Artikkeli

Tavaran kauppa: Tavaran luovutus

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Tavaran luovutushetki on kaupassa monella tavalla merkityksellinen. Tällöin muun muassa vastuu tavaran vahingoittumisesta siirtyy myyjältä ostajalle.

Tavara katsotaan luovutetuksi silloin, kun joko ostaja itse tai joku hänen puolestaan toimiva (esim. ostajan muulta kuin myyjältä tilaaman kuljetuksen suorittaja) saa tavaran haltuunsa. Jos ostaja tilaa itse kuljetuksen myyjän ehdottamalta kuljettajalta, tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja on saanut tavaran haltuunsa.

Vastuu tavaran vahingoittumisesta

Myyjä on vastuussa tavaran tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai katoamisesta ostajasta riippumattomasta syystä ennen sen luovutusta. Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa sovittuun aikaan, ostaja on itse vastuussa tavaran huonontumisesta luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Jos ostaja tekee virheilmoituksen ja palauttaa tavaran myyjälle tarkastamista tai korjausta varten, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta siirtyy myyjälle.