rajoittaa puhelinmyyntiä millään tavalla. Mietinnössä toissijaisesti ehdotettu kirjallinen vahvistus on kannatettava parannus nykyiseen tilanteeseen, muttei keinona vielä yksin riittävä. Puhelinmyynnin sääntelyä tulee tiukentaa kuluttajan suojaksi, kuten hallitusohjelmassa on mainittu.

Puhelin- ja kotimyyntiin liittyy monia kuluttajaongelmia, kuten painostavia myyntitapoja, puutteita tietojen antamisessa ja epäselviä laskutus- ja tilauskäytäntöjä. Ongelmia puhelinmyyntitilanteessa on kokenut lähes viidesosa kuluttajista. Enemmistö kuluttajista pitää puhelinmyyntiä lähtökohtaisesti häiritsevänä. Kuluttajien tahtotila on selvä: myyntiyrityksiä ei haluta vastaanottaa puhelimitse.

  • KKV:n puhelinmyyntiä koskevassa tutkimuksessa3 valtaosa vastaajista (73 %) oli sitä mieltä, että puhelinmyynti häiritsee heidän yksityisyyttään ja että puhelinmyyjät painostavat ostamaan tavaroita tai palveluita. Lisäksi yli puolelle vastaajista ei ollut kerrottu lainkaan myyjän yhteystietoja.
  • Kuluttajaliiton selvityksen1 mukaan 56 % puhelinmarkkinointia edellisen kahden kuukauden aikana vastaanottaneista katsoi puhelinmarkkinoinnin olleen häiritsevää.
  • Kuluttajaliiton edunvalvojille tekemän kyselyn2 mukaan kotimyyntiin liittyi painostavia myyntitapoja ja piittaamattomuutta edunvalvonnan rajoista.
  • 97 % edunvalvojista kertoi kohdanneensa työssään puhelinmyyntiin liittyviä ongelmia.

Kuluttajaliiton kanta: puhelin- ja kotimyynti 

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on puhelin- ja kotimyyntiä koskien seuraava kirjaus: ”Puhelin- ja kotimyyntiä rajoitetaan ja säädellään tiukemmin kuluttajan suojaksi”. Oikeusministeriö on keväällä 2021 asettanut tätä varten työryhmän, joka on saanut työnsä päätökseen kesän 2021 aikana ja julkaissut mietintönsä.  

Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan puhelinmyynnissä tulisi ensisijaisesti siirtyä ns. opt-in -malliin, jossa puhelinmyyntiä saisi kohdentaa vain niihin kuluttajiin, jotka ovat ennakolta antaneet luvan puhelinmyyntiin viranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Opt-in -mallin yhteydessä tulisi tarkastella oikeasuhtaisia ja tehokkaita keinoja, joilla varmistetaan rekisterin noudattaminen. 

Jos opt-in-järjestelmään ei siirrytä, on toissijaisesti harkittava nykyisen opt-out-mallin muuttamista siten, että opt-out-rekisterinä toimii yksi viranomaisen ylläpitämä rekisteri ja sen noudattamatta jättämisellä olisi seurauksia elinkeinonharjoittajalle. Lisäksi yhtenä vaihtoehtona voisi olla pakollinen ja tunnistettava puhelinnumeron etuliite (ns. prefix), jota kaikkien puhelinmyyjien olisi käytettävä. Kirjallinen vahvistus olisi myös parannus nykytilaan, mutta yksistään se ei estä ei-toivottua puhelinmyyntiä. Kirjallinen vahvistus vaatisi toimiakseen pakollisen harkinta-ajan.

Kotimyynnin osalta on kannatettavaa tarkastella kuluttajan peruuttamisoikeuden laajentamista. Lisäksi tulisi ottaa käyttöön kirjallinen vahvistus, jossa sopimusta ei voisi solmia samalla yllätyskäynnillä kuluttajan kotiin. Olisi syytä vahvistaa kuluttajan oikeuksia kieltää myyntikäynnit esimerkiksi oveen liimattavalla ”ei kotimyyntiä” -tarralla, jota elinkeinonharjoittajien tulisi noudattaa.   

Kysely puhelinmyynnistä edunvalvojille

Kuluttajaliitto kysyi toukokuussa puhelin- ja kotimyynnistä edunvalvojilta ja edunvalvontasihteereiltä, jotka valvovat virallisen edunvalvonnan alaisuuteen määrättyjen henkilöiden, kuten iäkkäämpien ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien etuja. Kyselyyn vastasi yhteensä 117 edunvalvojaa.

Tietoa ja selvityksiä puhelin- ja kotimyynnistä: 

Tiedote: Puhelin- ja kotimyyntiin tarvitaan parempi kuluttajansuoja 17.2.2022

Tiedote: Puhelinmyynnin ongelmat uhkaavat jäädä vaille parannuksia 2.9.2021

Meddelande: Problem i telefonförsäljning riskerar att förbli utan förbättringar 2.9.2021

Blogi: Iäkkäät kuluttajat joutuvat usein puhelinmyyjien pelinappuloiksi 2.9.2021

Kuluttajaliiton lausunto Omnibus-direktiivin täytäntöönpanosta sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta 31.8.2021

Tutustu lausuntoihin

Vieraskynä Juha Beurling-Pomoell & Katri Väänänen, Helsingin Sanomat, 3/2021

3Kilpailu- ja kuluttajaviraston Selvityksiä 2/2020: Kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä puhelinmyynnistä  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Selvityksiä 3/2017: Kuluttajat ja puhelinmyynti 

KKV, blogi, 2/2022: Puhelinmyynnin kaivattu ryhtiliike toteutuu vain lakia tiukentamalla

KKV, tiedote, 7/2020: Kuluttaja-asiamies selvittää 365 Hankinnan sähkösopimusten puhelinmyyntiä 

KKV, tiedote, 5/2020: Kuluttaja-asiamies puuttui ravintolisien puhelinmarkkinointiin 

KKV, tiedote, 10/2018: Lehtitalojen korjattava aikakauslehtien markkinoinnin ongelmat 

Oikeusministeriön työryhmän mietintö

Oikeusministeriön hankekortti

1Kuluttajaliitto: Selvitys liittyen puhelinmarkkinointiin (n = 1047), 10/2020, Aula Research

2Kuluttajaliiton kysely puhelin- ja kotimyynnistä edunvalvojille ja edunvalvontasihteereille (n = 117) 5/2021