Tiedotteet

78 % suomalaisista kannattaa sähkölle hintakattoa

19.12.2022 | Talous

Kuluttajaliitto kysyi kansallisesti edustavassa kyselytutkimuksessa (n = 1158) suomalaisten mielipidettä sähkön hintakatosta. Tulokset olivat selkeät, sillä jopa 78 % kertoi kannattavansa sähkön hinnalle asetettavaa määräaikaista hintakattoa. Kohtuuttomat sähkön hinnat aiheuttavat jo nyt huomattavaa taloudellista ahdinkoa kuluttajille.


Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell nosti esille tarpeen sähkön hinnalle asetettavasta hintakatosta viime viikon maanantaina Helsingin Sanomien suorassa lähetyksessä.

”Peräänkuulutimme tehokkaiden keinojen löytämistä kuluttajien auttamiseksi jo loppukesästä”, toteaa Beurling-Pomoell. ”Näemme hintakaton yhtenä vaihtoehtona, sillä riittäviä toimenpiteitä kuluttajien auttamiseksi ei mielestämme muutoin ollut luvassa.”

Eduskunta yhtyi laajasti SDP:n keskiviikkona esittämään kansallisen hintakaton asettamiseen. Loppuviikon aikana moni asiantuntija kuitenkin tyrmäsi ajatuksen sähkön hintakatosta. Yhdeksi syyksi on katsottu kuluttajien sähkönsäästön innon hiipuvan, kun korkeat hinnat eivät enää tuntuisi lompakossa.

”Kuluttajilta saamamme palaute ei tue tätä viestiä. Tuntuu, että osa keskustelijoista on vieraantuneita kuluttajien arjesta”, huomauttaa Beurling-Pomoell. ”Jos hintakatto olisi esimerkiksi 20 senttiä kilowattitunnilta, sähkö maksaisi silti noin nelinkertaisesti enemmän, kuin mihin kuluttajat ovat vuosien aikana tottuneet. Siinä on riittävästi kannustinta sähkönsäästöön tavallisilla suomalaisilla, etenkin kun tiedämme monen kotitalouden niukan taloudellisen liikkumavaran”, Beurling-Pomoell jatkaa viitaten Kuluttajaliiton aiempaan selvitykseen.

Hintakaton käytännön vaikutuksista löytyy jo tietoa. Esimerkiksi Seinäjoella ja Kokkolassa, jossa hinnat ovat paikallisilla päätöksillä pysyneet alle 20 sentissä, on tullut selvää näyttöä, että kyseisten alueiden kuluttajat ovat säästäneet sähköä samassa tahdissa kuin muutkin suomalaiset.

Kuluttajaliiton kyselystä selvisi, että lähes 60 prosentille suomalaisista sähkön hinta aiheuttaa jo tällä hetkellä taloudellista ahdinkoa. ”Nyt on viimeinen hetki etsiä ja löytää parhaat mallit kuluttajien auttamiseksi. Mikä tai mitkä parhaat ratkaisut ovat, jää nyt poliitikkojen ja päättäjien käsiin”, Beurling-Pomoell toteaa.Hintakatto on yksi vaihtoehto. Mikä tahansa malli, kuten yhtiökohtainen Kokkolan malli, on hyvä, kunhan se laajasti laskee kuluttajien kohtuuttomia sähkölaskuja.”

Kysyimme myös, tuleeko sähkön hintoihin puuttua yhteiskunnallisin toimin. Katso vastaukset ja koko kysely täältä.

Tutkimuksen toteutti Kuluttajaliiton tilauksesta Aula Research Oy. Aineisto kerättiin 16.–18.12.2022 ja kyselyyn vastasi 1158 henkilöä.