Artikkeli

Eläinlääkärien hintatietojen vertailu vaikeaa

Hintavertailut

Kuluttajaliitto vertaili yksityisten eläinlääkäriasemien toimenpiteiden hinta-arvioita kymmenessä kunnassa. Vertailussa on mukana 68 eläinlääkäriasemaa. Vertailuun otettiin kissan ja koiran rokotukset, mikrosirutus sekä tiineysultra, jotka ovat eläinlääkäriasemien rutiinitoimenpiteitä. Lisäksi vertailtiin koirien ja kissojen sterilisaation ja kastraation sekä eutanasian ja tuhkausten hintoja.

Lue vertailun tiedote.

Vertailu osoittaa, että lemmikin hoidossa ”hintashoppailu” voi olla järkevää esimerkiksi rutiinitoimenpiteissä, jotka eivät ole akuutteja. Vaikkapa rokotuspakettien hintoja vertailemalla voi säästää kymmeniä ja vuosien kuluessa jopa satoja euroja. Eläinlääkärikäynnin lopullisen summan hahmottaminen etukäteen on hankalaa.

Karvakuonojen ympärillä pyörii Suomessa iso bisnes. Pelkästään yksityisten eläinlääkäriasemien liikevaihdon on arvioitu olevan yhteensä runsaat 200 miljoonaa euroa. Lisäksi ala on ketjuuntunut nopeasti. Suomessa on noin 700 000 koiraa ja 590 000 kissaa (Tilastokeskus, tuorein tilasto vuodelta 2016).

Hintoihin vaikuttavat monet tekijät, vertailu vaikeaa

Vertailun hinnat eivät ole suoraan vertailukelpoisia, sillä esimerkiksi leikkausten hintoihin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten eläinlääkäriasemien varustelu, henkilökunnan määrä ja eritasoiset laitteistot.

Esimerkiksi anestesiassa hintaan vaikuttavat lemmikin psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet, kuten ikä ja terveydentila. Lisäksi hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, onko vastaanotolla mahdollisuus inhalaatioanestesiaan sekä hengityskoneeseen ja kuinka anestesian seuranta on järjestetty.

Kastraatiossa hintaan vaikuttaa se, onko lemmikillä piilokivekset. Netistä ei otettu vertailuun tällaista kastraatiota, jos se kävi ilmi hinnoista. Leikkauksien hintoihin vaikuttaa myös se, tehdäänkö leikkaus avoleikkauksena vai tähystyksellä. Vertailuun otettiin mukaan vain avoleikkaukset, jos asiasta oli mainittu. Lisäksi eläinlääkäriasemilla saattaa olla erilaisia kotiutumiskäytäntöjä sekä kotihoito-ohjeita. Nämäkin saattavat vaikuttaa hintoihin. Hintoihin vaikuttaa myös eläinlääkärien kouluttautuminen. Erikoislääkärin vastaanotto on yleensä hieman kalliimpi.

Näistä syistä johtuen kaikki vertailun hinnat esitetään esimerkinomaisesti vain hinta-arvioina. Euromääräisesti suurimmat erot hinta-arvioissa olivat leikkauksissa eli sterilisaatiossa ja kastraatiossa, jotka olivat myös vertailun kalleimpia operaatioita. Niissä ero halvimman ja kalleimman välillä oli toimenpiteestä riippuen suurimmillaan 88–500 euroa.

Koiran kastraation ja sterilisaation hinta-arvioita kysyttiin kolmessa eri painoluokassa. Lisäksi vastaukset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, sisältyvätkö hintoihin toimenpiteessä käytettävät lääkkeet vai myös kotiin otettavat lääkkeet ja tarvikkeet.

Suurin 500 euron hintaero oli koiran sterilisaatiossa 35 kilon painoluokassa, kun hinta-arvioon lasketaan myös kotiin otettavat lääkkeet ja tarvikkeet. Vertailun kallein arvioi toimenpiteen hinnaksi 890 euroa ja edullisin hinta-arvio oli 390 euroa. Vertailun keskihinta toimenpiteelle oli 542 euroa.

Kuntien hintataso vaihtelee paljon

Vertailussa tarkasteltiin myös toimenpiteiden keskihintoja kunnittain. Leikkausten keskimääräinen hinta-arvio vaihteli huomattavasti kuntien välillä. Seitsemän toimenpiteen kohdalla ero kuntien hintatasossa oli enimmillään yli sata euroa. Esimerkiksi 20-kiloisen koiran kastraatio maksoi Turussa keskimäärin 438 euroa ja Porissa 321 euroa sisältäen myös kotiin otettavat lääkkeet ja tarvikkeet.

