Artikkeli

Tavaran kauppa: Ostajan velvollisuudet

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Myös ostajalla on velvollisuuksia. Ostajan keskeisin velvollisuus on maksaa kauppahinta myyjälle.

Kauppahinnan maksaminen

Jos ostaja maksaa kauppahinnan pankin tai postin välityksellä, maksun katsotaan tapahtuneen silloin, kun ostaja on maksanut kauppahinnan pankkiin tai postiin – ei siis vasta silloin, kun suoritus on saapunut myyjän tilille!

Viivästyneelle kauppahinnalle on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Jos kauppahinta on merkittävästi myöhässä, myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Jos myyjä antanut ostajalle lisäaikaa maksamiselle, hänellä ei ole oikeutta kaupan purkuun ennen lisäajan päättymistä. Kaupan purkuun ei myöskään ole oikeutta sen jälkeen, kun ostaja on saanut tavaran haltuunsa, jollei myyjä ole pidättänyt oikeutta siihen.

Kaupan peruuntuminen ostajasta johtuvasta syystä

Jos myyjä purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen perusteella tai ostaja peruuttaa tavaran tilauksen ilman pätevää syytä, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvausta sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä aiheutuneista hyödyttömiksi jääneistä kustannuksista (esim. jos myyjä on kuljettanut turhaan tavaroita varastosta liikkeeseen). Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan korvausta kaupan peruuntumisen vuoksi aiheutuneista kustannuksista. Myyjällä on oikeus myös vaatia kohtuullista korvausta esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta.

Myyjä ja ostaja voivat sopia käsirahasta tai vakiokorvauksesta sen varalle, että ostaja peruuttaa kaupan ilman hyväksyttävää syytä tai kauppa puretaan ostajasta riippuvasta syystä. Esimerkiksi silloin, kun ostaja maksaa ostotarjouksen vakuudeksi myyjälle etukäteen rahaa, kyse on käsirahasta. Käsiraha katsotaan osaksi kauppahintaa (esim. asuntokaupoissa). Muussa tapauksessa on kyse vakiokorvauksesta.