Tiedotteet

Energiaviraston määrittely sähkön kohtuuhintaisuudesta iso pettymys kuluttajille

29.6.2023 | Asuminen

Kuluttajaliitto katsoo, ettei Energiaviraston ensimmäinen päätös sähkön toimitusvelvollisuussopimusten hinnoista tuo kuluttajille tarvittavaa helpotusta kohtuuttomia hinnankorotuksia vastaan. Vaatimus toimitusvelvollisuussähkön hinnan kohtuullisuudesta on nyt jäämässä tyhjäksi lain kirjaimeksi.

Energiavirasto on 28.6. antanut ensimmäisen päätöksensä sähkön toimitusvelvollisuustuotteen kohtuuhintaisuudesta. Virasto linjasi, että hinnan kohtuullisuutta arvioidaan vertaamalla hintaa vastaavan sähkösopimuksen keskimääräiseen markkinahintaan. Sähkömarkkinalain säännökset hinnoittelun kohtuullisuudesta koskevat vain toimitusvelvollista sähkön vähittäismyyntiä. 

”Kriisiaikana sähkömarkkinat eivät toimineet hinnoittelun osalta kuluttajan näkökulmasta kohtuullisesti, toisin kuin tässä päätöksessä pidetään lähtökohtana”, huomauttaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Laissa todetaan, että toimitusvelvollisuussähkön pitää olla kohtuuhintaista. ”Hyöty kuluttajalle jää epäselväksi. Jos vertailupohjana käytetään kilpaillun markkinan vastaavien sopimuksien hintoja, mikä on kuluttajan etu?” hän kysyy.

Beurling-Pomoell kärjistää: ”Kun kaikki sähkönmyyjät nostavat hintojaan, päätöksen myötä hinnat ovat siis kuitenkin kohtuullisia sikäli, kun ovat keskivertoja muiden kanssa. Kyseinen arviointitapa ei ota huomioon kaikkia olennaisia näkökulmia.”

Energiaviraston päätös ei ole toimitusvelvollisuussähkön kohtuullisen hinnan osalta valituskelpoinen. Kuluttajariitalautakunnan linjaus kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten kohtuullistamisesta on vain suositus. Kuluttajilla ei ole edelleenkään vahvoja oikeussuojakeinoja kohtuuttomien hinnankorotusten tai hinnoittelun kohtuuttomuuden varalta.

”Nämä päätökset ja linjaukset eivät nykymuodossaan ole riittäviä tuomaan kuluttajille tarvittavaa suojaa hinnan kohtuuttomia muutoksia vastaan. Viime talvesta tulisi nyt ottaa opiksi, eikä ajaa kuluttajia uudestaan kohtuuttomaan asemaan, vaan saada oikeudenmukaiset pelisäännöt tämän välttämättömyyshyödykkeen markkinoille”, Beurling-Pomoell vaatii.

Kuluttajan kannalta hyviä uutisia päätöksessä ovat vahvistus siihen, ettei pörssisähkösopimus voinut olla ainoa kuluttajalle tarjottu toimitusvelvollisuustuote myöskään ennen 1.6.2023 lakimuutosta ja että toimitusvelvollisuussopimusten hintojen ja ehtojen on oltava vaivatta loppukäyttäjien saatavilla.