Artikkeli

Talouden tasapainottaminen

Talous

Oman talouden hallinnassa ja raha-asioiden hoidossa on kyse tulojen ja menojen kartoittamisesta, elämisen ja hankintojen rahoituksesta ja maksujen käytännön järjestelyistä. Talouden hallintaa auttaa, kun teet taloussuunnitelman, johon merkitset käytettävissä olevat tulosi sekä elämiseen ja asumiseen liittyvät menot. Näin voit etukäteen arvioida, kuinka paljon sinulla on rahaa käytettävissä kuukausittain pakollisten menojen jälkeen.

Selvitä taloudellinen tilanteesi

Oman talouden hallinta edellyttää sitä, että tiedät millaisia tuloja ja menoja sinulla on. Tulot voivat koostua muun muassa palkasta, mahdollisista sivutuloista, palkkioista, pääomatuloista sekä tulonsiirroista (esim. asumistuki, toimeentulotuki, opintotuki, lapsilisät, elatustuki ja -apu).

Jos tulosi laskevat, selvitä taloudellinen tilanteesi. Selvitä, paljonko tulosi ja saamasi tuet ovat. Ota selvää, mitä avustuksia ja tukia voit tulojesi ja elämäntilanteesi perusteella saada (mm. työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, sosiaaliset tuet). Tarkista myös veroprosenttisi verottajan sivuilta ja selvitä, milloin saat seuraavan kerran rahaa tilillesi. Varaudu siihen, että erilaisten tukien maksu saattaa kestää alkuun jopa viikkoja (esim. työttömyyspäiväraha). Arvioi lisäksi, miten pitkäaikaisesti tulojen lasku vaikuttaa talouteesi.

Arvioi kuukausittaiset menosi

Listaa maksamattomat ja tulossa olevat laskut. Voit käyttää apuna esimerkiksi edellisten kuukausien tiliotteita. Selvitä kaikki velkasi sekä niiden kuukausittaiset korot ja lyhennykset. Menoihin luetaan esimerkiksi:

  • velkojen lyhennykset ja korot
  • vuokra/vastike ja muut asumiskulut (sähkö, vesi, vakuutukset, kiinteistövero)
  • välttämättömät elinkustannukset (ruoka, hygienia, käyttövaatteet)
  • sairauskulut (vakituinen lääkitys, säännöllinen hoito)
  • vakuutukset
  • matkakulut
  • elatusapumaksut
  • päivähoitomaksu
  • puhelin- ja internet-liittymät, lehtitilaukset
  • harrastukset.

Vertaa tuloja ja menoja

Jos sinulle jää tuloista menojen vähentämisen jälkeen ylimääräistä, voit olla suhteellisen tyytyväinen. Jätä kuitenkin pelivaraa yllättävien menojen varalta ja varaudu myös korkojen, energian ja muiden kulujen nousuun. Jos menosi ylittävät tulosi, joudut tinkimään. Mieti tällöin, mitä todella tarvitset ja laita asiat tärkeysjärjestykseen.

Erilaisia lomakkeita ja malleja taloussuunnitelman tekemiseen löydät esimerkiksi Marttojen ja Takuusäätiön verkkosivuilta.