Koiran sterilisaatio maksoi keskimäärin eniten Helsingissä, kun hinta-arvioihin laskettiin toimenpiteessä käytettävät lääkkeet mutta ei kotiin otettavia. Turku oli puolestaan vertailun kallein, kun hinta-arvio sisältää myös kotiin otettavat lääkkeet ja tarvikkeet. Kaikissa sterilisaatio- ja kastraatioluokissa halvimmat hinnat kasaantuivat erityisesti Kuopioon ja Poriin.

Vertailu Kuluttajaliiton edelliseen, vuonna 2016 tekemään vastaavaan vertailuun osoittaa, että leikkausten hintahaitari on viidessä vuodessa venynyt huomattavasti. Esimerkiksi yhdeksänkiloisen koiran kastraation hintahaarukka oli vuoden 2016 vertailussa 215–355 euroa sisältäen toimenpiteessä käytettävät lääkkeet. Nyt hintahaarukka on 220–525 euroa.

Sirutuksessa lähes viisinkertaiset hintaerot

Vertailun suhteellisesti suurimmat hintaerot olivat lemmikin mikrosirutuksessa.  Erillisenä toimenpiteenä sirutuksen hintahaarukka oli vertailussa 25–121 euroa, joten ero halvimman ja kalleimman välillä oli lähes viisinkertainen. Vertailun keskihinta oli 74 euroa.

Kuluttajaliiton vuoden 2016 vertailussa sirutus maksoi erillisenä käyntinä 60–114 euroa. Nyt tehdyssä vertailussa kuusi yritystä kertoi tekevänsä toimenpiteen alle 60 eurolla. Ketjuuntumisesta huolimatta hinnat ovat siis voineet jopa laskea joissakin toimenpiteissä.

Erillisenä toimenpiteenä mikrosirutus maksoi keskimäärin vähiten Porissa (60 euroa) ja eniten Lahdessa (86 euroa). Yrityksiltä pyydettin hinta-arvio mikrosirutukselle sekä ainoana toimenpiteenä että muun toimenpiteen yhteydessä, jolloin se on yleensä halvempi.

Rokotusten hinnat tulleet alas

Rokotukset ovat eläinlääkärien arkipäivää. Nelosrokotuksessa koira saa suojan parvoa, tarttuvaa maksatulehdusta, penikkatautia ja parainfluenssaa vastaan. Kissan kolmoisrokotuksessa eläin rokotetaan kissaruttoa, kissanuhaa ja herpestä vastaan.

Vertailun halvimmat hinta-arviot nelos- ja kolmoisrokotuksesta olivat 38 euroa. Kallein veloitti nelosrokotuksesta 96 euroa ja kolmoisrokotuksesta 95 euroa. Koiran nelosrokotuksen keskihinta oli 56 euroa ja kissan kolmoisrokotuksen 55. Vuoden 2016 selvityksessä vastaavat keskihinnat olivat molemmat 64 euroa.

Rokotuksia saa nyt halvimmillaan noin kymmenen euroa halvemmalla kuin viiden vuoden takaisessa vertailussa. Tuolloin nelosrokotuksen hintahaarukka oli 48–96 euroa ja kolmoisrokotuksen 47–81.

Koiran nelos- ja rabiesrokotuksen keskihinta oli 57 euroa ja kissan kolmois- ja rabiesrokotuksen 63 euroa. Vuoden 2016 vastaavat keskihinnat olivat 70 ja 71 euroa.

Kuntien keskihinnoissa oli rokotusten osalta vain pientä vaihtelua. Esimerkiksi nelosrokotuksen saa keskimäärin edullisimmin Kouvolassa (52 euroa), ja kalleinta oli Tampereella (59 euroa).

Markkinajohtaja ei vastannut hintakyselyyn

Suomen suurimmalla eläinlääkäriketjulla Evidensialla rokotusten hinta-arviot ovat muuttuneet viime vertailusta. Tuolloin esimerkiksi nelosrokotuksen hinta vaihteli lääkäriasemien välillä ja oli kalleimmillaan 79 euroa. Nyt Evidensian rokotushinnat olivat kaikilla lääkäriasemilla samat. Nelosrokotus oli vertailun toiseksi edullisin, 39 euroa.

Evidensia ei vastannut Kuluttajaliiton kyselyyn, vaan hinta-arviot kerättiin eläinlääkäriasemien nettisivuilta. Vertailun yrityksistä 17 kuuluu Evidensia-ketjuun.

Elokuun lopulla 2021 julkistettiin yrityskauppa, jossa Evidensia ostaa Omaeläinklinikan ja alan kaksi suurinta toimijaa yhdistyvät. Fuusion vaikutukset eivät vielä näy hintavertailussa, eli toimenpiteiden hinnoittelu ei ole toistaiseksi yhtenäistä kahden ketjun välillä. Yrityskaupan yhteydessä kerrottiin, että kumpikin yritys jatkaa toistaiseksi omilla nimillään.

