Kuluttajaliiton strategia

Voit ladata strategian myös PDF-tiedostona alta:

Kuluttajaliiton strategia 28.8.2020 alkaen

Kuluttajaliiton arvot

 • Rohkeus
 • Yhdenvertaisuus
 • Aloitteellisuus
 • Vastuullisuus

Megatrendit strategiatyön taustalla

Strategiatyössä tunnistettiin megatrendit, jotka vaikuttavat
merkittävästi Kuluttajaliiton toimintaan ja joihin tällä strategialla
pyritään vastamaan:

 • Kiertotaloudesta ja kestävästä kuluttamisesta tulee välttämättömyys
 • Väestö ikääntyy
 • Teknologia tunkeutuu kuluttajien arkeen (mm. alusta- ja jakamistalouden kautta)

Strategian rakenne

 • Visio
 • Missio
 • Strateginen tavoite
 • Kuusi strategista keinoa

Visio

Kuluttajilla on mahdollisuus turvalliseen, toimivaan, kestävään ja kohtuuhintaiseen arkeen.

Missio

 1. Teemme työtä oikeudenmukaisen ja käytännössä toimivan sääntelyn eteen kuluttajien puolesta kansalaisliikkeenä.
 2. Autamme kuluttajia neuvomalla ja kouluttamalla.
 3. Sitoudumme edistämään kestävää kehitystä.

Strateginen tavoite

Kuluttajilla on vahva osaaminen ja asema markkinoilla ja yhteiskunnassa.

 • Markkinatalous tarvitsee toimiakseen aktiivista kuluttajaa
 • Toimiakseen markkinoilla, kuluttajan tulee voida luottaa markkinoihin
 • Luottamus markkinoihin syntyy toimivasta sääntelystä ja toimivista markkinoista

Kuusi strategista keinoa

 1. Vaikutamme kuluttajien puolesta lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn.
 2. Tarjoamme olennaista, luotettavaa ja kriittistä tietoa kuluttajille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille. Kannamme yhteiskuntavastuuta neuvomalla ja kouluttamalla myös työntekijöitämme ja vapaaehtoisiamme. Suhteutamme asiat ymmärrettävästi ihmisen tasolle.
 3. Toimimme kaikissa Suomen maakunnissa ja vaikutamme aktiivisesti kotimaan lisäksi pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
 4. Vahvistamme viestinnän suunnitelmallisuutta, oikea-aikaisuutta ja seurantaa. Hyödynnämme vaikuttamistyössä medianäkyvyyttä rakentamalla vahvat suhteet tiedotusvälineisiin sosiaalisen median vaikuttamiskeinoja unohtamatta.
 5. Hyödynnämme laajasti digitaalisia mahdollisuuksia. Huomioimme kaikessa toiminnassamme myös digitaalisen maailman ulkopuolella elävät kuluttajat.
 6. Laajennamme jäsenpohjaamme muun muassa tarjoamalla hyödyllisiä jäsenetuja. Vahvistamme järjestömme riippumattomuutta ja toimintaedellytyksiä.