Artikkeli

Tietoisku: potilaan valinnanmahdollisuudet julkisessa terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaalla on oikeus valita terveysasema, jossa kiireetön terveydenhoito toteutetaan. Potilas voi valita myös oman hyvinvointialueen ulkopuolisen terveysaseman. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle. Vain yksi terveysasema voi olla kerrallaan valittuna ja valittuun terveysasemaan tulee sitoutua vuodeksi.

Potilaalla on myös erikoissairaanhoidossa oikeus valita se terveydenhuollon yksikkö, jossa hän haluaa, että hoito toteutetaan. Erikoissairaanhoidossa hoito aloitetaan aina lähetteen perusteella ja myös erikoissairaanhoidon yksikköä koskeva valinta on lähetekohtainen. Hoitoyksikön valinta tulee tehdä yhteisymmärryksessä hoitavan lääkärin kanssa. 

Kiireellinen hoito sekä perus- että erikoissairaanhoidossa on aina annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan tai hoitopaikkaa koskevista valinnoistaan riippumatta.

Potilaan toiveita hoitavasta henkilöstä terveydenhuollon yksikön sisällä tulee mahdollisuuksien mukaan kuunnella, mutta potilaalla ei ole absoluuttista oikeutta valita häntä hoitava terveydenhuollon ammattilainen. Potilaan jatkohoito tulisi toteuttaa niin, että potilas ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin hoitoon aina silloin kun se on hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta mahdollista.

Hyvinvointialue voi järjestää haluamansa palvelut palvelusetelillä. Palveluseteliä käyttäessään potilaalla on oikeus valita, keneltä palveluntarjoajalta hän hankkii sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun. Palveluntuottajan tulee olla hyvinvointialueen hyväksymä. Potilaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänet tulee ohjata hyvinvointialueen muulla tavoin tuottamien palveluiden piiriin.

Potilas voi hakeutua kiireettömään hoitoon myös ulkomaille joko omatoimisesti tai ennakkoluvalla. Hakeutuessaan hoitoon EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin potilas voi saada korvauksia Kelasta. Omatoimisesti hoitoon hakeutuessaan potilas maksaa hoidon ensin itse, ja hakee korvauksia jälkikäteen Kelasta. Korvauksia voi saada enintään Suomen julkisen terveydenhuollon (oma hyvinvointialue) kustannusten ja asiakasmaksun mukaisesti, ja lisäksi hoitoa koskevien muiden ehtojen tulee täyttyä. Potilas voi hakea myös Kelasta ennakkolupaa ulkomaille hoitoon hakeutumista varten. Jos potilaalla on ennakkolupa, hän maksaa hoitopaikkaan ainoastaan ulkomailla perityn asiakasmaksun.

Huomioithan, että 1.1.2024 alkaen potilasdirektiivin mukainen ennakkolupa voi joissakin tilanteissa olla edellytys korvausten saamiselle.

Kun on kysymys kiireellisestä hoidontarpeesta, saa potilas eurooppalaista sairaanhoitokorttia näyttämällä hoidon toisessa EU-maassa, Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa kyseisen maan asiakasmaksun hinnalla.