Artikkeli

Kuluttajaluotot

Talous

Kaikilla kuluttajilla ei ole mahdollisuutta tai halua maksaa haluamaansa tavaraa tai palvelua heti esimerkiksi siksi, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta säästää etukäteen tarvittavaa summaa. Tällöin tavaran tai palvelun hankkimisen voi rahoittaa luotolla. Luoton ottamista on kuitenkin syytä harkita tarkasti, sillä luotolla maksetut tavarat ja palvelut saattavat tulla hyvin kalliiksi.

Kuluttajaluotto maksuvaihtoehtona

Luottoja, joita elinkeinonharjoittaja myöntää kuluttajalle lainana tai maksunlykkäyksenä, kutsutaan kuluttajaluotoiksi. Tällainen maksuvaihtoehto voi aluksi vaikuttaa edulliselta, jos kiinnittää huomionsa pelkkään kuukausikorkoon tai kuukausilyhennysten määrään.

Luottojen todelliset vuosikorot ovat kuitenkin erittäin korkeita ja lisäksi asiakkaalta peritään usein tilinhoitomaksuja ja muita kuluja. Jos kuitenkin harkitset tällaisen luoton ottamista, selvitä luoton todellinen vuosikorko, joka sisältää kaikki luoton ottamisesta koituvat kustannukset.

Kuluttajaluottoja voi saada pankista sekä luottokortti- ja rahoitusyhtiöistä. Myös monet yritykset tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta tehdä sopimuksen luotolla maksusta (esimerkiksi kaupan luottokortit, tililuotot ja pienlainat).

Kuluttajaluotot jaetaan kerta- ja tililuottoihin. Tililuotto on luottokortin avulla tai muulla tavoin käytettävä jatkuva kuluttajaluotto. Luoton määrä vaihtelee sen mukaan, miten luottoa käytetään. Muut kuluttajaluotot kuin tililuotot ovat kertaluottoja.

Kuluttajaluottoina pidetään esimerkiksi

  • pankkilainoja
  • pienlainoja
  • osamaksukauppaa
  • tili- ja luottokorttiluottoja.

Hyödykesidonnainen luotto

Hyödykesidonnainen luotto on kuluttajaluotto, jonka myyjä itse tai joku hänen puolestaan (esim. rahoitusyhtiö) on antanut tietyn hyödykkeen hankkimista varten (esim. osamaksukauppa). Hyödykesidonnaiseksi luotoksi katsotaan myös luottokortilla maksaminen. Muun kuin myyjän myöntämä hyödykesidonnainen luotto antaa kuluttajalle lisäturvaa tavaroita tai palveluita hankittaessa: luoton antaja on myyjän lisäksi vastuussa kaupasta kuluttajan luoton antajille maksamaan rahamäärään saakka. Silloin kun tavara tai palvelu pitää maksaa etukäteen, esimerkiksi luottokortilla maksaminen antaa kuluttajalle merkittävää lisäturvaa. Jos esimerkiksi verkkokaupasta tilattua tavaraa ei toimitetakaan tai lentomatka peruuntuu lentoyhtiön konkurssin vuoksi, kuluttaja voi kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen ja saada takaisin maksamansa rahat.

Osamaksu

Osamaksu on tavaran maksutapa, jossa tavaran hinta maksetaan useissa erissä. Ostaja saa tavaran lopullisesti omistukseensa, kun on maksanut koko kauppahinnan. Osamaksu on luottokauppaa ja yleensä osamaksulla ostettaessa tavara on kalliimpi kuin käteisellä ostettaessa. Osamaksukaupassakin on kerrottava luoton todellinen vuosikorko.

Pienlainat eli pikavipit

Pienlainalla tarkoitetaan nopeasti saatavaa, vakuudetonta lainaa. Usein näitä lainoja nimitetään myös pikavipeiksi. Pienlainaa haetaan tavallisesti internetin välityksellä.