Artikkeli

Velan oikeudellinen perintä

Talous

Jos velkoja ei saa perittyä velkaa velalliselta vapaaehtoisesti, velka voidaan periä oikeudellisesti. Oikeuden tuomiolla velasta tulee ulosottokelpoinen, jonka jälkeen ulosottomies voi ulosmitata velkasumman velallisen palkasta tai omaisuudesta. Oikeudellinen perintä on usein kallista, sillä sen kustannuksia nostavat oikeudenkäynti- ja ulosottokulut.

Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä käsittää tavallisesti kaksi vaihetta: oikeudenkäynnin ja ulosoton. Lue lisää ulosotosta.

Tuomioistuin lähettää velalliselle velkojan tekemän haastehakemuksen. Haasteen tiedoksianto tapahtuu ensisijaisesti postitse. Kirje voi saapua joko saantitodistuksella postiin tai suoraan kotiin, jolloin kuoressa oleva vastaanottotodistus on palautettava käräjäoikeuteen.

Jos on todennäköistä, ettei tiedoksianto onnistu postitse tai velallinen ei nouda saantitodistuksella lähetettyä haastetta tai palauta vastaanottotodistusta, käräjäoikeuden haastemies toimittaa tiedoksiannon velalliselle. Jos haastemies ei tavoita velallista, voidaan käyttää sijaistiedoksiantoa. Haastemiehen välttely ei siis estä oikeudenkäyntiä.

Useimmat velkomus- ja häätöasiat ovat yksinkertaisia ja riidattomia, sillä niissä on yleensä kyse pelkästään siitä, että velallisella ei ole rahaa velan maksuun. Tällöin käytetään suppeaa haastehakemusta. Jos velallinen on sitä mieltä, että haaste on perusteltu, hän voi joko myöntää kanteen oikeaksi tai jättää kokonaan vastaamatta haastehakemukseen.

Jos velallinen myöntää kanteen oikeaksi, oikeus määrää tuomiolla velan maksettavaksi. Jos velallinen ei vastaa haastehakemukseen, oikeus antaa yksipuolisen tuomion, jossa velka määrätään maksettavaksi. Sekä tuomio että yksipuolinen tuomio ovat ulosottokelpoisia.

Vielä haasteen saamisen jälkeen on mahdollista välttää maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa. Tällöin velka ja oikeudenkäyntikulut tulee kuitenkin maksaa yhdellä kertaa ennen tuomion antamista. Tuomiosta ja yksipuolisesta tuomiosta tulee maksuhäiriömerkintä. Lue lisää maksuhäiriömerkinnästä.

Riitaisessa saatavassa oikeudenkäynti on pidempi ja huomattavasti kalliimpi. Jopa velallisen omat oikeudenkäyntikulut saattavat nousta tuhansiin euroihin. Jos velallinen häviää juttunsa, hän joutuu maksamaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi myös velkojan oikeudenkäyntikulut, jotka usein ovat samaa suuruusluokkaa.

Velallinen voi saada taloudellista tukea omiin oikeudenkäyntikuluihinsa esimerkiksi kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Pienituloisella on mahdollisuus saada valtiolta oikeusapua. Lisätietoja valtion oikeusaputoimistoista saa esimerkiksi Oikeuslaitoksen verkkosivuilta.