Palvelun hinnan arvioiminen voi olla vaikeaa erityisesti silloin, jos palvelu tehdään yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti. Asiakkaan kannattaa aina pyytää etukäteen arvio palvelun hinnasta ja esimerkiksi remonttipalveluiden yhteydessä hinnasta kannattaa aina sopia kirjallisesti. Asiakkaan maksama lopullinen hinta saa olla enintään 15 prosenttia hinta-arviota korkeampi.

Palveluiden hinnoittelu ja hinta-arvio

Tilaaja ja palveluntarjoaja voivat sopia hinnasta vapaasti. Jollei hinnasta ole sovittu erikseen, kuluttajan on maksettava palvelusta kohtuullinen hinta. Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon palvelun sisältö, laatu ja laajuus sekä yleinen hintataso.

Jos kuluttaja ja palveluntarjoaja eivät ole sopineet toisin, palveluntarjoajalla on oikeus vaatia maksu myös valmistelevista toimenpiteistä, joilla selvitetään mahdollisen palvelun sisältöä ja hintaa (esim. rikkinäisen tietokoneen tutkiminen).

Jos palveluntarjoaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, palvelun lopullinen hinta saa olla enintään 15 prosenttia korkeampi kuin hinta-arvio. Hinta-arvion katsotaan tarkoittavan palvelun kokonaishintaa, johon sisältyvät kaikki verot ja materiaalikustannukset, jollei tosin ole sovittu.

Palveluntarjoajan on ilmoitettava tilaajalle ennen sopimuksen tekemistä, jos palvelua ei ole järkevää suorittaa, kun otetaan huomioon palvelun kohteen arvo ja ominaisuudet sekä palvelun hinta ja laatu. Palvelua ei ole järkevää suorittaa esimerkiksi silloin, jos uuden laitteen hankkiminen tulee halvemmaksi kuin vanhan korjaaminen.

Palveluntarjoaja ei saa tehdä ilman tilaajan lupaa sellaisia toimenpiteitä, joista ei ole etukäteen sovittu.

Hinnan erittely

Jos palvelulle ei ole sovittu kiinteää hintaa, tilaajalla on oikeus saada erittely maksun perusteista. Tilaajan ei tarvitse maksaa laskua ennen erittelyn saamista, jos hän on pyytänyt erittelyn heti työn valmistuttua tai laskun saamisen jälkeen.