Huijatuksi voi joutua kuka tahansa

Kuinka pitkälle riittää pelkkä digilaitteen käyttämisen opastus, jos pelisääntöjä netissä toimimiselle ei ole? Kouluissa kriittinen medialukutaito on ollut osa opetusta jo pitkään, mutta entistä tärkeämpää olisi valistaa myös aikuisia.

24 miljardia euroa. Se on summa, joka tuoreen tutkimuksen mukaan olisi voitu menettää viimeisen kahden vuoden aikana huijauksiin Euroopan unionin alueella. Tarkkoja määriä huijatuista tai menetetystä rahasta ei ole, sillä huijauksista ilmoitetaan vain pieni osa viranomaisille. Tiedossa kuitenkin on, että huijauksia tehdään entistä enemmän, nykyisin pääasiassa netissä.

Huijausten ohella myös iso osa palveluista ja kaupankäynnistä on jo siirtynyt digitalisaation myötä verkkoon ja mobiiliin. Muutos on jo niin pitkällä, että nykyisin jopa oletetaan, että ainakin nuoret ja nuoret aikuiset osaavat käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita. Ovathan he eläneet ja kasvaneet tämän muutoksen ytimessä. Mutta mitä jos digilaitteet ja -palvelut tuottavatkin ongelmia, syystä tai toisesta? Mitä jos huijauksia ei osaakaan tunnistaa? Diginatiiviksi haukuttu milleniaali voi tarvita yhtä paljon tukea laitteiden käyttöön ja huijausten tunnistamiseen kuin vasta koko tähän uuteen maailmaan tutustuva eläkeläinen.

Taito käyttää erilaisia digilaitteita ja -palveluita ei itsessään riitä. Eihän pelkkä lukutaitokaan pitkälle kannattele, jos ei osaa sisäistää lukemaansa. Digilaitteen käyttäminen ja turvallinen netinkäyttö muodostaakin parin, jota ei ikinä tulisi erottaa. Riskinä onkin syrjäytyminen, jos kuilu oman osaamisen ja jatkuvasti kehittyvien digipalveluiden välillä pääsee kasvamaan liian suureksi.

Onneksi nykyisin neuvoa ja tietoa on saatavilla koko ajan enemmän. Viranomaiset, yritykset ja järjestöt ovat huomanneet digiopastuksen merkityksen. Varsinkin kansalaisjärjestöissä ympäri Suomen tehdään raskain työ, kun usein vapaaehtoisvoimin koulutetaan ikäihmisiä, vankilasta vapautuneita ja muita erityisryhmiä.

Moni nykypäivän aikuinen on kuitenkin pääasiassa itseoppinut digiyhteiskunnan kansalainen, joten varsinkin tietoturvaosaamisessa ja medialukutaidossa voi olla suuria aukkoja. Tämän takia laaja yhteistyö on ainut keino saada tieto digilaitteiden turvallisesta käytöstä kuluttajille ympäri Suomen. Yksilön on myös otettava vastuu omasta oppimisestaan ja tartuttava mahdollisuuteen kehittää osaamistaan.

Ostopäätöstä tehdessä, tekstiviestillä pyydettyä tullimaksua maksaessa tai rahojaan sijoittaessa kuluttajan tulisikin olla tarkkana. Vaikka suomalainen yhteiskunta on perinteisesti tukeutunut sääntelyyn ja viranomaisten vastuuseen, on netissä toimiessa päävastuu aina yksilöllä. Viranomaisten on puututtava rikolliseen toimintaan ja autettava huijauksen uhria, mutta kokonaan huijauksia ei nykykeinoin voida estää.

Myös median on kannettava vastuunsa. Huijauksista uutisoidaan jatkuvasti, mutta usein julkisesta keskustelusta mieleen jää huijatun syyllistäminen. ”Kuka näitä huijauksia uskoo” on lause, jonka kuulee edelleen liian usein. Kuka tahansa meistä voi haksahtaa, kun hetki on oikea ja keskittyminen herpaantuu. Huijatun syyllistäminen ei auta ketään. Se aiheuttaa vain lisää häpeää, joka estää huijattua hakemasta apua.

Tällä viikolla vietämme valtakunnallista mediataitoviikkoa. Käytetyn median siirtyessä entistä enemmän verkkoon ja mobiiliin, korostuu mediataidoissa entistä enemmän myös erilaisen digitaalisen sisällön kriittinen arviointi. Tämä tarkoittaa yhtä lailla kykyä erottaa valeuutinen oikeasta kuin huijausyrityksenkin huomaamista.

Työtä huijausten ennaltaehkäisyn eteen tehdään laajasti, myös meillä Kuluttajaliitossa. Onhan kuluttajien aseman parantaminen ja osaamisen vahvistaminen toimintamme ydin. Kuluttaja ja palveluiden käyttäjä digitalisoituvassa yhteiskunnassa tarvitsee kuitenkin myös muiden tukea. Apua, itseopiskelumateriaalia, tietoa ja pelejä on onneksi paljon saatavilla, kunhan jokainen vain löytäisi oman tapansa oppia. Jos jokainen netinkäyttäjä panostaisi omaan digiosaamiseensa edes yhden nettitestin verran, voisimme todellakin saada ”huijarit kuriin”!


Huijarit kuriin! -hanke

Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta ja keskustelua digihuijauksista. Tarjoamme koulutusta, neuvontaa ja vertaistukea niin huijausten uhreille kuin heidän läheisilleenkin.

Huijarit kuriin! -hanke on mukana valtakunnallisessa Mediataitoviikossa. Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikkoa vietetään ympäri maata helmikuun toisella viikolla erilaisten kampanjoiden, tempausten ja toimintojen merkeissä. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, ja se suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä noin 50 kansallisen organisaation kanssa. Se on myös osa kansainvälistä Safer Internet Day -kampanjaa.

Lue lisää Mediataitoviikosta: www.mediataitoviikko.fi/

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.