Tiineysultran hintaero yli kolminkertainen

Koiran tiineysultran hintahaitari oli vuoden 2016 vertailussa 56–157 euroa, nyt 53–172 euroa. Keskihinta oli 98 euroa.

Halvimmalla koiran ultraäänitutkimuksen saa keskimäärin Joensuussa, jossa kaikki kolme vertailussa olevaa yritystä ilmoitti toimenpiteen hinnaksi alle 100 euroa. Keskihinta oli 78 euroa. Kallein keskihinta oli Turussa, 121 euroa.

Yksilötuhkauksesta kaksinkertainen hinta

Hinta-arvioiden hajonta on lisääntynyt myös lemmikin viemisessä piikille. Esimerkiksi 35-kiloisen koiran eutanasia maksoi edellisessä vertailussa 75–192 euroa ja nyt 75–262 euroa.

Hinnat sisältävät toimenpiteessä käytetyt lääkkeet. Hinta-arviot pyydettiin erikokoisista koirista ja pienestä kissasta. Vertailuun ei otettu yrityksiä, jotka ilmoittivat hinta-arvion hintahaarukkana tai alkaen-hintoina. Esimerkiksi Evidensialta ei saatu eutanasian ja tuhkausten hinta-arvioita.

Eutanasian keskihinta oli koiran painoluokasta riippuen 122–141 euroa ja kissalla 112 euroa.

Eutanasian jälkeen lemmikki viedään pieneläintuhkausasemalle, jossa se tuhkataan joko yksittäin tai yhteistuhkauksena.

Hintavertailussa yhdeksänkiloisen koiran yksilötuhkaus maksoi keskimäärin 61 euroa enemmän kuin yhteistuhkaus. 20-kiloisella koiralla yksilötuhkaus oli vastaavasti 59 euroa kalliimpaa ja 35-kiloisella koiralla 61 euroa kalliimpaa. Kissan yksilötuhkaus maksoi 60 euroa enemmän kuin yhteistuhkaus.

Tuhkauspalvelujen hinnoittelukäytännöissä on eroja, osa tuhkaamoista esimerkiksi ottaa erillisen maksun eläimen kuljettamisesta. Yksilötuhkauksessa maksaa myös uurna, johon lemmikin tuhkat laitetaan. Hintavertailuun valittiin halvin saatavilla oleva uurna.

Vuoden 2016 hintoihin ei ollut sisällytetty uurnan hintaa. Halvimmat pahviuurnat maksoivat tässä vertailussa 8–16 euroa. Uurnia on monenlaisia ja monen hintaisia. Ne voivat maksaa useita kymmeniä euroja, jopa yli 200 euroa.

Eläinlääkärit kertovat hinnoista vaihtelevasti

Kuluttajaliitto vertaili yksityisten eläinlääkäriasemien hintoja kymmenessä kunnassa. Ne ovat: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere ja Turku. Vertailussa eivät ole kuntien kaikki eläinlääkäriasemat. Hinta-arviot kerättiin sähköpostitse sekä yritysten verkkosivuilta loka–joulukuussa 2021.

Useimmat mukana olleet eläinlääkäriasemat ilmoittivat, etteivät ne peri erikseen toimisto- tai poliklinikkamaksuja, vaan ne on sisällytetty hintoihin. Muutamat kuitenkin ilmoittivat perivänsä toimistomaksun hinnastossa olevien hintojen lisäksi. Niiden suuruus oli noin 20–30 euroa.

Eläinlääkäripalvelujen hintojen vertaileminen on kuluttajan kannalta hankalaa, koska eläinlääkäriasemat ilmoittavat hinnastonsa vaihtelevasti nettisivuillaan, ja osa ei ilmoita niitä siellä lainkaan.

Toisaalta toimenpiteiden yksiselitteinen hinnoittelu on yrityksille haastavaa, koska niiden sisältöjä on vaikea saada yhteismitallisiksi. Palvelujen hintaan vaikuttavat muun muassa lemmikkien yksilölliset ominaisuudet, tarvittavien toimenpiteiden laajuus ja erilaiset hoitomenetelmät.

Lemmikin omistaja ei välttämättä myöskään tiedä, mitä kaikkia toimenpiteitä lemmikille lopulta tarvitsee tehdä. Samojen toimenpiteiden hinnat vaihtelevat riippuen muun muassa lemmikin koosta, iästä ja rodun ominaisuuksista. Kuluttajan kannattaa olla tarkkana hinta-arviota pyytäessään ja varmistaa, että arvioiden sisältö on sama.

Ongelmia taulukon käyttämisessä? Suurenna näkymää PDF-lukijan plus-painikkeesta (avaa ohjekuva alta).

Huomioi, että hintaesimerkit ovat suuntaa antavia ja että hinnat ovat saattaneet muuttua keräyksen jälkeen.