Perinteisten kauppojen lisäksi kuluttajat voivat ostaa nykyisin tuotteita esimerkiksi puhelimen, verkon tai kotikutsujen kautta. Tällöin yleensä on kyseessä joko koti- tai etämyynti ja myyntiin sovelletaan erilaisia säännöksiä. 

Kotimyynti

Kotimyyntiä on tavaroiden ja palveluiden tarjoaminen kuluttajille henkilökohtaisesti muualla kuin myyjän omassa toimipaikassa. Esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla tapahtuva myynti lasketaan kotimyynniksi. Kotimyyntinä pidetään myös sopimusta, joka tehdään myyjän toimitiloissa tai etäviestimellä, kuten puhelimitse tai internetin välityksellä, välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä muualla kuin myyjän toimipaikassa. 

Kotimyyntinä ei pidetä tavaran myymistä paikassa, jossa yleensäkin on tarjolla tavaroita. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi messut tai markettien aulatilat. 

Kotimyyntiä koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos myytävän tavaran tai samalla kertaa myytävien tavaroiden hinta on alle 30 euroa. 

Etämyynti

Etämyynnissä myyjä ja ostaja eivät ole yhtä aikaa paikalla sopimusta tehtäessä. Etämyynnissä ostajalla ei ole tilaisuutta tutustua tuotteeseen ennen kaupan tekemistä. Etämyyntiä ovat esimerkiksi postimyynti, puhelinmyynti ja verkkokauppa. 

Koti- ja etämyyntisäännöksiä ei sovelleta muun muassa 

  1. rahoituspalvelujen ja -välineiden kauppaan
  2. kiinteistöjen, asuntojen ja lomaosakkeiden valmismatkojen kauppaan
  3. arpajaisiin ja rahapeleihin eikä
  4. asuntojen vuokraamiseen.