Tiedotteet

Kuluttajien taloustilanne kiristynyt entisestään – nyt jo neljäsosa äärirajoilla

14.7.2023 | Talous

Kuluttajaliiton tuoreen selvityksen mukaan yli neljännes kuluttajista kokee, ettei omassa taloudessa ole enää lainkaan liikkumavaraa. Määrä on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana.

Kuluttajaliiton kyselyyn vastanneista yli neljäsosa (26 %) ilmoitti, ettei heidän taloutensa kestä enää lainkaan menojen nousua ilman, että tilanne ajautuu ahdinkoon. Määrä on kasvanut syyskuun jälkeen, jolloin viidennes (20 %) vastaajista arvioi, ettei liikkumavaraa ole enää lainkaan. Jopa yli puolet (54 %) vastaajista puolestaan arvioi, että pelivaraa kustannusten nousuun on enintään sata euroa kuukaudessa.

”Huomattavalla osalla kotitalouksista oman talouden riskinsietokyky on jo tällä hetkellä äärimmilleen viritetty. Tämä joukko on nyt kasvanut selvästi puolen vuoden takaisesta”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Hän pitää suuntaa huolestuttavana. ”Toisilla menee hyvin, toisilla entistä huonommin”, hän arvioi. Erityisen haastava taloustilanne on yksinasuvilla ja yksinhuoltajilla sekä pienituloisilla kotitalouksilla.

Jopa 69 % kaikista vastaajista ilmoitti erityisesti ruoan hinnan nousun vaikuttaneen kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen vähintään jokseenkin paljon. Hieman alle puolen taloustilannetta heikensivät polttoaineen (46 %) ja sähkön hinnan (45 %) nousu vähintään jokseenkin paljon. Polttoaineen ja sähkön kallistuneet hinnat kurittavat selvityksen mukaan erityisesti maalla ja harvaan asutuilla alueilla asuvia.

Kuluttajaliiton selvityksen vastaajista vain alle viidennes (18 %) arvioi oman taloutensa tilanteen muuttuvan parempaan suuntaan seuraavan vuoden aikana. Optimistisimmin asiaan suhtautuivat nuoret aikuiset. 74 % vastaajista arvioi tilanteen pysyvän samana tai huonontuvan.

*Kyselytutkimuksen (6/2023, n = 1040) toteutti Kuluttajaliiton toimeksiannosta Aula Research. Kysely toteutettiin 23.-29.5.2023. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna sekä maakunnan mukaan kiintiöitynä.

Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin: