Artikkeli

Tavaran kauppa: Virheen seuraamukset

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Jos huomaat virheen ostamassasi tuotteessa, ilmoita siitä mahdollisimman pian myyjälle. Virheestä riippuen sinulla voi olla oikeus esimerkiksi purkaa kauppa tai vaatia vahingonkorvausta.

Virheilmoitus

Ostajan tulee ilmoittaa tavaran virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt huomata se. Lain mukaan kohtuullinen aika on vähintään kaksi kuukautta virheen havaitsemisesta. Jos reklamaatiota ei tehdä kohtuullisessa ajassa, ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Ostaja voi vedota virheeseen, vaikka hänellä ei olisi enää kuittia. Ostajan kannalta on riittävää, että hän pystyy todistamaan ostaneensa tavaran myyjältä.

Kauppahinnan pidättäminen

Virheen perusteella ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Pidätetty rahamäärä ei saa olla selkeässä epäsuhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostaja aikoo esittää myyjälle.

Virheen oikaiseminen

Myyjä on velvollinen oikaisemaan tuotteessa olevan virheen. Virhe oikaistaan pääsääntöisesti ostajan valinnan mukaan joko korjaamalla virheellinen tavara tai antamalla tilalle virheettömän tavaran. Myyjän ei tarvitse ryhtyä korjaamaan tavaraa esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa virhettä ei saada korjauksella poistettua tai korjaamisesta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Virhe on oikaistava kohtuullisessa ajassa, eikä siitä saa aiheutua ostajalle kuluja. Ostajalla ei ole velvollisuutta alistua loputtomiin korjausyrityksiin. Jos virhettä ei saada korjattua, hyvitetään virhe hinnanalennuksella tai kaupan purulla.

Hinnanalennus ja kaupan purku

Jos virhettä ei oikaista, ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus tai purkaa kauppa. Kauppaa ei kuitenkaan voi purkaa vähäisen virheen takia. Kun kauppa puretaan, molempien on palautettava omat suorituksensa – ostajan tavara ja myyjän kauppahinta. Palautettavasta kauppahinnasta vähennetään ostajan mahdollisesti saama käyttöhyöty.

Vahingonkorvaus

Ostajalla on oikeus saada korvausta tavaran virheestä aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvausvelvollisuus kattaa virheestä aiheutuneen taloudellisen vahingon.

Myyjä vastaa välittömistä vahingoista riippumatta siitä, onko hän toiminut huolimattomasti. Välittöminä vahinkoina pidetään virheen selvittelykustannuksia, tavaran korjauskustannuksia ja rikkoutuneen tavaran tilalle vuokratusta tavarasta aiheutuneita kustannuksia.

Jotta ostaja voisi vaatia korvausta tavaran korjauksesta, hänen on ensin annettava myyjälle tilaisuus korjata virhe kohtuullisessa ajassa. Poikkeuksena ovat tilanteet, että virhe on korjattava välittömästi eikä ole mahdollisuutta saada yhteyttä myyjään.

Välillisistä vahingoista myyjä vastaa vain, jos tavaran virhe on johtunut myyjän tai aikaisemman myyntiportaan huolimattomuudesta. Välillistä vahinkoa on esimerkiksi muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta aiheutuva vahinko (esim. jos ostaja on itse tilannut tavaran asennuksen ja joutuu maksamaan asentajan tarpeettomat matkakulut).

Päivitetty 2.1.2023