Kysely paljasti kuluttajaystävällisimmän puolueen – Kuluttajaliitto esitti kymmenen kysymystä

28.3.2023 |

Kuluttajaliitto selvitti, miten pääpuolueet suhtautuvat kuluttajan arjen tärkeisiin teemoihin ja löytyykö niiltä halua ryhtyä tarvittaviin toimiin kuluttajien aseman parantamiseksi seuraavalla hallituskaudella. 

Kuluttajaliitto kysyi puoluetoimistoilta puolueen kantaa kymmeneen kuluttajien, potilaiden ja sote-asiakkaiden kannalta keskeiseen kysymykseen. ”Tulokset osoittavat puolueiden suhtautuvan pääasiassa varsin myönteisesti kuluttajateemoihin”, toteaa Kuluttajaliiton varapääsihteeri Paula Pessi

Kyselyyn valittiin kymmenen keskeistä Kuluttajaliiton hallitusohjelmatavoitetta. Puolueilta kysyttiin näkemystä kestävien ruokavalintojen edistämiseen, ruoan verotukseen, vastuullisuusmerkintöjen sääntelyyn, tuotteiden kestävyyden ja korjattavuuden parantamiseen, digittömien kansalaistenoikeuksiin, käteismaksamisen turvaamiseen, sote-asiakkaiden asiakkaansuojaan ja hoitoon pääsyn parantamiseen sekä asiakasmaksujen alentamiseen sekä taksipalveluiden luotettavuuden palauttamiseen. 

Erojakin löytyi. Muun muassa ruoan kestävyyden ja kohtuuhintaisuuden edistäminen, sekä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaansuojan parantaminen jakoi mielipiteitä. Kestävyystavoitteiden edistämiseen kyselyyn vastanneista puolueista varauksellisimmin suhtautui Perussuomalaiset ja kysymykseen asiakkaansuojasta kielteisimmän kannan otti Keskusta. Kyselyn kuluttajamyönteisimmäksi puolueeksi osoittautui Vasemmistoliitto. Perussuomalaisten linja oli kautta kyselyn muita puolueita varauksellisempi, mutta digitalisaatiota ja käteismaksamisen turvaamista koskevissa kysymyksissä puolue asettui muiden vastausten joukkoon. 

Kyselyn tulokset pähkinänkuoressa 

Kaikkein yksimielisimpiä puolueet ovat siitä, että arjessa välttämättömien palveluiden toteutuminen digitaalisen ympäristön ulkopuolella on turvattava ja kaikille on varmistettava mahdollisuus asiointiin arjen välttämättömissä palveluissa ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

”Hieman yllättäen hajontaa löytyy kuitenkin puolueiden halukkuudesta varmistaa käteisen käyttömahdollisuus lainsäädännöllä. Käteisen käyttöä on jo turvattu lailla useimmissa muissa pohjoismaissa”, kertoo Pessi

Kyselyssä kysyttiin myös sote-teemoista. Suurin osa puolueista pitää tärkeänä terveyskeskusten iltavastaanottoaikojen lisäämistä. Myös tasasuuruisten asiakasmaksujen alentamista kannatettiin tilanteissa, joissa maksu vaarantaa asiakkaan toimeentulon. Asiakkaansuojan parantamisen selvittäminen julkisten sote-palveluiden viivästystilanteissa jakoi mielipiteitä. Erityisen varauksellisesti tähän suhtautuu Keskusta. Puolue viittaa vastauksessaan potilasvakuutuslakiin* sekä omavalvontaan ja viranomaisvalvontaan. ”Nämä menettelyt eivät kuitenkaan turvaa asiakkaan oikeuksia esimerkiksi hyvitykseen sote-palveluiden viivästysten osalta”, Pessi huomauttaa. Muut puolueet suhtautuvat asian selvittämiseen myönteisemmin. 

Valtaosa puolueista on täysin samaa mieltä, että terveellisten, ympäristöystävällisten elintarvikkeiden verotuksen tulisi olla muita alhaisempaa. Kristillisdemokraateilla on jopa konkreettinen esitys asian edistämiseksi: ”Ensimmäisenä askeleena tulisi keventää terveydelle hyviä vihannesten ja hedelmien arvonlisäveroa, minkä vuoksi KD on esittänyt hedelmä- ja vihannestuotteiden alv-kannan laskemista 14 prosentista 10 prosenttiin”, puolue toteaa vastauksessaan. Perussuomalaiset ovat asiasta eniten eri mieltä ja myös Keskusta suhtautuu tähän tavoitteeseen epäileväisesti ja toteaa erityisesti vastustavansa erilaisia arvonlisäverokantoja elintarvikkeiden välillä. Myös RKP viittaa vastauksessaan enemmän alkutuotannon aseman turvaamiseen, kuin kuluttajien aseman parantamiseen. 

”Kaiken kaikkiaan kysely osoittaa, että kuluttajien arjen helpottamiseen tähtäävät toimet saavat kannatusta laajasti läpi puoluekentän”, toteaa Paula Pessi. ”Toteutustavoissa ja painotuksissa on kuitenkin selviä eroja puolueiden välillä.”

Mikäli haluat raportista saavutettavan version, laita viestiä osoitteeseen laura.kakkonen@kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaliitto kiittää kyselyyn vastanneita puolueita ja muistuttaa, että jokainen eduskuntavaaleissa äänioikeutettu kuluttaja voi vaikuttaa siihen, miten kuluttaja-asioita seuraavalla hallituskaudella hoidetaan. Kyselyn tuloksia voi hyödyntää omaa ehdokasta valitessa. Ehdokas: tutustu kaikkiin Kuluttajaliiton vaalitavoitteisiin täällä. 

*) Mediatiedotteessa 28.3.2023 esiintyi vahingossa sana potilasvahinkolaki, kun oikea sana on potilasvakuutuslaki. Oikea termi korjattu verkkosivulle 28.3. klo 13.54.