Artikkeli

Tietoisku: Lääkekorvaukset ja lääkekatto

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Nainen ottamassa lääkkeitään

Sairastumisesta koituu erilaisia kustannuksia, kuten lääkemaksuja. Kela maksaa korvausta monista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista. Korvausta voi saada reseptillä määrätyistä valmisteista, jotka kuuluvat korvausjärjestelmän piiriin.


Aluksi asiakkaan tulee maksaa lääkkeistään vuosittainen alkuomavastuu, joka on 50 euroa. Alkuomavastuun asiakas maksaa kokonaan itse, ja vasta sen jälkeen lääkkeistä voi alkaa saamaan korvausta. Korvaus voi olla joko 40 %, 65 % tai 100 % lääkkeen hinnasta. Korvauksen saa suoraan apteekissa. Kun lääkekatto täyttyy, on asiakkaalla oikeus lisäkorvaukseen.

Mikä on lääkekatto?

Asiakkaan vuosiomavastuuta kutsutaan lääkekatoksi. Alkuomavastuu sekä asiakkaan itse maksamat osuudet lääkkeiden hinnasta kerryttävät lääkekattoa. Alkuomavastuuta ja vuosiomavastuuta kerryttävät vain reseptillä määrätyt korvausjärjestelmän piiriin kuuluvat lääkkeet ja muut valmisteet. Vuonna 2023 lääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on 592,16 euroa. Lääkekatto nollautuu aina vuoden vaihtuessa.

Kun asiakas on maksanut yli 592,16 euroa lääkkeistään, maksaa hän loppuvuoden ajan jokaisesta Kela-korvauksen piiriin kuuluvasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun. Korvattaville lääkkeille on määritelty ylin hinta, josta korvaus voidaan maksaa. Tätä hintaa kutsutaan viitehinnaksi. Jos asiakkaalle määrätään lääkettä, jonka hinta ylittää viitehinnan, eikä asiakas halua vaihtaa lääkettä vastaavanlaiseen halvempaan lääkkeeseen, täytyy asiakkaan maksaa viitehinnan yli menevä osa itse.

Mistä tietää, kuuluuko valmiste korvauksen piiriin vai ei?

Asiakas voi etsiä tietoa korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista Kelan lääkehaun avulla. Tietoa korvattavista valmisteista saa myös apteekista.

Täytyykö lisäkorvausta hakea itse?

Ei tarvitse, apteekki saa tiedon lääkekaton täyttymisestä suoraan Kelalta. Lisäkorvausta ei tarvitse hakea erikseen, vaan sen saa heti apteekissa oston yhteydessä. Jos korvausta ei kuitenkaan ole saanut apteekissa, voi korvausta hakea Kelasta joko paperisella hakemuslomakkeella tai sähköisesti OmaKelassa. Lääkekaton kertymistä voi halutessaan seurata OmaKelasta.

Lääkekorvauksia koskeviin ohjeistuksiin voi tulla ajoittain muutoksia. Tarkemmat tiedot ja ohjeistusten ajantasaisuuden voi tarkistaa Kelan verkkosivuilta tai soittamalla Kelaan.

Lähde:

Kela – Lääkekustannusten omavastuut (Tiedot noudettu 15.8.2023)

Julkaistu 15.8.2023

Päivitetty 28.8.2023