Keski-Suomen Kuluttajat ry

Keski-Suomen Kuluttajat ry on Kuluttajaliiton alueellinen kuluttajayhdistys, joka toimii Keski-Suomen maakunnan alueella.

Järjestämme erilaisia yleisötilaisuuksia ajankohtaisista teemoista yhteistyössä Kuluttajaliiton ja paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Teemoina ovat mm. asuminen, elintarvikkeet ja ravitsemus, talous ja eettinen kuluttaminen. Lisäksi järjestämme myös kuluttamiseen liittyviä matkoja jäsenillemme ja muille kuluttamisesta kiinnostuneille sekä teemme aktiivisesti erilaisia hintavertailuja. Jäseniämme toimii myös vapaaehtoisena talous- ja velkatukihenkilöinä. Lisäksi teemme paljon yhteistyötä työttömien Sirpakka-toiminnan kanssa. 

Vuonna 2021 Keski-Suomen Kuluttajissa keskitytään yhteistyöverkostojen laajentamiseen ja uusien hallituksen jäsenien kouluttamiseen. Tämänhetkisillä resursseilla panostetaan erityisesti uusien jäsenten hankintaan sekä yhdistyksestä ja toiminnasta tiedottamiseen.

Yhdistys täyttää 30 vuotta vuonna 2022.

Tiedotuskanaviamme ovat omat nettisivumme (keskisuomenkuluttajat.yhdistysavain.fi) ja Facebook-sivumme.

Tervetuloa mukaan yhdistykseen ja toimintaamme!

Jäsenmaksu 15 €/vuosi

Lue lisää yhdistyksestämme:

Minna Pusa, puheenjohtaja
Jaana Hakanen, varapuheenjohtaja
Heidi Kokko, sihteeri
Anna-Maija Laukkanen, rahastonhoitaja
Ari Svendsen

Keski-Suomen Kuluttajat ry on toiminut aikaisemmin Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry:n nimellä. Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry on perustettu vuonna 1992. Vuonna 2014 se muutettiin maakunnalliseksi yhdistykseksi, kun kuluttajayhdistyksiä yhdistettiin. Tällöin yhdistyksen nimeksi muutettiin Keski-Suomen Kuluttajat ry. Nimi vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksesta 24.11.2014. Yhdistyksen toimialueena on Keski-Suomen maakunta.

Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry:llä on ollut alusta asti ollut paljon toimintaa. Toiminnassa on ollut mukana pieni ydinjoukko, joka on voimavarojen puitteissa pyrkinyt ajamaan kuluttajien etuja. Kokoukset ovat usein olleet yleisiä keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioita. Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry on aikoinaan tehnyt paljon yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla kuluttaja-asioita opiskelevien opiskelijoiden kanssa. 

Minna Pusa

Puheenjohtaja, Keski-Suomen Kuluttajat ry