Artikkeli

Potilasasiakirjamerkinnät

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilasasiakirjamerkinnät ovat salassa pidettäviä

Terveydenhoidosta on laadittava asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät.  Potilasasiakirjamerkintöjen tulee olla selkeitä. Potilasasiakirjamerkinnät tulee säilyttää asianmukaisesti, mistä syystä terveydenhuollon yksikkö ei voi hävittää niitä edes potilaan pyynnöstä. Jos potilasasiakirjamerkinnöissä on virhe, potilaalla on oikeus pyytää virheen oikaisua.

Potilasasiakirjamerkinnät ovat salassa pidettäviä ja niitä saa käsitellä vain potilaan hoidossa mukana olevat henkilöt. Terveydenhuollon henkilöstö ei saa ilman potilaan kirjallista lupaa antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja.  Tästä pääsäännöstä on potilaslaissa muutamia poikkeuksia. Tietoja potilasasiakirjamerkinnöistä saa antaa esimerkiksi silloin, kun potilas ohjataan jatkohoitoon toiseen terveydenhuollon yksikköön. Tietoja saa antaa potilaan lähiomaiselle silloin, kun potilas on tajuton eikä ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä. Tietoja saa antaa myös esimerkiksi silloin, kun potilas on kuollut ja hänen omaisensa tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa selvittämistä varten ja tiedot ovat välttämättömiä.