Artikkeli

Perintä ennen oikeudellisia toimia

Talous

Maksamattomista laskuista muistutetaan ensin maksumuistutuksilla. Jos et maksa laskua muistutusten perusteella, velkasi siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Jos olet saanut perintätoimistolta maksuvaatimuksen, sinun kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä perintätoimistoon ja sopia maksujärjestelyistä. Tällöin vältyt myös lisäkuluilta, jotka pahimmillaan saattavat kasvaa hyvinkin korkeiksi.

Maksumuistutus

Viivästyneen velan perintä aloitetaan maksumuistutuksella. Maksumuistutuksen lähettää tavallisesti velkoja itse.

Maksumuistutuksesta saa vaatia velalliselta maksua vain, jos se on lähetetty vähintään 14 päivää eräpäivän jälkeen. Maksumuistutuksesta saa vaatia enintään viiden euron maksua. Uudesta maksumuistutuksesta saa vaatia maksua vasta, jos se on lähetetty aikaisintaan 14 päivän kuluessa edellisestä maksumuistutuksesta.

Maksuvaatimus

Jos velallinen ei maksa velkaa, velkoja vie asian perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto lähettää velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen, josta aiheutuu velalliselle kuluja.

Maksuvaatimuksessa on mainittava ainakin

  1. velkojan sekä perintätoimiston nimi ja osoite
  2. saatavan peruste (lasku tai sopimus, johon velka perustuu)
  3. saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut eriteltyinä sekä vaadittu kokonaissumma
  4. kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava
  5. tieto mahdollisuudesta esittää huomautuksia velan määrästä tai perusteista sekä kenelle ja missä ajassa huomautukset on esitettävä.

Maksuvaatimuksesta voi vaatia velalliselta maksua vain, jos edellisestä maksuvaatimuksesta tai maksumuistutuksesta on kulunut vähintään 14 päivää. Lain mukaan normaalisti voidaan lähettää enintään kaksi maksuvaatimusta. Maksuvaatimuksen ohella perintätoimisto voi yrittää ottaa velalliseen yhteyttä puhelimitse. Perintätoiminnassa on noudatettava hyvää perintätapaa.

Lain mukaan kuluttajalla on milloin tahansa oikeus vaatia keskeyttämään saatavan vapaaehtoinen perintä välttääkseen perintäkulujen kertymisen. Tällöin perintätoimistolla on mahdollista jatkaa perintää käräjäoikeudessa. Perintätoiminnan tarkoituksena on saada velallinen maksamaan velka vapaaehtoisesti.

Jos velallinen ei pysty maksamaan velkaa kerralla, voidaan tehdä kirjallinen maksusuunnitelma. Velallinen voi sopia koko perintäprosessin ajan maksujärjestelyistä.