Artikkeli

Matkustaminen: Eurooppa ja muu maailma

Matkailu

Matkailijan asema on erilainen eri puolilla maailmaa. Eroja on esimerkiksi siinä, millaisia asiakirjoja matkailijalta vaaditaan, millaista valuuttaa kohdemaassa käytetään ja millaisia oikeuksia matkailijalla on. Suomalaisen matkailijan kannalta merkittävin ero on siinä matkustaako Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä vai muualla maailmassa. 

Euroopan unionin jäsenmaat muodostavat yhtenäisen tulli- ja arvonlisäveroalueen. Lisäksi suuressa osassa EU:ta on yhteinen valuutta ja rajatarkastukset on poistettu. Myös kuluttajansuojaa koskeva sääntely on paljolti yhtenäistä. 

EU:n arvonlisäalueella matkustajatuonti on vapaata. Esimerkiksi tuliaisista ei tarvitse maksaa erikseen tullia eikä arvonlisäveroa. Joidenkin tuotteiden tuontia kuitenkin säädellään tarkemmin. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa autot, alkoholi ja tupakka. 

Euroopan 26 valtiota muodostavat Schengen-alueen, jonka sisällä ei ole rajatarkastuksia. Kaikki EU:n jäsenmaat eivät kuitenkaan kuulu alueeseen (mm. Irlanti ja Kroatia). Schengen-alueella matkustusasiakirjaksi kelpaa passin lisäksi kuvallinen henkilökortti. Myöskään Pohjoismaiden sisällä ei vaadita mitään matkustusasiakirjoja, mutta matkailijan on tarvittaessa voitava todistaa henkilöllisyytensä. 

Euroalue on puolestaan 19 EU:n jäsenmaan muodostama valuutta-alue, jolla on käytössä yhteinen raha euro (€). 

Lisätietoja matkustamiseen liittyvistä asiakirjoista löydät esimerkiksi Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.