Artikkeli

Muut lainat

Talous

Kaikki kuluttajat eivät saa lainaa. Syynä tähän voi olla hakijan pienituloisuus tai vähävaraisuus. Näissä tilanteissa sosiaalinen luototus ja Takuusäätiön pienlainakokeilu voivat tarjota vaihtoehdon pienehköön lainantarpeeseen.

Sosiaalinen luototus

Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalisesta luotosta voidaan periä kohtuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolaissa tarkoitettu viitekorko.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kodin hankintoihin
  • kuntoutumisen ja
  • työllistymisen edistämiseen
  • asumisen turvaamiseen tai
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Tietoa luototuksesta saa oman kunnan sosiaalivirastosta. Tällä hetkellä luototuksen käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista.

Takuusäätiön pienlaina

Takuusäätiö myöntää sosiaalisia pienlainoja kertaluonteisiin menoihin tai hankintoihin, kuten kodinkoneisiin, huonekaluihin, takuuvuokraan, auton korjaukseen tai silmälaseihin. Lainan määrä voi olla 200–2000 euroa ja takaisinmaksuaika enintään kaksi vuotta.

Tällä hetkellä lainan korko (4,00 %) on kiinteä koko laina-ajan eikä lainasta peritä muita kuluja. Lainaustoiminta on käynnissä jo muutamilla paikkakunnilla.