Artikkeli

Koti- ja etämyynti: Kuluttajalle annettavat tiedot

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekoa kuluttajalle on annettava lain mukaiset ennakkotiedot. Nämä tiedot on myöhemmin vahvistettava kuluttajalle kirjallisesti.

Kuluttajalle annettavat ennakkotiedot

Ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekoa kuluttajalle on annettava lain mukaan erilaisia ennakkotietoja, joita ovat muun muassa

  1. myyjän nimi ja yhteystiedot
  2. tuotteen pääominaisuudet
  3. hinta, toimituskulut ja maksuehdot
  4. toimitus- ja muut sopimusehdot
  5. tieto peruuttamisoikeudesta tai sen puuttumisesta sekä ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä sekä peruuttamislomake.

Kotimyynnissä tiedot on annettava paperilla tai kuluttajan suostumuksella muussa pysyvässä muodossa. Etämyynnissä tiedot on annettava sellaisella tavalla, että ne soveltuvat käytettävään etäviestimeen.

Puhelinmyynnissä myyjän on heti puhelun alussa kerrottava nimensä, edustamansa yrityksen nimi sekä tieto puhelun kaupallisesta tarkoituksesta.

Tietojen vahvistaminen

Kotimyynnissä kuluttajalle on annettava kopio tilausvahvistuksesta tai allekirjoitetusta sopimuksesta paperilla tai kuluttajan suostumuksella muulla pysyvällä tavalla.

Etämyynnissä kuluttajalle on toimitettava tilausvahvistus pysyvässä muodossa mahdollisimman nopeasti. Tilausvahvistus on toimitettava viimeistään silloin, kun kuluttaja saa tavaran tai palvelun suorittaminen alkaa. Vahvistuksessa tulee olla lainmukaiset ennakkotiedot ja peruuttamislomake, jollei niitä ole toimitettu kuluttajalle jo aiemmin pysyvällä tavalla.